Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Stationsweg 74 (tot 1-1-1941 A 132 en tot 30-10-1951 Stationsweg 2), het zelf ontworpen woonhuis van Pieter Mekkes (1887-1968), gemeente-architect, gemeente-opzichter, en marktmeester. Het oude adres was A 132, per 1-1-1941 Stationsweg 2, en per 30-10-1951 gewijzigd in Stationsweg 74. Hij is ook de architect van nr. 76.

Pieter Mekkes, timmerman, gemeente-opzichter, gemeente-architect, marktmeester en havenmeester, geb. Zuidlaren 22-8-1887, ovl. Zuidlaren (Stationsweg 74) 24-3-1968, zoon van Hendrik Mekkes en Albertje Rutgers, kleinzoon van Pieter Mekkes en Harmtje Tolner, achterkleinzoon van Hindrik Hermannus Mekkes en Elsien Eleveld, trouwt Zuidlaren 1-6-1912 Geertien van Bergen, geb. Eelde 23-1-1888, ovl. Zuidlaren 16-5-1955, dochter van Geert van Bergen en Jantien Bonder. In de telefoongids van 1950 stond achter zijn naam: gemeente-opzichter, commandant brandweer en marktmeester. In 1941 vierde Pieter Mekkes zijn 25-jarig jubileum als architect (Agrarisch Nieuwsblad 4-11-1941). Vermoedelijk is Pieter Mekkes opgeleid aan de Avondtekenschool in Zuidlaren.

De Avond-Teekenschool in Zuidlaren werd in 1898 opgericht (Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12:

http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA2.04.12.ead.pdf

In 1900 waren er 60 tekenscholen in Nederland, waarvan zeven in Drenthe en een in Zuidlaren:

http://www.encyclopediedrenthe.nl/Tekenschool

De twee belangrijkste krachten waren architect Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (1827-1921), die al bij de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam in 1879 een Teekenschool oprichtte en tekenaar en beeldhouwer Wilhelmus Bernardus Gerardus Molkenboer (1844-1915), opgeleid aan de Avondtekenschool in Den Bosch:

https://www.rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/nieuws/rijksmuseum-teekenschool-in-ere-hersteld

"Geen dag zonder lijn: honderd jaar tekenonderwijs in Nederland 1880-1980", door Ben Koevoets en Herbert van Rheeden (red.), Haarlem, 1980 (ISBN 90 228 3883 8). In het Nieuwsblad van het Noorden van 25-9-1904 wordt melding gemaakt van de verhoging van de subsidie voor de Teekenschool Zuidlaren met fl. 70,-:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890928:mpeg21:a0032

In 1904 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823. H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren:

http://www.panoramio.com/photo/103826985

W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post. In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058

In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122

Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930). Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9). In 1957 vierde Pieter Mekkes zijn 40-jarig jubileum als Marktmeester (Nieuwsblad van het Noorden 16-10-1957 met foto). Tijs Visser volgde Pieter Mekkes (1887-1968) in 1953 op als gemeente-architect en in 1958 als marktmeester. Lit.: Nieuwsblad van het Noorden 28-10-1930, 5-8-1949, 6-3-1958, 19-2-1960, 26-3-1968 en 14-9-1971. Tijs Visser overleed op 11-9-1971 op 51-jarige leeftijd in Zuidlaren (Emmalaan 28). Hij is o.a. de architect van de ULO/MAVO (later Zernike Junior College) aan de Julianalaan, en van de woningwetwoningen aan de Heerdelaan en de Leenakkersweg i.o.v. de Stichting Zuidlaarder Woningbouw (Nieuwsblad van het Noorden 10-12-1958 en 3-2-1959). Volgens in het Nieuwsblad van het Noorden gepubliceerde aanbestedingen en de bouwdossiers in het gemeentelijke bouwarchief, is hij de architect van:

 1. Pieter Mekkes woonde in het zelf ontworpen woonhuis A 132, per 1-1-1941 Stationsweg 2, en per 30-10-1951 gewijzigd in Stationsweg 74 in Zuidlaren. Foto: http://www.panoramio.com/photo/101671604

