Golub-Dobrzyń. Stare Miasto.

About this group

Kujawsko - Pomorskie ========================= Kujawsko - Pomeranian ========================= Kujawien - Pommern

Group rules and description

Mieszkasz lub bywasz na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego i robisz TU zdjęcia?

Serdecznie zapraszam do wstąpienia do mojej grupy!

Udokumentujmy wszystko TO, co ciekawe w tym regionie. Z A P R A S Z A M

/

Sie leben und / oder besuchen Sie das Region Kujawien - Pommern? Und machen Sie auch HIER Bilder...

Ich lade Sie herzlich meiner Gruppe beizutreten! Dokumentieren wir einfach alles, was in dieser Region interessant ist.

Ich lade Sie herzlich ein.

/

You live and / or you visit the province Kujawsko - Pomeranian? And you're doing here pictures? I invite YOU to join my group!

Let 's documentation of everything that is interesting in that region. I invite YOU to join us!

Group moderators