Salamandra škvrnitá (salamandra salamandra)

About this group

All of you who are fascinated by railways and everything around them - welcome in RAILWAY GROUP !!! **Железная дорога** - Všetci, ktorých fascinujú železnice a všetko okolo nich, sú v skupine "RAILWAY" vítaní!!! --------

Group rules and description

Железная дорога : Trate širokorozchodné, úzkorozchodné, klasické, lokomotívy motorové, parné, na ručný alebo zvierací pohon, vagóny osobné, nákladné, súpravy, priecestia, mosty, viadukty, tunely, železničné zastávky a stanice... Všetko, čo má niečo spoločné so železnicou, vlakmi a traťovou dopravou.

Počet fotografií nie je limitovaný!


Broad-gauded lines, narrow-gaude railways, classic railways, motor locomotives, steam locomotives, hand driven locomotives, animal driven locomotives, carriages, freight trains, trains, bridges, viaducts, tunnels, railway stops, railway stations...everything which is connected with railway, trains and train transportation.

Number of inserted pictures is not limited.


█RAIL VEHICLES ...█

█RAILWAY BRIDGES AND VIADUCTS█

█TUNNEL█

█ORAVSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA█

█ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNICA█

█TRENČIANSKA ELEKTRICKÁ ŽELEZNICA█

█TATRANSKÁ ELEKTRICKÁ ŽELEZNICA – Tatra Electric Railway█

█LOCOMOTIVE█

█TRAIN DEPOT█

█RAILWAY CROSSING█, railway gates/ Eisenbahnübergang/ железнодорожный переезд/ paso a nivel /vasúti átjáró

█ŽELEZNICE SR a ČR█

Group moderators