Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Rechts het pand Stationsweg 3, hoek Brinkstraat, in 1906 gebouwd i.o.v. de wed. Rolina Winkel-Buiter (1865-1949) van de Cichoreifabriek aan de Brinkstraat, mogelijk ontworpen door architect Jan Smallenbroek (1852-1932) uit Assen. Van 1950-1968 zat bakker F. van der Molen in dit pand, die het in 1957 heeft laten verbouwen/uitbreiden onder architectuur van A. de Vries Mzn, Emmastraat 33 te Assen. Omstreeks 1968 werd het pand gesloopt voor de nieuwbouw van de Nutsspaarbank, ontworpen door het Architectenbureau ir. Oom en Kuipers, Zuiderpark 21 te Groningen. Deze ansicht is in 1906 verzonden door Arie Jacob van Wijngaarden, koopman, handelsreiziger, assuradeur, in 1901 woonachtig op het adres A 130 (veranderd in A 195), geb. Nieuwveen 13-5-1872, ovl. Groningen 14-8-1958, in 1900 in Zuidlaren gehuwd met Jantien Koops. Hij stuurde de kaart aan mej. E. van Wijngaarden en de heer L. van Wijngaarden in Amersfoort. Rechts het uithangbord met de naam M. Beens. Martinus Beens (1870-1947) was winkelier in sigaren (1900) op het adres A 320 (veranderd in A 355), notarisklerk (1900) op het adres A 232, makelaar, en marktmeester Landbouwtentoonstelling, en per 1-5-1909 31 jaar lang kassier bij de Coöp. Boerenleenbank Zuidlaren; zijn vader Lambert Beens (1832-1910) was landbouwer, tolgaarder tolgaarder aan de Verlengde Stationsweg 58 in Westlaren (1900/1901) en klompenmaker (1903). In 1910 waren A.J. van Wijngaarden secretaris en M. Beens penningmeester van het Feestcomité Zomerfestival.

Rechts het pand Stationsweg 3, hoek Brinkstraat, in 1906 gebouwd i.o.v. de wed. Rolina Winkel-Buiter (1865-1949) van de Cichoreifabriek aan de Brinkstraat, mogelijk ontworpen door architect Jan Smallenbroek (1852-1932) uit Assen. De architect van de verbouw van de cichoreifabriek in 1909 was Jan Smallenbroek (1852-1932), Schoolstraat 31 in Assen; de aanbesteding vond op 22-4-1909 in Hotel "Sissingh" plaats. Nieuwsblad van het Noorden van 24-4-1909:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887883:mpeg21:a0041

Van 1950-1968 zat bakker F. van der Molen in dit pand, die het in 1957 heeft laten verbouwen/uitbreiden onder architectuur van A. de Vries Mzn, Emmastraat 33 te Assen. Omstreeks 1968 werd het pand gesloopt voor de nieuwbouw van de Nutsspaarbank, ontworpen door het Architectenbureau ir. Oom en Kuipers, Zuiderpark 21 te Groningen.

Deze ansicht is in 1906 verzonden door Arie Jacob van Wijngaarden, koopman, handelsreiziger, assuradeur, in 1901 woonachtig op het adres A 130 (veranderd in A 195), geb. Nieuwveen 13-5-1872, ovl. Groningen 14-8-1958, in 1900 in Zuidlaren gehuwd met Jantien Koops. Hij stuurde de kaart aan mej. E. van Wijngaarden en de heer L. van Wijngaarden in Amersfoort. Rechts het uithangbord met de naam M. Beens. Martinus Beens (1870-1947) was winkelier in sigaren (1900) op het adres A 320 (veranderd in A 355), notarisklerk (1900) op het adres A 232, makelaar, en marktmeester Landbouwtentoonstelling, en per 1-5-1909 31 jaar lang kassier bij de Coöp. Boerenleenbank Zuidlaren; zijn vader Lambert Beens (1832-1910) was landbouwer, tolgaarder tolgaarder aan de Verlengde Stationsweg 58 in Westlaren (1900/1901) en klompenmaker (1903). In 1910 waren A.J. van Wijngaarden secretaris en M. Beens penningmeester van het Feestcomité Zomerfestival.

Het huis lag aan de tramlijn Groningen-Zuidlaren. De directeur van de paardentram was Esso Johannes Wichers, oud chef van de tramlijn Dokkum-Veenwouden, en bestuurslid van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren (1904), geb. Groningen 21-10-1857, ovl. Alkmaar 12-1-1951, woonde op nr. 9.

Een van de tramkoetsiers was Berend Bootzema, geb. Zuidlaren 21-1-1870, ovl. Zuidlaren 14-6-1939, zoon van Hendrik Bootzema (1836-1904) en Hinderkien Ensing (1837-1917). Zij woonden in de Telefoonstraat bij het West(er)eind in Zuidlaren, pal naast de keuterij op nr. 45 (Kad. Sectie G 6046), die er nog staat (Rijksmonument). Hun huisje is omstreeks 1908 gesloopt. Ongeveer op die locatie bouwden de gebr. K. & H. Zinger in 1972 een dubbele woning op nr. 45a en 45b. Aan de Stationsweg 3, hoek Brinkstraat, is in 1907 een huis gebouwd i.o.v. de wed. Rolina Winkel-Buiter (1865-1949) van de Cichoreifabriek aan de Brinkstraat, mogelijk ontworpen door architect Jan Smallenbroek (1852-1932) uit Assen.

Stationsweg 5 is in 1893 gebouwd in opdracht van Titia Meijer, winkelierster, geb. Zuidlaren 29-12-1855, ovl. Venlo 27-2-1916, dochter van Heino Johannes Meijer, verwer, en Marchien Vrieling, tr. 1. Zuidlaren 9-2-1882 Stefanus Pothof, brievengaarder, geb. Zuidlaren 24-8-1856, ovl. Zuidlaren 19-2-1888; tr. 2. Zuidlaren 5-5-1898 Jacob Schuiling, kommies, geb. Zuidlaren 1-11-1867, ovl. Groningen 19-10-1941, zoon van Jan Schuiling, landbouwer, en Hendrikje Pothof. Haar zoon Jacob Heino Pothof, geb. Zuidlaren 3-4-1882, vertrok in september 1897 naar Mexico. In 1905 verkoopt zij het pand aan Martinus Beens (1870-1947) en Geertje Schuiling (1878-1963); Geertje Schuiling is een zus van Jacob Schuiling. De weduwe M. Beens laat in 1947/48 twee ramen wijzigen en laat een deur wegnemen. Titia Meijer had de bouwgrond gekocht van Maria Magdalena Jacoba Johanna Kniphorst, geb. Zuidlaren 3-7-1846, ovl. Stadskanaal 25-5-1902, echtgenote van Gerrit Kniphorst, kassier in Stadskanaal, geb. Emmen 7-4-1847, ovl. Assen 18-3-1930.

Overlijden van mr. Taco van Mesdag op 27-6-1979, oud 79 jaar, echtgenoot van Lamberta Hendrika Beens, Stationsweg 5 in Zuidlaren. Taco van Mesdag is een zoon van Dr. Synco van Mesdag, arts, geb. Groningen 31-1-1869, ovl. Groningen (Verlengde Hereweg 19) 28-11-1941, en van Anna Klasina van Loenen, kleinzoon van resp. Taco van Mesdag, graanhandelaar, en Titia Margaretha Reijnders, en kleindochter van Jacobus van Loenen, predikany en Klara Reitsma. Lamberta Hendrika (Bé) Beens, geb. Zuidlaren 10-12-1906, ovl. 8-7-1982, is een dochter van Martinus Beens en Geertje Schuiling. Zij trouwden op 19-8-1937. NRC Handelsblad van 30-6-1979:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000027338:mpeg21:a0085

Het herenhuis op nr. 9 (A 454) is in 1894 gebouwd in opdracht van de Tramweg Maatschappij Groningen-Zuidlaren, die de bouwgrond had gekocht van Maria Magdalena Jacoba Johanna Kniphorst, geb. Zuidlaren 3-7-1846, ovl. Stadskanaal 25-5-1902, echtgenote van Gerrit Kniphorst, kassier in Stadskanaal, geb. Emmen 7-4-1847, ovl. Assen 18-3-1930. In 1920 verkocht de Tramweg Maatschappij het herenhuis aan de eigen directeur Esso Johannes Wichers, oud-chef van de tramlijn Dokkum-Veenwouden en bestuurslid van de Avond-Teekenschool in Zuidlaren (1904), geb. Groningen 21-10-1857, ovl. Alkmaar 12-1-1951.

Benoeming van E.J. Wichers tot directeur van de tramlijn Groningen-Zuidlaren, voorheen chef van de tramlijn Dokkum-Veenwouden. Het nieuws van den dag: kleine courant van 11-05-1892:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010140411:mpeg21:a0108

In 1937 bood E.J. Wichers zijn woonhuis te koop aan. Hij woonde toen al in Alkmaar (Emmastraat 60). Nieuwsblad van het Noorden 20-3-1937:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673498:mpeg21:a0185

In 1937 werd het woonhuis verbouwd tot winkelhuis, i.o.v. de nieuwe eigenaar D.J. Bulthuis, onder architectuur van Hendrik Kuper te Zuidlaren. Van 1938 tot 1949 huurde kapper Wicher Poelstra (1916-1992) het pand. Zijn vrouw Hinderkien Homan had een hoedenwinkel. Zij verhuisden in 1949 naar nr. 11 toen slager H. Hasper eigenaar was geworden; hij werd opgevolgd door slager Joh. Hasper. De oude panden op 7 en 9 zijn in 1968 vervangen door nieuwbouw, ontworpen door het architectenbureau F.A. Klok en J. Wiechers.

Hendrik Kuper was in 1937/38 de architect van het woonhuis van Egbert Ensing (1873-1957) aan de Groningerstraat 14. Het werk werd uitgevoerd door aannemer K. Siebering voor f. 4300. Architect Hendrik Kuper was gehuwd met Rena Catharina Siebering. Nieuwsblad van het Noorden van 15-2-1938:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676221:mpeg21:a0216

Aanbesteding verbouw winkelhuis in de Stationsstraat in Zuidlaren door architect Hendrik Kuper, in opdracht van F.J. Broesder. Dit is de winkel bij het Café Broesder aan de Stationsweg 68, van Tjaard Jakob Broesder, ovl. Zuidlaren 25-6-1948, oud 76 jaar. Nieuwsblad van het Noorden van 25-3-1938 en Nieuwsblad van het Noorden 20-9-1958:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010676254:mpeg21:a0193

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010677802:mpeg21:a0106

D.J. Bulthuis verkocht nr. 9 voor f. 17.000 aan de Gebr. Hasper, slagerij te Zuidlaren. Derk Jan Bulthuis (1887-1970) was gehuwd met Grietje Scheper (1867-1959), dochter van Albert Scheper en Geesje Harms; het echtpaar Bulthuis-Scheper woonde aan de Groningerstraat 8, in een door gemeente-architect Pieter Mekkes ontworpen woonhuis:

http://www.panoramio.com/photo/54314459

Provinciale Drentsche en Asser Courant van 1-3-1949:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000143216:mpeg21:a0020

Overlijdensberichten Derk Jan Bulthuis. Nieuwsblad van het Noorden van 28-4-1970:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011015690:mpeg21:a0187

In het Nieuwsblad van het Noorden van 16-6-1967 bood slager J. Hasper aan de Stationsweg 9 een groot zakenpand aan de Brink te huur of te koop aan:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010870207:mpeg21:a0115

Het pand op nr. 7 is in 1894 gebouwd in opdracht van onderwijzer Engbert Wiering, geb. Zuidlaren 4-1-1851, ovl. Zuidlaren 26-12-1932, gehuwd met Anna Elizabeth Glas, geb. Westerbork 1-12-1851, ovl. Zuidlaren 10-4-1942. In 1919 verkocht Wiering het huis aan Jan Johannes Ruben uit Dedemsvaart, die het in 1921 verkoopt aan Maurits Coenraad de Graaf, winkelier en brievenbesteller in Amsterdam, geb. Amsterdam 28-8-1881. Hij liet het huis in 1923 vernieuwen en maakte een opbouw. In 1925 verkocht hij het huis aan Remmelt Bentum Janszoon uit Zuidlaarderveen, geb. Zuidlaren 8-7-1863, ovl. Zuidlaren 1-4-1946. In 1947 kocht slager en veehandelaar Johannes Armannus Vorenkamp het pand, die het in 1957 liet verbouwen voor inwoning, onder architectuur van Jan Paas te Zuidlaren.

Engbert Wiering kocht de bouwgrond aan de Stationsweg in 1892; tegelijk kocht modiste/winkelierster Titia Meijer bouwgrond.

In de periode 1890-1900 woonde het gezin Wiering op het adres A231 en in de periode 1910-1930 op A 319.

Engbert Wiering was van 1-11-1876 tot 1-4-1920 onderwijzer aan de O.L. School, geb. Zuidlaren 4-1-1851, ovl. Zuidlaren 26-12-1932, gehuwd met Anna Elizabeth Glas, geb. Westerbork 1-12-1851, ovl. Zuidlaren 10-4-1942. Hij is een zoon van winkelier, koopman, landbouwer Roelof Wiering, geb. Norg 8-5-1805, ovl. Zuidlaren 3-10-1871, en van winkelierster Hinderika Mulders; hij liet in 1871 een huis en erf na, Kad. Sectie G 628. Egbert's zus Aaltje Wiering, geb. Zuidlaren 14-2-1844, was gehuwd met Jan Leving Bootzema, geb. Zuidlaren 25-9-1840, zoon van Meerten Bootzema en Jeigien Leving, die dienstknecht was bij zijn schoonvader Roelof Wiering. Jan Leving Bootzema is een oom van tramkoetsier Berend Bootzema (1870-1939).

Tramkoetsier Berend Bootzema, geb. Zuidlaren 21-1-1870, ovl. Zuidlaren 14-6-1939, zoon van Hendrik Bootzema (1836-1904) en Hinderkien Ensing (1837-1917), woonde in de Telefoonstraat bij het West(er)eind in Zuidlaren, pal naast de keuterij op nr. 45 (Kad. Sectie G 6046), die er nog staat (Rijksmonument). Hun huisje is omstreeks 1908 gesloopt. Ongeveer op die locatie bouwden de gebr. K. & H. Zinger in 1972 een dubbele woning op nr. 45a en 45b.

Meester Wiering overleden. Nieuwsblad van het Noorden van 28-12-1932:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010675525:mpeg21:a0187

Jan Johannes Ruben is Jans Ruben, landbouwer, geb. Slochteren 12-2-1848, ovl. Haren 6-6-1925. Hij vestigde zich met zijn gezin in 1918 in Zuidlaren, komende van Avereest, en in 1921 vertrokken zij naar Assen.

Johannes Armannus Vorenkamp, slager en veehandelaar, geb. Helpman/Haren 11-7-1909, was gehuwd met Der(k)tje Telkamp, geb. Siddeburen/Slochteren 5-11-1912, ovl. Zuidlaren 2010. Hun zoon Popko (1934-2011) was ook veehandelaar.

Johannes Armannus Vorenkamp is een zoon van Poppe Vorenkamp, kweeker, geb. Groningen 10-12-1866, ovl. Zuidlaren 21-3-1953, oud 86 jaar, en van Engelina Kwant, geb. Helpman/Haren 9-10-1872, ovl. Zuidlaren 29-1-1950, oud 77 jaar.

In 1947 is een dakkapel aangebracht en in 1952 is een schuurtje gebouwd voor de stalling van een auto.

In 1968 werden de oude panden op 7 en 9 vervangen door nieuwbouw, ontworpen door architect Fre Klok, van F.A. Klok en J. Wiechers, Bureau voor Architectuur, Interieur en Reclame, Groningerstraat in Zuidlaren.

Gedurende enkele jaren was er een winkel met kindermode van André Bodewes gevestigd; hij hield in 1978 een opheffingsuitverkoop. Nieuwsblad van het Noorden van 4-4-1978:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011018128:mpeg21:a0105

Van 1979 tot 1999 was er de Cadeaushop van Popko en Grietje Vorenkamp-Douma gevestigd.

Daarna kwam de Kapsalon Marcel.

Het woonhuis aan de Stationsweg 3, hoek Brinkstraat, is in 1906 gebouwd i.o.v. de wed. Rolina Winkel-Buiter (1865-1949) van de Cichoreifabriek aan de Brinkstraat, mogelijk ontworpen door architect Jan Smallenbroek (1852-1932) uit Assen. De architect van de verbouw van de cichoreifabriek in 1909 was Jan Smallenbroek (1852-1932), Schoolstraat 31 in Assen; de aanbesteding vond op 22-4-1909 in Hotel "Sissingh" plaats. Nieuwsblad van het Noorden van 24-4-1909:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887883:mpeg21:a0041

Van 1950-1968 zat bakker F. van der Molen in dit pand, die het in 1957 heeft laten verbouwen/uitbreiden onder architectuur van A. de Vries Mzn, Emmastraat 33 te Assen. Omstreeks 1968 werd het pand gesloopt voor de nieuwbouw van de Nutsspaarbank, ontworpen door het Architectenbureau ir. Oom en Kuipers, Zuiderpark 21 te Groningen.

Aan de Stationsweg 9 woonde ook H. van Anken van het gelijknamige expeditiebedrijf. Nieuwsblad van het Noorden van 16-9-1947:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885535:mpeg21:a0067

http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950/

http://www.oudzuidlaren.nl/html/bodystationsweg1.html

Aan de Stationsweg 75, hoek Julianalaan zat het bedrijf van boderijder Fokke van Anken (1882-1954) en zijn zonen Marten (Zuidlaren 1911-Amsterdam 1975) en Hendrik (Zuidlaren 1908-Zuidlaren 1966):

http://www.panoramio.com/photo/108846911

http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1950/

http://www.oudzuidlaren.nl/html/bodyvanken.html

In 1971 en 1974 zat Makelaardij Zijl aan de Stationsweg 9a (Leeuwarder Courant 12-6-1971 en NvhN 27-11-1974).

Aan de overkant op nr. 8 stond de winkel annex café E. van Calker, die uitgroeide tot H. van Kalker Supermarkt NV (NvhN van 13-1-1968). In 1972 kwam de supermarkt in handen van Fred van der Werff, die het "drastisch verbouwde en uitbreidde". In 1985 en 1990 werd de zaak door De Boer Supermarkten BV geheel vernieuwd en weer verbouwd onder architectuur van Johan Fieten uit Hollandscheveld.

H. van Calker kreeg in 1966 vergunning voor de verbouw van het pand Stationsweg 11. Het werk werd uitgevoerd door aannemer R. Nieborg. Voor hem zat kapper Poelstra in dit pand.

In 1982 werd Fred van der Werff overgenomen door het Supermarktconcern de Boer in Beilen (NvhN 21-02-1987). Super de Boer is in 2009 overgenomen door Jumbo Supermarkten. Nieuwsblad van het Noorden 28-9-1972:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011016451:mpeg21:a0130

http://www.oudzuidlaren.nl/html/bodystationsweg1.html

E. van Calker is Egbert van Calker, geb. Zuidlaren 12-12-1880, ovl. Zuidlaren 4-7-1967, zoon van winkelier Hendrik van Calker, geb. Lula/Hoogezand 5-12-1846, ovl. Zuidlaren 22-4-1893, en van kruidenierster en tapster Grietje Matien, geb. Zuidlaren 8-11-1845, ovl. Zuidlaren 21-11-1923, dochter van koopman en winkelier Egbert Matien (1805-1880) en Aaltien Hendriks Timmerman (1807-1876), kleindochter van Roelof Matien en Grietien Hendriks.

