Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Links het Hotel "De Gouden Leeuw" voor 1955, gesticht door Tale Harms Zondag, kastelein, logementhouder, geb. Gasselte 11-12-1793, ovl. Zuidlaren 26-3-1859 en voortgezet door zijn zoon Harm Zondag, geb. Zuidlaren 10-2-1826, ovl. Zuidlaren 13-10-1914. Het Behuizinge en Hof genoemd "Gouden Leeuw" waren tot 1835 bezit van Willem Jacob graaf van Heiden van Entinge, Burgemeester van Zuidlaren en Lid van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, geb. Den Haag 15-11-1778, ovl. Zuidlaren 3-6-1835. Het hotel, de naastgelegen houtstek en bakkerij G. Harms, zijn in 1891 afgebrand. In 1922 is het hotel ingrijpend vernieuwd door Ossevorth’s Bouwbureau van Gerhard Ossevorth (1891-1963). In het midden aan de Brink OZ 6 (voorheen A 39), het Hotel Café Restaurant "Enting", later het "Brinkhotel". In 1925 werd "Enting" verbouwd onder architectuur van Rienko van der Schuur (1876-1962), i.o.v. E. Enting. De heer Aaldrik Enting overleed op 22-6-1982, oud 73 jaar, zoon van Evert Enting, geb. Zuidlaarderveen 10-1-1880, ovl. Zuidlaren 19-4-1952. Op 20-11-1906 boden de erven Hendrik Matien (1843-1905) een Burgerhuis met "timmermansaffaire" aan de Brink A 41 te koop aan, naast "Enting". Van 1905 tot 1908 woonde de architect/aannemer Jeen Werkman (1879-1961) in het huis aan de Brink A 41. Op nr. 10 staat de boerderij van Hendrik Hamminga (afgebrand in 1963). Aan de Brink OZ 12 en 14 staan de boerderijen van Tale Brants Wzn en Tale Brants Ezn.

Deze ansicht werd door zijn zus gestuurd naar Dpl. G.A. van Wijk, 2-III-36 R.I., Veldpostkantoor 12, Gebied T.B.F.

Op 18-12-1835 vond ten huize van Kastelein Tale Harms Zondag (1793-1859), door notaris A. Homan, de verkoop plaats van de nalatenschap van W.J. Grave van Heijden, te weten het Buitengoed Entinge met spatieuse Tuin, en het Behuizinge en Hof genoemd Gouden Leeuw, bewoond en in gebruik bij T.H. Zondag, als Logement en Gemeente-Huis. Hij is Willem Jacob graaf van Heiden, Burgemeester van Zuidlaren en Lid van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, geb. Den Haag 15-11-1778, ovl. Zuidlaren 3-6-1835, broer van zeeheld Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heiden (1773-1850), zonen van Sigismund Pierre Alexander van Heiden Reinestein (1740-1806) en Maria Frederica baronesse van Reede (1748-1807). Drentsche Courant van 15-12-1835 en de Groninger Courant van 8-12-1835:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010784903:mpeg21:a0008

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772151:mpeg21:a0007

Aanbesteding van de bouw van een koetsierswoning in Zuidlaren door architect P. van de Wint in Groningen in opdracht van P. Dorhout Mees. Het werk is gegund aan E. Koning voor fl. 1940. Petrus Dorhout Mees (1868-1939), broer van Johannes Quintinus Dorhout Mees, was Rijksontvanger in Zuidlaren en Burgemeester van Zuidlaren (1902-1906) en Zwollerkarspel, gehuwd met Berendina Johanna de Blocq van Scheltinga (1875-1936). Tot 1906 woonden zij in het herenhuis aan de Brink O.Z. 2 (het pand van huisarts H.E. Mees). Nieuwsblad van het Noorden van 11-8-1904:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890890:mpeg21:a0045

Evert Enting vestigde zich op 1-5-1909 op het adres A 39 in Zuidlaren, komende van Hoogezand.

