Dubbel woonhuis aan de Zuidlaarderweg 10-12 in Annen, met Jan en Geessien Emmens-Stevens op 10. Nr. 12 is in 1933 gesticht door timmerman Jan Boer (1911-1979) en werd bewoond door zijn broer, timmerman Wijtze Boer (1909-1964). Hun ouders Jan Boer sr. en Antje Dantuma woonden van 1923-1942 met een timmerbedrijf op C 3a; in 1942 verhuisden zij naar Zuidlaren B 60, in 1954 vernummerd tot Hogeweg 38 in Schuilingsoord.

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (7)

Hans R van der Woude on August 14

Zie ook de twee vrijwel identieke in 1932 gestichte dubbele woonhuizen Schipborgerweg 49-55 van gemeente-architect Pieter Mekkes in Westlaren (www.panoramio.com/photo/108915896).

Hans R van der Woude on August 14

Jan Emmens, geb. Annen 28-9-1876, ovl. Annen (C 3b, later nr. 10) 1-5-1960, zoon van Hindrik Emmens en Christina Mennega, was gehuwd met Geessien Stevens, geb. Schipborg/Anloo 8-3-1884, ovl. Glimmen (Rijksstraatweg 68) 20-7-1975, dochter van Hendrik Stevens, landbouwer, en Fetje Jelkema. Geessien Stevens' zus Aaltje Stevens, geb. Schipborg/Anloo 18-9-1876, was gehuwd met Harm Lokhorst, agent van politie, geb. Wildervank 18-9-1876, zoon van Jakob (Willem) Lokhorst, dienstknecht, tolmeester, geb. Zevenaar (Gelderland) 18-4-1847, ovl. Anloo 1-5-1928, oud 81 jaar, en van Griettien Zandvoort, kleinzoon van Reinier Lokhorst, arbeider, koopman, geb. Oldebroek ca. 1820, ovl. Gasselte 19-1-1885, en van Wijnandina Catharina Hendriksen, achterkleinzoon van Jacob Geerlofs Lokhorst, dagloner, landbouwer, ovl. Oldebroek 18-12-1845, oud 71 jaar, en Jennigje Gerrits van der Beek. Harm Lokhorst had een broertje Reinier Lokhorst, geb. Annerveen/Anloo 29-10-1874, ovl. Zuidwending/Veendam 26-4-1879.

Hendrik Emmens, winkelier, geb. Anloo 15-7-1905, ovl. Annen (Zuidlaarderweg 18) 27-4-1982, zoon van Jan Emmens en Geessien Stevens, trouwt Anloo 16-7-1931 Grietje Auwema, geb. Bovensmilde/Smilde 13-7-1907, ovl. Assen (Verpleeghuis Nieuw Graswijk) 23-12-1983.

H. Emmens, winkelier, Annen C 7 (Telefoongids 1950).

Op 24-5-1965 trouwden Pieter Boerema in Anloo met Geesje Emmens, resp. woonachtig aan de Zuidlaarderweg 16 en 20 in Annen.

In 1963 wordt Henk Emmens uit Annen Nederlands Jeugdkampioen wielrennen op de weg. De Telegraaf van 22-7-1963 (met foto van Henk Emmens): http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011204659:mpeg21:a0229

Hans R van der Woude on August 22

J. Emmens is gerelateerd aan het woonhuis Annen C 3b en zoon Hendrik Emmens aan Annen C 7/Zuidlaarderweg 18, van Geesje Boerema-Emmens aan Zuidlaarderweg 20 en van echtgenoot Pieter Boerema aan Zuidlaarderweg 16, beiden in 1965).

Op 11-1-1967 vond in Café W. Boelens onder toezicht van notaris L Piers uit Zuidlaren, de publieke verkoping plaats van het gedeelte Zuidlaarderweg 10, eigendom van de familie J. Emmens, aangekondigd in het Nieuwsblad van het Noorden van 31-121966 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010870066:mpeg21:a0105).

Zie ook http://www.panoramio.com/photo/110102266

Hans R van der Woude on August 23

De woning op nr. 12 (Kad. sectie I nr. 2903) is in 1974 (bouwvergunning van 5-6-1974) verbouwd i.o.v. de eigenaar mevr. J. Roelfsema-Koers, woonachtig aan de Berkenweg 5 in Schipborg.

