ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-άποψη από τον αρσανά

About this group

Pictures of Mount Athos in Greece: monasteries, the bell towers, priests, guests, fauna, flora, rocks, shores...

Group rules and description

Group moderators