Groot Bal in Café "Brinkzicht", E. Enting in Zuidlaren, met W. Poelman als dansonderwijzer. Nieuwsblad van het Noorden van 02-3-1911:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010882814:mpeg21:a0066

Harm Zondag (1826-1914) had een zwager Johannes Casper Hamminga (1825-1905), zoon van Jan Hamminga en Jochemina Hessemius, die landbouwer, timmerman en bouwkundige was. Hij was gehuwd (24-12-1858) met Jantje Zondag (1832-1902), dochter van logementhouder Tale Harms Zondag en Margje Hessels.

Op 20-11-1906 boden de erven H. Matien en vrouw een Burgerhuis met "timmermansaffaire" aan de Brink A 41, naast Hotel Pekelaër/De Gouden Leeuw, te koop aan. Nieuwsblad van het Noorden van 11-11-1906:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894854:mpeg21:a0131

Van 23-9-1905 tot 31-3-1908 woonde de architect/aannemer Jeen Werkman, geb. Kortezwaag 22-4-1879, ovl. Kortezwaag 14-11-1961, in het huis aan de Brink A 41, naast het Hotel-Café-Restaurant van Evert Enting op nr. A 39. Zie voor zijn werk in Zuidlaren: http://www.panoramio.com/photo/105141847 en http://www.panoramio.com/photo/104893577

Zie de (historische) foto's:

http://www.panoramio.com/photo/133714398

http://www.panoramio.com/photo/133525700

http://www.panoramio.com/photo/133502470

http://www.panoramio.com/photo/133769431

http://www.panoramio.com/photo/133714266

http://www.panoramio.com/photo/127113365

http://www.panoramio.com/photo/112326935

http://www.panoramio.com/photo/112361900

http://www.panoramio.com/photo/62805775

http://zuidlarenenomgeving.nl/brinkzicht.jpg

Het vernieuwde Brinkhotel in Zuidlaren. De gevel is gepleisterd:

http://www.panoramio.com/photo/128067432

http://www.panoramio.com/photo/133806334

Hotel Zondag, ook Hotel "De Gouden Leeuw"

Thee van E. Brandsma te Amsterdam verkrijgbaar bij H. Zondag te Zuidlaren. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 4-7-1887:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000100382:mpeg21:a0017

Mevr. Laman Trip te Den Haag vraagt met november een bekwame Keukenmeid en Werkmeid. P.G. Adres: Hôtel Zondag, Zuidlaren. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 18-8-1888:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000100939:mpeg21:a0019

Gevraagd: een Werkmeid, met melken en koken bekend. Hotel H. Zondag. Provinciale Drentsche en Asser courant 07-06-1889:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000101326:mpeg21:a0018

Hotel Zondag en naastgelegen houtstek en de broodbakkerij G. Harms afgebrand. Nieuwsblad van het Noorden van 5-9-1891:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890088:mpeg21:a0005

Brand in Hotel “De Gouden Leeuw”. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 26-9-1891:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000099423:mpeg21:a0016

Advertentie van Hotel "De Gouden Leeuw" van H. Zondag in de Nieuwe Veendammer Courant van 30-6-1894:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMVEEN01:000078752:mpeg21:a0026

"De Gouden Leeuw" is gesticht door Harm Zondag, kastelein en logementhouder, geb. Zuidlaren 10-2-1826, ovl. Zuidlaren 13-10-1914.