 2. Woonhuis Esweg 22 in Zuidlaren, in 1907 ontworpen i.o.v. zijn moeder, de weduwe Albertje Mekkes-Rutgers (1863-1937). Pieter Mekkes was toen 20 jaar. Foto: http://www.panoramio.com/photo/105711979

 3. Verbouw woonhuis tot winkel- en woonhuis + werkplaats in de Stationsstraat 22 (later Stationsweg 22) i.o.v. loodgieter A. Steegstra (Nieuwsblad van het Noorden 21-4-1917). Albertus Steegstra, koperslager, loodgieter, geb. Aduard 18-5-1886, ovl. Ringwood East, 21 Mines Road, Victoria 3135, Australie, 30-9-1972, begr. Fern Tree Gully. Van het originele pand zijn in het gemeentelijke bouwarchief geen bouwtekeningen c.a. bewaard gebleven, wel van de ingrijpende verbouwingen.

 4. Drie woningen i.o.v. de "Zuidlaarder Woningbouw". De bouw werd gegund aan de aannemers Gebr. G. en J. Koning (Nieuwsblad van het Noorden 24-12-1918).

 5. Lagere school met onderwijzerswoning aan de Hogeweg 30 in Schuilingsoord. De bouw van de school c.a. werd op 29-10-1918 aanbesteed; G. Lukas uit Ulrum werd de aannemer (Nieuwsblad van het Noorden 29-10-1918). Foto: http://www.panoramio.com/photo/104121994

 6. Woonhuis i.o.v. de Zuidlaarder Woningbouw. De bouw werd gegund aan aannemer Geert Sijtsema voor fl. 5695 (Nieuwsblad van het Noorden 8-2-1919).

 7. Woonhuis (1919) aan de Groningerstraat 2 in Zuidlaren i.o.v. Jan Medendorp, molenmaker, korenmolenaar, geb. Zuidlaren 24-11-1870, ovl. Zuidlaren 31-10-1944. Foto: http://www.panoramio.com/photo/52236190

 8. Woonhuis aan de Tienelsweg i.o.v. J.D. van Wieren te Dennenoord (Nieuwsblad van het Noorden 10-2-1923). Jacob Dirk van Wieren, verpleger, geb. Wonseradeel 5-11-1894, ovl. Borger 27-8-1977, gehuwd met Ida Bos, verpleegster, geb. Meeden 30-11-1895, ovl. Nieuwendam/Amsterdam 11-12-1976.

 9. Winkelhuis aan de Hunzeweg 35 in De Groeve i.o.v. T. van der Tuin uit Schuilingsoord (Nieuwsblad van het Noorden 27-2-1923). Tonnis van der Tuin, slager in De Groeve, geb. Hoogezand 24-5-1901, ovl. Noordbroek 5-11-1962, gehuwd met Hillechien Kremer. Later zat in dit pand kruidenier Huttinga (VIVO) en tot voor kort het Bruin Café "de Buurman" van Bert Vos.

 10. Woonhuis Havenstraat 28 in Zuidlaren i.o.v. W. Boer. Foto: http://www.panoramio.com/photo/110641879

 11. Afbraak bestaande gebouwen en bouw van een korenmalerij, paardenstallen, hooischuur enz. i.o.v. de Coop. Stoomzuivelfabriek (Nieuwsblad van het Noorden 13-5-1924), aan de Hunzeweg 18-20 in De Groeve in Zuidlaren (het oude adres is D4). Het gebouw uit 1924/25 is van architect Pieter Mekkes. Het gebouw uit 1893 is van architect Marinus Viets, geb. Wageningen 6-9-1853, ovl. Zuidhorn 23-3-1905. De aannemer was Albert Daanje, geb. Noordbroek 28-12-1855, ovl. Noordbroek 14-11-1924. Foto: http://www.panoramio.com/photo/62889061

 12. Verbouwing en vergroting kerkgebouw Gereformeerde kerk. Het metsel- en timmerwerk ad. fl. 5285 is op 8-8-1924 gegund aan aannemer Geert Sijtsema (Nieuwsblad van het Noorden 11-8-1924).

