Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

PVE Čierny Váh

Horná nádrž v tvare nepravidelného štvoruholníka bola vybudovaná na krasovej plošine Vyšné Sokoly v nadmorskej výške 1160 m. Hydraulické prepojenie hornej nádrže a dolnej nádrže je riešené troma tlakovými privádzačmi priemeru 3,8 m, ktoré v údolnej nive pred elektrárňou prechádzajú do potrubí s priemerom 3,6 m. Maximálny spád medzi hornou a dolnou nádržou je 434 m.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on October 10, 2014
  • © All Rights Reserved
    by TibX TibX