Hans R van der Woude on August 26

Advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden van 7-9-1940: Te huur aangeboden. De helft van een Landhuis, staande op de grens van Zuidlaren-Annen, te bevr. bij J. Boer sr. C 3a (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011024337:mpeg21:a0078).

Jan Boer jr, geb. Haren 29-5-1911, ovl. Groningen 5-4-1979, heeft in Annen op C 3c (later Zuidlaarderweg 12) en C 3a (1939-1940) gewoond. Hij woonde in 1940-1941 in Schipborg B 10 I en van 1941-1953 op het adres Zuidlaren B 59 (zie ook foto www.panoramio.com/photo/109182330).

Eind 1953 vertrok het gezin van Jan Boer jr. voor een jaar naar Rotterdam.

Timmerman J. Boer jr. zat volgens de Telefoongids van 1950 op het adres B 59 in Schuilingsoord (Hogeweg 38).

Zijn broer Wijtze Boer, timmerman, geb. Zuidlaren 29-4-1909, ovl. Groningen 2-2-1964, woonde op C 3c in Annen (1933-1951); in 1951 verhuisde hij met het gezin naar Bellingwolde.

Hans R van der Woude on August 26

Het gedeelte C 3c, op 23-1-1964 vernummerd tot Zuidlaarderweg 12, werd van 17-12-1959 tot 31-7-1981 bewoond door Harm Koers, varkensslager (1917), geb. Zuidlaren 16-10-1892, ovl. Assen (Verpleeguis Anholt) 28-7-1982, zoon van Pieter Koers, varkensslager, en van Aaltje Koolman, gehuwd (Anloo 23-6-1917) met Jantje Vos, geb. Wildervank 1-5-1894, ovl. Annen (Zuidlaarderweg 12) 28-2-1978, dochter van Roelf Vos, spekslager, geb. Westerdiep/Veendam 30-12-1845, ovl. Wildervank (woonachtig in Annen) 6-3-1928, en van Kornelisje Huizing, geb. Wildervank 8-10-1854, ovl. Wildervank 22-7-1901.

Harm Koers woonde voor 17-12-1959 op het adres Annen C 35 en C 39.

Harm Koers (1892-1982) is een broer van slager Jan Koers, geb. Zuidlaren 28-8-1890, ovl. Midlaren 26-5-1971, gevestigd aan de Groningerstraat 56 in Midlaren. Het pand van Jan Koers is in 1927 ontworpen door gemeentearchitect Pieter Mekkes (zie foto http://www.panoramio.com/photo/107069560).

Hans R van der Woude on August 26

Pieter Mekkes, timmerman, gemeente-opzichter, gemeente-architect, marktmeester en havenmeester, geb. Zuidlaren 22-8-1887, ovl. Zuidlaren (Stationsweg 74) 24-3-1968, zoon van Hendrik Mekkes en Albertje Rutgers, kleinzoon van Pieter Mekkes en Harmtje Tolner, achterkleinzoon van Hindrik Hermannus Mekkes en Elsien Eleveld, trouwt Zuidlaren 1-6-1912 Geertien van Bergen, geb. Eelde 23-1-1888, ovl. Zuidlaren 16-5-1955, dochter van Geert van Bergen en Jantien Bonder.

In de telefoongids van 1950 stond achter zijn naam: gemeente-opzichter, commandant brandweer en marktmeester. In 1941 vierde Pieter Mekkes zijn 25-jarig jubileum als architect (Agrarisch Nieuwsblad 4-11-1941).

Vermoedelijk is Pieter Mekkes opgeleid aan de Avondtekenschool in Zuidlaren.

De Avond-Teekenschool in Zuidlaren werd in 1898 opgericht (Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823 en Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Onderwijs: Nijverheidsonderwijs, 1877-1918, door J.A.A. Bervoets, Nationaal Archief, Den Haag 1986. Nummer archiefinventaris: 2.04.12. (http://www.gahetna.nl/collectie/archief/pdf/NL-HaNA_2.04.12.ead.pdf ).

In 1900 waren er 60 tekenscholen in Nederland, waarvan zeven in Drenthe en een in Zuidlaren (www.encyclopediedrenthe.nl/Tekenschool).

De twee belangrijkste krachten waren architect Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (1827-1921), die al bij de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam in 1879 een Teekenschool oprichtte en tekenaar en beeldhouwer Wilhelmus Bernardus Gerardus Molkenboer (1844-1915), opgeleid aan de Avondtekenschool in Den Bosch.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/nieuws/rijksmuseum-teekenschool-in-ere-hersteld

"Geen dag zonder lijn: honderd jaar tekenonderwijs in Nederland 1880-1980", door Ben Koevoets en Herbert van Rheeden (red.), Haarlem, 1980 (ISBN 90 228 3883 8).

In het Nieuwsblad van het Noorden van 25-9-1904 wordt melding gemaakt van de verhoging van de subsidie voor de Teekenschool Zuidlaren met fl. 70,- (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890928:mpeg21:a0032).

In 1904 gaf architect Herman Christiaan Scheffel (1858-1945) les aan de Avond-Teekenschool, gevestigd in het speellokaal der bewaarschool in Zuidlaren, bijgestaan door W. Andringa, tevens onderwijzer aan de openbare lagere school. Bron: Archief van het Gemeentebestuur van Zuidlaren (1803-) 1811-1997, Inv. nr. 823.

H.C. Scheffel is de architect van de Krimpenboerderij aan de Groningerstraat 28 in Zuidlaren (www.panoramio.com/photo/103826985).

W. Andringa is Waling Andringa, geb. Berlikum (Menaldumadeel) 23-4-1860, ovl. Haren 30-7-1941, zoon van Pieter Walings Andringa en Hijke Sikkes Sikkema, trouwt Zuidlaren 7-2-1885 Berendina van Bon, geb. Muntendam 8-4-1857, dochter van Pieter van Bon, scheepstimmerknecht, timmerman, en Jantje Post.

In 1923 was Pieter Mekkes (gemeente-architect van Zuidlaren) Secretaris van het Bestuur van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. Er werd toen gezocht naar een Leeraar voor Handtekeenen en Meetkunde (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884616:mpeg21:a0058).

In 1938 was Folgert Gerhard Zwaving, geb. Winschoten 4-10-1896, ovl. Zuidlaren (Emmalaan 14) 6-8-1984, hoofd van de Openbare ULO school , tevens directeur van de Avondvaktekenschool in Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 1-11-1938: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676442:mpeg21:a0122).

Pieter Mekkes was tevens secretaris van de Vereniging ter Bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe, afdeling Zuidlaren (Nieuwsblad van het Noorden 18-1-1930).

Een van de leerlingen op de Teekenschool was aannemer Herman Pepping (1914-1995) uit Zuidlaarderveen, van aannemersbedrijf Pepping en Meertens (zijn zwager). Vermoedelijk was Abel Dikkers (1910-1986) ook een leerling (zie Annerweg 5 en 7-9).

In 1957 vierde Pieter Mekkes zijn 40-jarig jubileum als Marktmeester (Nieuwsblad van het Noorden 16-10-1957 met foto).

Tijs Visser volgde Pieter Mekkes (1887-1968) in 1953 op als gemeente-architect en in 1958 als marktmeester.

Pieter Mekkes woonde in het zelf ontworpen woonhuis A 132, per 1-1-1941 Stationsweg 2, en per 30-10-1951 gewijzigd in Stationsweg 74 in Zuidlaren.

Zie voor een overzicht van zijn werk: www.panoramio.com/photo/101671604, www.panoramio.com/photo/105712517 en het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21`nummer 2, juni 2014.

ir. Hans R. van der Woude

Zuidlaren 5 juni 2014

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

 • Uploaded on July 11
 • © All Rights Reserved
  by Hans R van der Woude
  • Camera: OLYMPUS IMAGING CORP. E-510
  • Taken on 2014/07/11 08:39:12
  • Exposure: 0.008s (1/125)
  • Focal Length: 21.00mm
  • F/Stop: f/7.100
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • Flash fired

Groups