metró mozgólépcső, Metro escalator, London

About this group

Perspektywa zbieżna (linearna) jest to specyficzny sposób przedstawienia trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie, odpowiadający w przybliżeniu obrazowi przestrzeni, jaki tworzy oko ludzkie. Istotą perspektywy jest rzutowanie wszystkich punktów przestrzeni na płaszczyznę lub inną powierzchnię, względem pewnego punktu zwanego środkiem perspektywy. Linie równoległe do siebie w perspektywie stają się zbieżne i spotykają się w pewnym teoretycznym punkcie.

Group rules and description

  • Zdjęcia z wyraźnie zaznaczoną perspektywą zbieżną.

http://translate.google.pl

Group moderators