 13. Dubbel woonhuis i.o.v. G. de Waal en mej. A. Buseman, geb. Groenewold (Nieuwsblad van het Noorden 9-10-1924) aan de Kerkbrink 32-34. Op 17-10-1924 vond de aanbesteding plaats van een dubbel woonhuis i.o.v. G. de Waal (1865-1938) en mevr. Annigje Buseman-Groenewold, geb. Kalkwijk/Hoogezand 23-1-1873, ovl. Zuidlaren 19-11-1947, weduwe van Jan Hinderk Buseman, geb. Nieuwolda 27-9-1871, ovl. Kavelingen (Odoorn) 25-5-1924, later gehuwd met Meindert Hinderk Buseman, geb. Nieuwolda 25-5-1870, ovl. Zuidlaren 19-2-1941. In 1932 woonde het echtpaar Buseman-Groenewold op het adres Telefoonstraat A288. (Nieuwsblad van het Noorden 9-10-1924). Foto: http://www.panoramio.com/photo/105711984

 14. Woonhuis aan de Zuidlaarderweg 77 in Noordlaren/Haren i.o.v. L. Bolhuis in Noordlaren (1926). Foto: http://www.panoramio.com/photo/104060611

 15. Woonhuis i.o.v. Egbert Ensing uit Glimmen, geb. Kropswolde/Hoogezand 26-2-1873, ovl. Zuidlaren 3-3-1957 (Nieuwsblad van het Noorden 10-2-1927).

 16. Woonhuis i.o.v. E. Popken (Nieuwsblad van het Noorden 6-9-1927). Dit betreft het woonhuis Verlengde Stationsweg 76 van gemeente-ambtenaar Eizo Popken, geb. Zuidlaren 27-1-1895.

 17. Woonhuis Kerkstraat 1 in Zuidlaren i.o.v. bakker en winkelier Geert Kammer (1875-1938). De bouwvergunning is gedateerd 24-12-1927. Foto: http://www.panoramio.com/photo/111650993. De woonhuizen op nr. 3 en 5 zijn in 1938 ontworpen en uitgevoerd door aannemer Geert Sijtsema i.o.v. Anna Kammer-Derksema (1877-1955), weduwe van Geert Kammer.

 18. Woonhuis in de Marktstraat 9 in Zuidlaren, i.o.v. L.F. Enting uit Zuidlaarderveen (Nieuwsblad van het Noorden 6-3-1928). L.F. Enting is Lambert Enting, landbouwer met de boerderij in de Dorpsstraat 72, geb. Zuidlaarderveen 30-10-1864, ovl. Zuidlaarderveen 23-1-1946, gehuwd met Zwaantje Hoenderken, zoon van Freerk Enting en Wubbegien Waker. Foto: http://www.panoramio.com/photo/104598072

 19. Boerderij met Bijschuur Annerweg 4 (afgebrand in 1976, herbouwd zonder bijschuur en daarna afgebroken) i.o.v. de weduwe J. Leving (Nieuwsblad van het Noorden 16-2-1928). Zij is Anje Leving-Ridder, geb. Garmerwolde, ovl. Zuidlaren 16-5-1979, ruim 100 jaar oud, weduwe van Jan Leving, geb. Zuidlaren 24-8-1879, ovl. Zuidlaren 26-11-1913. Foto: http://www.panoramio.com/photo/104735422

 20. Dubbel woonhuis i.o.v. de gebr. R. en A. Hamminga uit De Groeve (Nieuwsblad van het Noorden 24-9-1928). Dit zijn Roelof Hamminga, geb. De Groeve 30-7-1872, ovl. Zuidlaren 29-6-1959 en Albert Hamminga, geb. De Groeve 3-6-1878, ovl. Zuidlaren 7-4-1932. Dit dubbele woonhuis had A 177 als adres.

 21. Slagerij van Jan Koers aan de Groningerstraat 56 in Midlaren in 1927/28 (bron: "Thuis in Midlaren. De bewonersgeschiedenis van een Drents dorp. Dorpsbewoners en hun huizen gefilmd", door Trudy Steenhuis en Winy Verdegaal; Dorpsbelangen Midlaren 2008 (ISBN 978-90-9022942-3), blz. 63. Foto: http://www.panoramio.com/photo/105592326

 22. Woonhuis i.o.v. Geert Suithoff, geb. Groningen 18-9-1868, ovl. Zuidlaren 18-5-1930 (Nieuwsblad van het Noorden 16-5-1929).

