W drodze na Wielką Sowę

About this group

* The best photos of Poland - landscapes, nature, cities & culture. Please send only good quality photos (blurry, badly composed and poorly exposed photos will removed). * Najlepsze zdjęcia z Polski - krajobrazy, natura, miasta i kultura. Proszę o przesyłanie zdjęć tylko dobrej jakości (zdjęcia nieostre i z oczywistymi niedostatkami w ekspozycji i kompozycji będą usuwane)

Group rules and description

PROSZĘ PRZECZYTAĆ ZASADY PRZED PUBLIKACJĄ ZDJĘĆ NA TEJ GRUPIE: / PLEASE READ THE RULES BEFORE UPLOADING PHOTOS:

PL:

  • Tylko dobrej jakości i ciekawe zdjęcia z Polski (najlepiej geotagowane).

  • Polacy jak i fotografowie z zagranicy - wszyscy są mile widziani

  • Nie spamuj! Jakość jest ważniejsza niż ilość, więc proszę dodawaj tylko swoje najlepsze zdjęcia (NIE WIĘCEJ NIŻ 5 ZDJĘĆ DZIENNIE)

  • Komentarze pod zdjęciami innych członków grupy mile widziane. Jeśli podoba Ci się jakieś zdjęcie - daj o tym znać autorowi.

  • Pozdrowienia i dobrej zabawy przy przeglądaniu i dodawaniu zdjęć.


EN:

  • High quality, prefferably geo-tagged pictures of Poland.

  • Polish and foreign photographers - everyone is welcome.

  • No flooding! Quality is more important than quantity, so please add only your best photos (NO MORE THAN 5 PHOTOS PER DAY).

  • Comments under photos of other group members are welcome. If you like a photo - let the author know about it.

  • Thank you and have fun!


Alternatywna przeglądarka zdjęć / alternative photo browser: (1280x800px)

Group moderators