Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

PVE Čierny Váh

Dolná nádrž bola vytvorená prehradením údolia rieky Čierny Váh hrádzou dĺžky 375 m. Má celkový objem 5,1 mil. m3 a užitočný objem 3,7 mil. m3, ktorý sa využíva na prečerpávanie. Kolísanie hladiny je 7,45 m. Hydraulické prepojenie hornej nádrže a dolnej nádrže je riešené troma tlakovými privádzačmi priemeru 3,8 m, ktoré v údolnej nive pred elektrárňou prechádzajú do potrubí s priemerom 3,6 m. Maximálny spád medzi hornou a dolnou nádržou je 434 m. 
 
Elektráreň je súčasťou telesa hrádze dolnej nádrže. Je v nej nainštalovaných šesť prečerpávacích turbogenerátorov v trojstrojovom usporiadaní — motorgenerátor, Francisova turbína, akumulačné čerpadlo. Celkový inštalovaný výkon PVE je 735,6 MW. Načerpanie vody do nádrže trvá 8 hodín pri prevádzke šiestich akumulačných čerpadiel.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on April 7, 2014
  • © All Rights Reserved
    by TibX