 23. Verenigingsgebouw i.o.v. de Kerkvoogdij der Nederlands Hervormde Kerk in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 19-7-1929).

 24. Woonhuis Verlengde Telefoonstraat 66, i.o.v. Geert Jintes, slager, geb. Zuidlaren 3-3-1879, ovl. Zuidlaren 23-10-1966 (Nieuwsblad van het Noorden 3-2-1930).

 25. Woonhuis Hogeweg 37 in Schuilingsoord/Zuidlaren, in 1930 ontworpen i.o.v. Jacob Klinkhamer (1863-1958). Diamanten bruidspaar Jacob Klinkhamer (1863-1958) en Geesje Stoffers (1871-1957), woonachtig aan de Hogeweg 37 in Schuilingsoord, met foto in het Nieuwsblad van het Noorden van 15-5-1953: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010677063:mpeg21:a0130 Foto: http://www.panoramio.com/photo/110674934

 26. Woonhuis aan de Dorpsstraat 91 in Zuidlaarderveen i.o.v. de weduwe E. Schuiling (Nieuwsblad van het Noorden 22-12-1930). Zij is Jantje Kammer, geb. Annerveen/Anloo 28-7-1868, ovl. Zuidlaarderveen 8-10-1943, weduwe van Evert Schuiling. geb. Annerveen 1-1-1865, ovl. Zuidlaarderveen 1-2-1925, dochter van Geert Kammer en Geessien Boontjes. Foto: http://www.panoramio.com/photo/104530078

 27. Openbare ULO School aan De Millystraat in Zuidlaren in 1930/31 met een uitbreiding in 1939.

 28. Dubbel woonhuis, annex schoenenwinkel en werkplaats i.o.v. de gebr. Ruchti (Nieuwsblad van het Noorden 2-10-1930). Het Schoenenmagazijn c.a. van Jacob Ruchti Sr (1865-1958) was gevestigd aan de Tiphofweg 4-6-8 (voorheen Kattensteeg 318-319). Dit pand werd in 1930/31 gerealiseerd, nadat senior een nieuw bedrijf had opgericht met zijn zonen Pieter, Roelof en Klaas. Het oude pand van senior lag aan de overkant in de Kattensteeg/Tiphofweg. Foto: http://www.panoramio.com/photo/102388511

 29. Twee woonhuizen aan de Verlengde Stationsweg 50 en 52, resp. in opdracht van Jan Koolhof, verpleger op Dennenoord, geb. Nieuwolda 8-7-1868, ovl. Zuidlaren 25-6-1948 en Pieter Huisman, onderwijzer, geb. Drachten 17-8-1888, ovl. Zuidlaren 8-4-1960. De bouw werd gegund aan aannemer G. Sijtsema (Nieuwsblad van het Noorden 5-4-1932). Foto: http://www.panoramio.com/photo/101672534

 30. Twee dubbele woonhuizen aan de Schiborgerweg 49-55 i.o.v. Pieter Ronda (1932). Foto: http://www.panoramio.com/photo/108915975 Zie ook het dubbele woonhuis aan de Zuidlaarderweg 10-12 in Annen; de architect is onbekend, maar de gelijkenis met de twee dubbele woonhuizen aan de Schipborgerweg is groot. Foto: http://www.panoramio.com/photo/109182330

 31. Woonhuizen Zuiderstraat 20 en 22, resp. in opdracht van Jan Witteveen, geb. Oldeberkoop 15-5-1874, ovl. Zuidlaren 7-1-1952 en van Harm Lensen (1891-1965). Foto: http://www.panoramio.com/photo/100058686 (Nieuwsblad van het Noorden 22-11-1933).

 32. Woonhuizen Stationsweg 50 (woonhuis "De Halve Maan") en Verlengde Stationsweg 48. Foto's: http://www.panoramio.com/photo/101677555 en http://www.panoramio.com/photo/101672524

 33. Bovenwoning i.o.v. Jb Kammer in Zuidlaarderveen (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1932), vermoedelijk Jacob Kammer, landbouwer, geb. Annerveen/Anloo 1-1-1864, ovl. Zuidlaarderveen (Dorpsstraat 40) 17-10-1942, zoon van Geert Kammer en Geessien Boontjes.

