Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

ОРАШАЦ - Црква Вазнесења Господњег

ОРАШАЦ - ЦРКВА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ


Црква у Орашцу је подигнута у времену од 1868. до 1870. године. Није познато ко је пројектовао цркву. Представља по димензијама мању, архитектонски скромну грађевину са складним пропорцијама и једноставним обливцима. Има основу у облику правоугаоника која се на истоку завршава споља петостраном, а изнутра полукружном олтарском апсидом, а на западу улазним предворјем. Над западним делом је звоник на преслицу. Засведена је полуобличастим сводом над којим је двосливни кров. Апсида је покривена полукалотом.


Масивни зидови су споља и изнутра прекривени малтером и окречени. Изразиту уметничку вредност чини иконостас цркве, који је сликао Стева Тодоровић, један од најугледнијих српских уметника из друге половине XIX века. Иконостас се састоји од 24 иконе са представама светитеља и сцена из историје Новог завета. На северном пиластру уграђена је спомен-плоча од белог венчачког мермера посвећена палим у балканским ратовима.


Меморијални споменички комплекс у Орашцу допуњава надгробно обележје Теодосија Марићевића, које се налази у црквеном дворишту. Овај јасенички кнез и трговац позната је личност из договора о избијању устанка 1804. године. Рођен је у Орашцу и био је један од кандидата за старешину устанка. На надгобнику од камена црвенкасто мрке боје до 1980. године није било никаквог епитафа. Тада је уклесан следећи натпис:


+ТЕОДОСИЈЕ МАРИЋЕВИЋ+ 1807.

ГРОБ МУ ОБНОВИ ЊЕГОВ ПОТОМАК МАРКО 1980.ГОД.


CHURCH OF THE ASCENSION


Church in Orascom had been buildingfrom 1868. until 1870. It is not known who was the architect of the church. It is, by its dimensions , smaller, architecturally modest building with harmonious proportions and simple shapes. Its basic form a rectangle that iends in the east with pentagonal outside, but inside a semicircular apse and the west entrance vestibule. Over the western part is the bell tower. The arched barrel vault over which is two parted roof. The apse is covered demicalottes. The massive walls were covered inside and out with plaster and painted. Distinct artistic value makes the iconostasis, painted by Stevan Todorovic, one of the most prominent Serbian artists from the second half of the nineteenth century. The iconostasis consists of 24 icons depicting saints and scenes from the history of The New Testament. In the northern pilaster is built a memorial plaque of white marble dedicated to fallen in the Balkan wars.


Memorial monument complex in Orasac complements sepulchral for Teodosije Maricevic, located in the churchyard. This Jasenica duke and merchant is well known figure in the agreement on the outbreak of uprising in 1804. He was Born in Orasac and was one of the candidates for the leaderof the uprising. On the sepulchral of reddish brown stone until 1980. there was no epitaph. Then was carved the following inscription:


TEODOSIJE MARICEVIC+1807.

THIS GRAVE RECONSTRUCTED HIS DESCENDANT MARKO IN 1980.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on February 16, 2016
 • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works
  by З. Пејовић
  • Camera: FUJIFILM FinePix S2950
  • Taken on 2013/08/25 10:55:59
  • Exposure: 0.004s (1/250)
  • Focal Length: 5.00mm
  • F/Stop: f/6.400
  • ISO Speed: ISO64
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash