Summer Time

About this group

Hello friends! This group will include photos representative of the full range of Black Sea riparian countries. Please do not post nude pictures or pictures that represent what make direct reference to alcohol and tobacco. Use a civilized language. Come with beautiful pictures to show what is beautiful Black Sea!. ROvi -----------------ROMANIA------------------- Salut prieteni !!! Acest grup va cuprinde poze reprezentative pentru întreaga plajă a Mării Negre din ţările riverane. Va rog sa NU postaţi poze ce reprezinta nuduri sau poze ce fac trimitere directă la consumul de alcool şi tutun. Folositi un limbaj civilizat. Haideti cu poze frumoase sa aratam ce frumoasa este Marea Neagră!!!. ROvi

Group rules and description

Group moderators