Hendrik van Calker werd in 1879 eigenaar van het huis (Kad. Sectie G 854) en liet in 1893 een winkel met schuur en erf en tuin na, Kad. Sectie G nrs 88 en 854 (huis). Hij kocht het huis van Hendrik Matien, timmerman, geb. Zuidlaren 30-5-1843, ovl. Zuidlaren 10-7-1905, zoon van koopman en winkelier Egbert Matien (1805-1880) en Aaltien Hendriks Timmerman (1807-1876), kleinzoon van Roelof Matien en Grietien Hendriks. Matien is al in 1846 eigenaar. Hij vertimmert het huis en verkoopt het pand in 1847 aan Tidde Jan Tiddes en consorten, brouwer in Zuidlaren (Kad. Sectie G 87). Matien koopt het pand in 1849 weer terug.

Matien koopt het huis in 1838 van landbouwer Willem Hidding, landbouwer in Gasselte.

Willem Hidding kocht het huis (Kad. Sectie G 87) in 1834 van de erven van landbouwer Jan Baving, geb. Zuidlaren 23-8-1750, ovl. Zuidlaren 28-10-1831, weduwnaar van Lammigje Willems Baving, ovl. Zuidlaren 12-3-1823, resp. zoon van Klaas Jans Baving en Grietje Luichjes Brants, en dochter van Willem Baving en Aaltje Hadders. Willem Hidding, geb. Gasselte 13-2-1798, ovl. Gasselte 5-10-1859, zoon van Harm Hidding en Janna Harms Huizing, tr. Gasselte 24-6-1819 Grietje Baving, geb. Zuidlaren 24-10-1793, ovl. Gasselte 6-8-1866, dochter van Jan Baving en Lammegien Baving. Grietje had nog een broer Klaas Baving, geb. Zuidlaren 4-4-1801, ovl. Zuidlaarderveen 30-7-1885.

http://www.homanfree.nl/hidding/hidding.htm

http://homanfree.nl/brants/brants.htm

Zie voor de omgeving en de paardentram de afbeeldingen:

http://www.panoramio.com/photo/134302126

http://www.panoramio.com/photo/108613664

http://www.panoramio.com/photo/108577489

http://www.panoramio.com/photo/133348589

http://www.panoramio.com/photo/134283040

http://www.panoramio.com/photo/108613664

http://www.panoramio.com/photo/108613798

http://www.panoramio.com/photo/108576730

http://www.panoramio.com/photo/108575455

http://www.oudzuidlaren.nl/html/bodypaardetram.html

Op nr. 15 zat de rijtuigfabriek van H. Dinkla. Het pand is vervangen door nieuwbouw, onderdeel uitmakend van een klein project van winkels met bovenwoningen. Op 15c zit Autoshop Zuidlaren (voorheen Automaterialen van der Laan), op 15d de boekwinkel Bruna (voorheen Wolters) en op 15g de speelgoedwinkel Intertoys. Op 26-2-1978 overleed Harbert Dinkla op 81-jarige leeftijd in Zuidlaren (Brinkstraat 3), echtgenoot van Janke Roorda. Hij is op 28-9-1896 in Zuidlaren geboren als zoon van rijtuigmaker Harbert Dinkla, geb. Zandeweer/Kantens 28-8-1846, ovl. Zuidlaren 29-11-1936 en van Hillechiena Atzema; hij is een kleinzoon van Geert Kaspers Dinkla, tapper en Geertruida Hero Reininck, tappersche. Het echtpaar Dinkla-Atzema had twee zonen die ook rijtuigmaker waren, nl. Geert Dinkla, geb. Zuidlaren 18-3-1879 en Augustinus, geb. Zuidlaren 30-7-1881. In 1904 zat een leerling rijtuigmaker op de Avond-Teekenschool in Zuidlaren. In Zuidlaren zat in die tijd nog een stelmaker, nl. Hendrik Tor, geb. Zuidlaren 23-11-1847, ovl. Vries 10-4-1889, gehuwd met Geessien Schuiling; hun zoon Jacob Tor, geb. Zuidlaren 3-2-1878, ovl. Groningen 12-10-1950, werd ook rijtuigmaker; hij was gehuwd met Aaltje van der Velde.

Nieuwsblad van het Noorden 10-10-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885151:mpeg21:a0056

Nieuwsblad van het Noorden van 9-6-1901:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010895246:mpeg21:a0119

Nieuwsblad van het Noorden 2-4-1919:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891483:mpeg21:a0103

Nieuwsblad van het Noorden 23-5-1925:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668517:mpeg21:a0055

In het Nieuwsblad van het Noorden van 24-1-1918 bood Evert Heidema, geb. Slochteren 13-12-1858, ovl. Slochteren 23-10-1946, een nieuw huis met grote tuin en schuurruimte en met water- en carbidleiding in de Stationsstraat in Zuidlaren te koop aan. Hij woonde met zijn gezin op het adres B 96, d.w.z. aan de Verlengde Stationsweg 16 (afgebroken). Hij is naar Amerika vertrokken. Op 1-5-1920 arriveerde hij met het schip "Lapland" op Ellis Island bij New York, vanuit Antwerpen; in 1925 maakte hij de reis nog een keer, nu met het schip "Veendam":

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891520:mpeg21:a0070

http://www.libertyellisfoundation.org/

http://www.libertyellisfoundation.org/

Op 21-4-1915 werd door de erven Hendrik Hommes, manufacturier, geb. Vries 6-9-1875, ovl. Zuidlaren 2-12-1913, in Hotel "Pekelaar" een nieuwe winkelbehuizing met daarin een manufactuurszaak in de Stationsstraat, en een dubbel woonhuis nabij de Stationsstraat, en de voorraad verkocht. Nieuwsblad van het Noorden van 14-4-1915 en 17-4-1915:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667085:mpeg21:a0052

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667088:mpeg21:a0109

Te koop wegens een plotseling sterfgeval een ruim herenhuis op een der mooiste standen in de Stationsstraat in het Dorp Zuidlaren, geschikt voor zomer- en winterverblijf. Het nieuws van den dag: kleine courant van 5-3-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010093604:mpeg21:a0021

Markus Koops, geb. Vries 8-2-1843 doet zijn nieuw gebouwde winkelbehuizinge, waarin een bakkerij, aan de Brink in de verkoop (vermoedelijk op het adres A 213). Nieuwe Veendammer Courant van 19-12-1896:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMVEEN01:000078802:mpeg21:a0048

Jb. Schuiling doet op 16-12-1899 in Hotel "Sissingh" zijn nieuw gebouwde behuizing waarin een winkel in modeartikelen aan de Brink in Zuidlaren in de verkoop. Nieuwsblad van het Noorden van 12-12-1899:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010886496:mpeg21:a0047

Op 14-12-1907 werd in Hotel "Sissingh" een winkelbehuizinge met erf en tuin, in huur bij Mej. de Wed. de Ruijter, te koop aangeboden; kan in twee gedeeltes worden verhuurd. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 9-12-1907:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000104549:mpeg21:a0071

Mogelijk is hij de bouwkundige Dirk Jochem de Ruiter, geb. Weststellingwerf 27-10-1850, ovl. Zuidlaren 16-7-1895. Hij vestigde zich op 10-10-1894 in Zuidlaren, komende van Apeldoorn. Zijn vrouw Jeltje Groen was manufacturier op het adres A 208a. Haar zoon Koop de Ruiter was kruidenier.

Verkoop van een behuizinge met schuur erf en grote tuin, gelegen nabij de Stationsstraat, op 21-10-1899 ten huize van H. de Boer, ten verzoeke van de Wedw. J. Everts; het huis is in huur bij R. Hamming. Vermoedelijk is hij Jan Everts, landbouwer, geb. Zuidlaren 18-4-1821, ovl. Zuidlaren 29-7-1894. Nieuwsblad van het Noorden van 8-10-1899:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010886443:mpeg21:a0072

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on September 7, 2016
  • © All Rights Reserved
    by Hans R. van der Woud…
    • Taken on 2016/09/07 13:19:55