 34. Dubbele woonhuis Boslaan 10-12 i.o.v. Wiecher Heuvingh (Nieuwsblad van het Noorden 19-6-1933). Foto: http://www.panoramio.com/photo/102488204

 35. Paviljoen "Meerzicht" aan het Zuidlaardermeer in Midlaren/Zuidlaren i.o.v. Jannes Albertus Hoenderken (Nieuwsblad van het Noorden 24-6-1933). Foto: http://www.panoramio.com/photo/102293532

 36. Dubbel woonhuis met winkel, werkplaats enz. in de Telefoonstraat 2-4, i.o.v. K. Ebbinge en H. Nijboer (Nieuwsblad van het Noorden 28-4-1934 en 30-4-1934). Kars Ebbinge, kapper, geb. Zuidlaren 20-3-1895, ovl. Zuidlaren 9-6-1984, zoon van Doe Ebbinge, barbier, geb. Peize 10-8-1861, ovl. Zuidlaren 1-5-1949, kleinzoon van Jannes Ebbinge, barbier, geb. Peize 22-8-1823, ovl. Peize 27-1-1905. Hendrik Nijboer, schilder, geb. Zuidlaren 18-7-1885, ovl. Zuidlaren (Telefoonstraat 4) 3-11-1969. Foto's: http://www.panoramio.com/photo/102388463 en http://www.panoramio.com/photo/102331431

 37. Woonhuis Schipborgerweg 71 in Westlaren/Zuidlaren i.o.v. Jannes Janssens, verpleger op Dennenoord, geb. Smilde 1-12-1901 en Emke Scheringa, verpleegster op Dennenoord, geb. Zevenhuizen/Leek 15-3-1904. Foto's: http://www.panoramio.com/photo/103030812 en http://www.panoramio.com/photo/103150186

 38. Woonhuis i.o.v. R. Huisman, onderwijzer, vermoedelijk Roelof Huisman, geb. Schoonebeek 5-1-1900; hij woonde op het adres A 57a (Nieuwsblad van het Noorden 7-5-1934).

 39. Woon/winkelpand Stationsweg 21 (1934), i.o.v. electriciën en installateur Willem Pieters (1895-1937). Foto: http://www.panoramio.com/photo/102534549

 40. Landhuis met rieten dak, Groningerstraat 8, naast Hotel "Entinge" in Zuidlaren, i.o.v. D.J. Bulthuis, Rijksstraatweg 311 in Haren (Nieuwsblad van het Noorden 19-12-1934 en 29-12-1934), gebouwd door aannemer Geert Sijtsema. Hij is Derk Jan Bulthuis, geb. Harenermolen 13-2-1887, ovl. Zuidlaren 26-4-1970. Foto: http://www.panoramio.com/photo/54314459

 41. Woonhuis i.o.v. J.F. Sulman (Nieuwsblad van het Noorden 23-11-1935). Johannes Frederik Sulman, verpleger, geb. Oude Pekela 4-2-1905, ovl. Zuidlaren (Schipborgerweg 65) 22-9-1975.

