Stationsweg 27, 25-23 en 21 in Zuidlaren. Het dubbele woonhuis 23-25 is in 1939/40 gebouwd onder architectuur van Wolter van der Molen, geb. Zuidlaren 16-7-1898, i.o.v. P. Huisman uit Sleen. Het pand op nr. 21 (1934) is ontworpen door architect Pieter Mekkes i.o.v. electriciën Willem Pieters (1895-1937). Later was er de Vis-, Groente- en Fruitwinkel A. Dijkema gevestigd. Sinds kort is hier het Kruidvat gevestigd.

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (3)

Hans R. van der Woud… on February 6, 2014

Op nr. 25 zit al enige jaren het bedrijf Bakker, de Rappe Schoenlapper.

Hans R. van der Woud… on February 14, 2014

Op de locatie Stationsweg 21-27 stond tot 1934 het Café "Het Roode Hert" annex rijwiel- en motorzaak en garage van Boele Gankema, geb. Veendam 6-5-1905, ovl. Muntendam 7-4-1974, zoon van Tamme Gankema, eigenaar van café Gankema in Muntendam, geb. Veendam 19-6-1881, ovl. Muntendam 15-4-1948. Boele Gankema tr. Veendam 29-4-1930 Willemtje Aaltje Ridderbos. Op 10-9-1931 werd hun zoon Tamme Helenius in Zuidlaren geboren. Boele vertrok met zijn gezin naar Muntendam en voerde daar ook een café annex rijwielzaak. Zoon Tamme Helenius heeft die zaak nog lang voortgezet.

In het Nieuwsblad van het Noorden van 2-10-1933 wordt gemeld dat het café ondershands verkocht zou zijn aan W. Pieters

In het Nieuwsblad van het Noorden van 7-4-1934 biedt Gankema de volledige inventaris van Café "Het Roode Hert" te koop aan.

In het Nieuwsblad van het Noorden van 2-5-1934 bied W. Pieters het Café "Het Roode Hert" met grote schuur te koop aan ter afbraak.

In het Nieuwsblad van het Noorden van 17-9-1934 wordt de bouw van een woning en winkel door W. Pieters gegund aan de aannemers Rogaar en de Gebr. Koning voor fl. 3838. Dit betreft het pand Stationsweg 21 (thans is hier het Kruidvat in gevestigd). In het gemeentelijke bouwarchief ontbreekt de bouwtekening, maar uit de tekst blijkt dat het gaat om een pand met rode baksteen en een pannendak met de Verbeterde Hollandse Dakpan, ontworpen door architect Pieter Mekkes.

http://www.panoramio.com/photo/102871552

Hans R. van der Woud… on June 5, 2014

Pieter Mekkes, timmerman, gemeente-opzichter, gemeente-architect, marktmeester en havenmeester, geb. Zuidlaren 22-8-1887, ovl. Zuidlaren (Stationsweg 74) 24-3-1968, zoon van Hendrik Mekkes en Albertje Rutgers, kleinzoon van Pieter Mekkes en Harmtje Tolner, achterkleinzoon van Hindrik Hermannus Mekkes en Elsien Eleveld, trouwt Zuidlaren 1-6-1912 Geertien van Bergen, geb. Eelde 23-1-1888, ovl. Zuidlaren 16-5-1955, dochter van Geert van Bergen en Jantien Bonder.

In de telefoongids van 1950 stond achter zijn naam: gemeente-opzichter, commandant brandweer en marktmeester. In 1941 vierde Pieter Mekkes zijn 25-jarig jubileum als architect (Agrarisch Nieuwsblad 4-11-1941).

Vermoedelijk is Pieter Mekkes opgeleid aan de Avondtekenschool in Zuidlaren.

De Avond-Teekenschool in Zuidlaren werd in 1898 opgericht (Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12. (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.04.12.ead.pdf ).

In 1900 waren er 60 tekenscholen in Nederland, waarvan zeven in Drenthe en een in Zuidlaren (www.encyclopediedrenthe.nl/Tekenschool).

De twee belangrijkste krachten waren architect Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (1827-1921), die al bij de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam in 1879 een Teekenschool oprichtte en tekenaar en beeldhouwer Wilhelmus Bernardus Gerardus Molkenboer (1844-1915), opgeleid aan de Avondtekenschool in Den Bosch.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/nieuws/rijksmuseum-teekenschool-in-ere-hersteld

"Geen dag zonder lijn: honderd jaar tekenonderwijs in Nederland 1880-1980", door Ben Koevoets en Herbert van Rheeden (red.), Haarlem, 1980 (ISBN 90 228 3883 8).

In het Nieuwsblad van het Noorden van 25-9-1904 wordt melding gemaakt van de verhoging van de subsidie voor de Teekenschool Zuidlaren met fl. 70,- (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890928:mpeg21:a0032).

In 1904 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823.

H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren (www.panoramio.com/photo/103826985).

W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post.

In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058).

In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122).

Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930).

Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9).

In 1957 vierde Pieter Mekkes zijn 40-jarig jubileum als Marktmeester (Nieuwsblad van het Noorden 16-10-1957 met foto).

Tijs Visser volgde Pieter Mekkes (1887-1968) in 1953 op als gemeente-architect en in 1958 als marktmeester.

Pieter Mekkes woonde in het zelf ontworpen woonhuis A 132, per 1-1-1941 Stationsweg 2, en per 30-10-1951 gewijzigd in Stationsweg 74 in Zuidlaren.

Zie voor een overzicht van zijn werk: www.panoramio.com/photo/101671604, www.panoramio.com/photo/105712517 en het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21`nummer 2, juni 2014.

ir. Hans R. van der Woude

Zuidlaren 5 juni 2014

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Hans R. van der Woude
Heerlen, Amsterdam, Zuidlaren

Photo details

 • Uploaded on January 31, 2014
 • © All Rights Reserved
  by Hans R. van der Woud…
  • Camera: OLYMPUS IMAGING CORP. E-510
  • Taken on 2014/01/31 15:22:42
  • Exposure: 0.008s (1/125)
  • Focal Length: 21.00mm
  • F/Stop: f/7.100
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups