stojadin i fića

About this group

Slike putničkih i sportskih vozila. Pictures of everyday and racing vehicles.

Group rules and description

Dobrodošli u grupu Auto-moto svet. Grupa nema posebnih pravila, osim da obrađuje teme sa svetskih drumova i auto-moto pista. U nju su dobrodošle slike vozila koja se koriste u redovnom saobraćaju, kao i sportskih automobila, motora, kamiona, traktora, kartinga... Pridružite se ovoj grupi, šaljite svoje slike i uživajte u brzini.

Welcome to the group auto-moto world. This group has no special rules, except to discuss themes from world roads and racetracks. Pictures of everyday roadcars, sport or racing vehicles, motorbikes, trucks, tractors and go-karts are all welcome here... Join this group, send your images, and enjoy the speed.

Group moderators