 42. Woonhuis Annerweg 5 in Zuidlaren, in 1935 ontworpen i.o.v. Willem Dikkers, timmerman, geb. Zuidlaren 8-1-1883, ovl. Assen 5-6-1975, gevestigd aan de Annerweg 7-9, echtgenoot van Willemtje Abels, geb. Anloo 1-10-1883, ovl. Zuidlaren 7-4-1949, dochter van Abel Abels en Geertruid Stoffers (logementshoudster), eigenaren van het pand Annerweg 7-9. Foto: http//www.panoramio.com/photo/107027271. In de dertiger jaren heeft een uitbreiding/verbouwing plaatsgevonden van het pand Annerweg 7-9. Op de bouwtekening staat de naam van A. Dikkers als ontwerper/tekenaar vermeld. A. Dikkers is Abel Dikkers, geb. Schuilingsoord/Zuidlaren 8-1-1910, ovl. Zuidlaren (Groenkamp 12) 19-2-1986, zoon van Abel en Geertruid Dikkers-Stoffers. Aan de bouwtekening en het tekenpapier is te zien dat hij het vak van tekenaar/ontwerper geleerd heeft aan de Avond-Teekenschool Zuidlaren waar gemeente-architect Pieter Mekkes een vooraanstaande rol speelde. De architect van het dubbele woonhuis Annerweg 7-9 zou heel goed Pieter Mekkes kunnen zijn geweest. Zie hiervoor ook het woonhuis Esweg 22 in Zuidlaren, in 1907 ontworpen door architect Pieter Mekkes, i.o.v. zijn moeder Albertje Mekkes-Rutgers, geb. Groningen 26-7-1863, ovl. Zuidlaren 19-1-1937, weduwe van Hendrik Mekkes, geb. Midlaren 12-2-1858, ovl. Schuilingsoord/Zuidlaren 21-11-1901. Pieter Mekkes was toen 20 jaar. Foto: http://www.panoramio.com/photo/105711979

 43. Woonhuis Schipborgerweg 73 (voorheen Verlengde Tienelsweg) i.o.v. Pieter Adriaan de Plaa, verpleger op Dennenoord, geb. Vlissingen 28-4-1895, ovl. Zuidlaren 29-7-1973. Foto's: http://www.panoramio.com/photo/103030812 en http://www.panoramio.com/photo/103150186

 44. Woonhuis aan de Tienelsweg 24 in Westlaren, i.o.v. Geert Krans, smid, geb. Annen 17-9-1896, ovl. Westlaren (Tienelsweg 24) 8-1-1987 (Nieuwsblad van het Noorden 3-12-1935).

 45. Het voormalige wijkgebouw van het Groene Kruis, sinds 1961 een dubbel woonhuis aan de Brink ZZ 2-4: http://www.panoramio.com/photo/52188243 Nieuwsblad van het Noorden 3-4-1939 en 28-6-1940). Foto: http://www.panoramio.com/photo/52188243

 46. Drie dubbele arbeiderswoningen aan de Jardensweg 2-12 in Schuilingsoord i.o.v. de Stichting "Zuidlaarder Woningbouw" (Nieuwsblad van het Noorden 26-7-1946). Foto: http://www.panoramio.com/photo/103035946

 47. Vijf enkele arbeiderswoningen aan de Hogeweg 22-23-24-25-26 in Schuilingsoord (Sectie G no. 3039), i.o.v. de "Zuidlaarder Woningbouw".

 48. Drie enkele arbeiderswoningen in De Groeve (Sectie C no. 1031 en 1630), i.o.v. de "Zuidlaarder Woningbouw".

 49. Zeven enkele arbeiderswoningen aan de Tolhuisweg 12-24 in Midlaren (Sectie A no. 1236), i.o.v. de "Zuidlaarder Woningbouw".

 50. Vijf enkele arbeiderswoningen in de Dorpsstraat 53-61 in Zuidlaarderveen (Sectie D no. 658 en 715), i.o.v. de "Zuidlaarder Woningbouw" (Nieuwsblad van het Noorden 11-6-1947). Foto's: http://www.panoramio.com/photo/103621178 http://www.panoramio.com/photo/103581890 en http://www.panoramio.com/photo/103627996

 51. Twee dubbele middenstandswoningen aan het Beatrixplein 1-Marijkelaan 8 en de Margrietlaan 3-5, i.o.v. de Stichting Zuidlaarder Woningbouw (1948). Foto: http://www.panoramio.com/photo/109899391

Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer O.J. Nienhuis van het Gemeentearchief Tynaarlo.

Zie voor een overzicht van zijn werk ook het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21`nummer 2, juni 2014 en Jaargang 21 nummer 4, december 2014.

ir. Hans R. van der Woude

Zuidlaren 4 januari 2015

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on January 12, 2014
 • © All Rights Reserved
  by Hans R. van der Woud…
  • Camera: OLYMPUS IMAGING CORP. E-510
  • Taken on 2014/01/12 11:51:50
  • Exposure: 0.013s (1/80)
  • Focal Length: 17.00mm
  • F/Stop: f/5.600
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash