Panoramio is closing. Learn how to back up your data.
2015.12.14

About this group

*Eng: Beautiful images of sky or any objects and phenomena in the sky. *Rus: Красивые снимки неба или любых объектов и явлений на фоне неба. *Pol: Widok wszystkich zjawisk zachodzących na niebie

Group rules and description

Eng:

Click here to Quick Join This Group

 • Pictures of the sky, atmospheric phenomena, astronomical images with an emphasis on sky or earth objects, and interesting architecture of such a perspective, where most of the frame is a beautiful sky.

 • The main object & emphasis must be sky.

 • From time to time I will select a different photo as the Group Image

 • Please place the pictures of the relevant topics!

 • Sorry if some of your pictures will be removed later.

Pol:

 • Zdjęcia nieba, zjawisk atmosferycznych, astronomicznych obrazów.

 • Głównym tematem zdjęcia jest niebo lub obiekty na ziemi o ciekawej architekturze ale z takiej perspektywy, gdzie większość kadru wypełnia piękne niebo. Głównym tematem musi być niebo.

 • Od czasu do czasu wybiorę inną fotografię jak obraz grupy.

 • Prosimy o umieszczenie zdjęć zgodnych z tematem !!!

 • Przepraszam, jeśli niektóre z Twoich zdjęć zostaną usunięte później.

Rus:

По этой ссылке Вы можете вступить в группу

 • Принимаются фотографии неба, атмосферных явлений, астрономические снимки с акцентом на небе либо интересные земные объекты и архитектура с таким ракурсом, когда большую часть кадра занимает красивое небо.

 • Основным объектом съемки и акцентом фотографии должно быть небо.

 • Время от времени, в качестве изображения группы выбираются фотографии разных авторов

 • Пожалуйста размещайте фотографии соответствующие тематике группы!

 • Извините, если часть Ваших фотографий будет впоследствии удалена.

http://panoramio.com/group/c-mechanics

Group moderators