Advertentie van Hotel "De Gouden Leeuw" van H. Zondag in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 24-7-1895:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000101421:mpeg21:a0017

Aanbesteding bouw concert- en danszaal met kleedkamers, serre's etc. door Ossevorth’s Bouwbureau, Heerestraat 67 in Groningen, van bouwkundige Gerhard Ossevorth (1891-1963), i.o.v. mej. A. Pekelaer t.b.v. Hotel Pekelaer, voorheen "De Gouden Leeuw". Nieuwsblad van het Noorden van 17-8-1922:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667897:mpeg21:a0054

Op 16-2-1986 werd het hotel door brand verwoest. De brand ontstond in het tentoonstellingscomplex "Prins Bernhardhoeve" en sloeg over naar het Brinkhotel en de horecagelegenheid "De Gouden Leeuw". Alles werd binnen een jaar herbouwd. De architect van het herbouwde "Brinkhotel" is D. Cruiming van het Architectenbureau Cruiming & Offringa in Zuidhorn. De "Prins Bernhardhoeve" werd in 2014 gesloopt.

http://www.panoramio.com/photo/21301558

http://www.panoramio.com/photo/23805100

http://www.panoramio.com/photo/109314835

In het Nieuwsblad van het Noorden van 31-12-1970 wenste de NV De Gouden Leeuw Zuidlaren met o.a. Hotel Enting, Bar Brinkzicht, Café De Paris, Dancing, alle vrienden en clientèle een voorspoedig 1971:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011015921:mpeg21:a0173

"Gouden Leeuw in Zuidlaren failliet", Nieuwsblad van het Noorden van 25-11-1982:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011010546:mpeg21:a0002

"Brinkhotel Zuidlaren krijgt facelift", Dagblad van het Noorden van 7-11-2015, blz. 20.

"Eigenaar Rinze Dijkstra van Brinkhotel" in het Nieuwsblad van het Noorden van 17-2-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011560:mpeg21:a0093

"Hart uit dorp weggerukt" in het Nieuwsblad van het Noorden van 17-2-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011560:mpeg21:a0004

"Brand in beeld" in het Nieuwsblad van het Noorden van 17-2-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011560:mpeg21:a0104

De Prins Bernardhoeve werd op 16-2-1986 compleet door brand verwoest. Nieuwsblad van het Noorden 17-2-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011560:mpeg21:a0092

"De Gouden Leeuw herrijst", Nieuwsblad van het Noorden van 9-7-1986:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011011664:mpeg21:a0267

"Nieuwe Bernhardhoeve in opbouw" in het Nieuwsblad van het Noorden van 28-2-1986:

"Nieuwbouw beurscomplex Prins Bernhardhoeve in een jaar gerealiseerd" in de Leeuwarder Courant van 23-5-1987 (met luchtfoto):

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010566353:mpeg21:a0416

"Rotary schenkt aan Zuidlaren kunstwerk" in het Nieuwsblad van het Noorden van 25-2-1987. Het kunstwerk is van Ko Vester uit Schipborg, Johannes van Laer uit Meppel en Joop de Blaauw uit Nieuweschans:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011000789:mpeg21:a0246

Van 1838 tot 1870 woonde timmerman en metselaar Willem Sikkens, geb. Zuidlaren 25-1-1795, ovl. Zuidlaren 3-6-1870, zoon van timmerman Jan Alberts Sikkens (1751-1824) en Anniggien Kars Peulinga (1765-1846), aan de Brink ZZ 8 (Kad. Sectie G 655). Omstreeks 1909 werd het Huize "Laar End" van Jkvr. Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer, ovl. Huize "Laer-End" 6-10-1942, oud 67 jaar, die er in 1911 een verdieping op liet bouwen.

http://www.panoramio.com/photo/104633855

http://www.panoramio.com/photo/104633852

Hij was aandeelhouder in de in 1856 opgerichte “Oostermoersche Straatweg-maatschappij”. Zijn erven boden op 20-1-1871 zijn huis en tuin te koop aan ten huize van Berend Bakker. Mogelijk was hij betrokken bij het ontwerp en de bouw van de tolhuizen in Schuilingsoord, Midlaren en De Groeve. In de advertentie werd gesproken over "eene ruime en nette Behuizinge en Erf, staande op eene aangename stand aan de Brink te Zuidlaren, en een akker Bouwland op de Esch aldaar" (Kad. Sectie G 377). Op 14-1-1871 werd Hooiland en Bouwland van Willem Sikkens in Eelde verkocht. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 7-1-1871, 9-1-1871 en 16-1-1871:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094464:mpeg21:a0024

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094468:mpeg21:a0021

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094490:mpeg21:a0021

Willems Sikkens had een zoon Hendrik Sikkens, opzigter waterstaat, geb. Zuidlaren 28-6-1840, ovl. De Punt (Vries) 30-7-1866, en twee dochters, nl. Jantien Sikkens, geb. Zuidlaren 14-1-1848 en Geesje Sikkens, geb. Zuidlaren 6-2-1854.

Willem Sikkens had een broer Albert Sikkens, timmerman, geb. Zuidlaren 6-6-1791, ovl. Zuidlaren 22-5-1877, gehuwd met Barbara Leen, en een broer Kars Sikkens, kuiper, timmerman, geb. Zuidlaren ca. 1793, ovl. Zuidlaren 18-9-1847, gehuwd met Geertruid Klaassens Nijland.

Tolhuis Schuilingsoord: http://www.panoramio.com/photo/103030774

Willem Sikkens was aandeelhouder in de door J.J.A. Ardesch, P.A.G. de Milly, Dr. B.W. van de Sande Slot en Mr. L. graaf van Heiden Reinestein in 1856 opgerichte “Oostermoersche Straatweg-maatschappij”. Alle aandeelhouders worden bij naam genoemd in de Nederlandsche Staatscourant van 8-11-1856:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010788494:mpeg21:a0011

Tolhuis Schuilingsoord: http://www.panoramio.com/photo/103030774

Op 21-4-1915 werd door de erven Hendrik Hommes, manufacturier, geb. Vries 6-9-1875, ovl. Zuidlaren 2-12-1913, in Hotel "Pekelaar" een nieuwe winkelbehuizing met daarin een manufactuurszaak in de Stationsstraat, en een dubbel woonhuis nabij de Stationsstraat, en de voorraad verkocht. Nieuwsblad van het Noorden van 14-4-1915 en 17-4-1915:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667085:mpeg21:a0052

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010667088:mpeg21:a0109

Te koop wegens een plotseling sterfgeval een ruim herenhuis op een der mooiste standen in de Stationsstraat in het Dorp Zuidlaren, geschikt voor zomer- en winterverblijf. Het nieuws van den dag: kleine courant van 5-3-1897:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010093604:mpeg21:a0021

Markus Koops, geb. Vries 8-2-1843 doet zijn nieuw gebouwde winkelbehuizinge, waarin een bakkerij, aan de Brink in de verkoop (vermoedelijk op het adres A 213). Nieuwe Veendammer Courant van 19-12-1896:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMVEEN01:000078802:mpeg21:a0048

Jb. Schuiling doet op 16-12-1899 in Hotel "Sissingh" zijn nieuw gebouwde behuizing waarin een winkel in modeartikelen aan de Brink in Zuidlaren in de verkoop. Nieuwsblad van het Noorden van 12-12-1899:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010886496:mpeg21:a0047

Op 14-12-1907 werd in Hotel "Sissingh" een winkelbehuizinge met erf en tuin, in huur bij Mej. de Wed. de Ruijter, te koop aangeboden; kan in twee gedeeltes worden verhuurd. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 9-12-1907:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000104549:mpeg21:a0071

Mogelijk is hij de bouwkundige Dirk Jochem de Ruiter, geb. Weststellingwerf 27-10-1850, ovl. Zuidlaren 16-7-1895. Hij vestigde zich op 10-10-1894 in Zuidlaren, komende van Apeldoorn. Zijn vrouw Jeltje Groen was manufacturier op het adres A 208a. Haar zoon Koop de Ruiter was kruidenier.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on October 20, 2016
  • © All Rights Reserved
    by Hans R. van der Woud…
    • Taken on 2016/10/20 22:04:28