Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Uitspanning "Huize Entinge" en Hotel Café Restaurant "Entinge", na de herbouw in 1925, van Geert Lucas Pietersen (1886-1974). Op 19-10-1924 brandde "Entinge" af en al op 17-12-1924 werd de vergunning verstrekt voor de herbouw volgens een plan van aannemer/architect Geert Sijtsema (1876-1955). De heropening vond op 12-4-1925 plaats. Op 19-5-1890 werd het Buitengoed "Entinge" in Hotel "Sissingh" verkocht door de erven van oud-burgemeester Jhr. Mr. Paul Antoine Guillaume de Milly (1807-1890), echtgenoot van Marie Frédérique Isabelle gravin van Heiden Reinestein (1811-1874); het was dagelijks te bezien op aanvrage bij burgemeester Jhr. Mr. Louis Albert Sigismond Jacques de Milly van Heiden Reinestein (1847-1929) op Huize "Laarwoud". "Entinge" werd door Mr. R. Driessen ter Meulen in 1907 verkocht aan Ferdinand Marius Albarda (1870-1945), burgemeester van Zuidlaren (1906-1921). Mr. R. Driessen ter Meulen kocht toen de villa van Johannes Quintinus Dorhout Mees (1870-1907) aan de Stationsweg 30 in Zuidlaren. In 1907/08 vond een "aanzienlijke verbouwing" van Huize "Entinge" plaats, ontworpen door architect Zytse Sie(u)wert Feddema, lid van de Gemeenteraad van Leeuwarden, geb. Leeuwarden 18-12-1863, ovl. Leeuwarden 20-1-1949. Zijn vader Anthonius Josephus Feddema (1831-1911) was timmerman/aannemer, en zijn broer Hero Feddema (1869-1930) was architect. Het werk werd gegund aan aannemer A. Pot te Groningen voor f. 9375.

Op 18-12-1835 vond ten huize van Kastelein Tale Harms Zondag (1793-1859), door notaris A. Homan, de verkoop plaats van de nalatenschap van W.J. Grave van Heijden, te weten het Buitengoed Entinge met spatieuse Tuin, en het Behuizinge en Hof genoemd Gouden Leeuw, bewoond en in gebruik bij T.H. Zondag, als Logement en Gemeente-Huis. Hij is Willem Jacob graaf van Heiden, Burgemeester van Zuidlaren en Lid van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, geb. Den Haag 15-11-1778, ovl. Zuidlaren 3-6-1835, broer van zeeheld Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heiden (1773-1850), zonen van Sigismund Pierre Alexander van Heiden Reinestein (1740-1806) en Maria Frederica baronesse van Reede (1748-1807). Drentsche Courant van 15-12-1835 en de Groninger Courant van 8-12-1835:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010784903:mpeg21:a0008

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772151:mpeg21:a0007

S.P.A. Grave van Heiden, Heer van Laarwout, Entinge en Reinestein in "Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleerde werrelt 1792", by Gerard onder de Linden, blz. 669 (Google Books).

"Laarwoud Van Selbach 1600-1715", door Henk Brink, gepubliceerd in "De Zeven Brinken", uitgave van de Historische Vereniging Zuidlaren, jaargang 21, nr. 1, maart 2014.

Mr. Paul Antoine Guillaume de Millij, advocaat in Utrecht, geb. Den Bosch 22-11-1907, ovl. Zuidlaren 5-2-1890, zoon van Mauritz Johan Guillaume de Millij, geb. Tholen, ovl. Den Bosch 28-8-1833, en van Alexandrine Marie Jeanne Sophie baronesse de Jaussaud de Grand Clarij, geb. Breda, kleinzoon van Gerard Jacob de Millij, Heer van Middelburgh, geb. Den Haag 8-9-1730, ovl. Den Haag 2-8-1816, en van Aletta Anna Maria van Freisheim, achterkleinzoon van Lodewijk Alexander de Milly en Maria Therese van Montullé de Chévresie, werd bij Koninklijk Besluit van 18-2-1843 nr. 76, tot burgemeester en secretaris van Zuidlaren benoemd, in plaats van mr. N.W. Schroeder Hofstede. Groninger Courant van 28-2-1843:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010772484:mpeg21:p002

Bij Koninklijk Besluit van 30-3-1840 werd Mr. Paul Antoine Guillaume de Millij (1907-1890) in de adelstand verheven. Hij trouwde op 10-9-1836 in Zuidlaren met Marie Frederique Isabelle gravinne van Heiden Reinestein, dochter van Sigismund Jacques graaf van Heiden Reinestein en Anna Sophia Dorothée gravinne van Heiden Hompesch.

Huize "Entinge" werd in 1856 bewoond door burgemeester Jhr. Mr. Paul Antoine Guillaume de Millij (1807-1890). Nederlandsche Staatscourant van 8-11-1856:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010788494:mpeg21:p006

Aanbesteding van de "aanzienlijke verbouwing" van Huize "Entinge", door architect Zytse Siewert Feddema, timmerman, aannemer, lid van de Gemeenteraad van Leeuwarden, geb. Leeuwarden 18-12-1863, ovl. Leeuwarden 20-1-1949. Zijn vader Anthonius Josephus Feddema (1831-1911) was timmerman/aannemer, en zijn broer Hero Feddema (1869-1930) was architect. Het werk werd gegund aan aannemer A. Pot te Groningen voor f. 9375. Nieuwsblad van het Noorden van 26-6-1907:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890419:mpeg21:a0038

http://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/personen/detail/534ecdf0-d730-5742-97b8-39aa7f7e19d8

http://www.panoramio.com/photo/134302327

http://www.panoramio.com/photo/134249873

Op 19-5-1890 werd het Buitengoed "Entinge" in Hotel "Sissingh" verkocht door de erven Jhr. Mr. P.A.G. de Milly. Dagelijks te bezien op aanvrage bij Jhr. Mr. L.A.S.J. de Milly van Heiden Reinestein op Huize "Laarwoud".

Provinciale Drentsche en Asser Courant van 12-5-1890:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000102838:mpeg21:a0025

Huize "Entinge" is door Mr. R. Driessen ter Meulen verkocht aan burgemeester F.M. Albarda. Mr. R. Driessen ter Meulen kocht toen de villa van Johannes Quintinus Dorhout Mees (1870-1907) aan de Stationsweg 30 in Zuidlaren. Nieuwsblad van het Noorden van 5-3-1907:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894389:mpeg21:p003

"Hotelbrand in Zuidlaren". De Telegraaf van 20-10-1924 en het Nieuwsblad van het Noorden van 20-10-1924:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110562828:mpeg21:a0368

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884176:mpeg21:a0019

Heropening uitspanning "Huize Entinge" op 12-4-1925. Nieuwsblad van het Noorden van 9-4-1925:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668481:mpeg21:a0111

Het geheel "nieuw gebouwde en gerestaureerde" Café-Restaurant "Huize Entinge". Nieuwsblad van het Noorden van 30-5-1925:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668524:mpeg21:a0112

http://www.panoramio.com/photo/134206862

Lit.: "Buitenplaats Huize Entinge, nu Sprookjeshof", door Sineke Matthijssen-Hogen Esch, gepubliceerd in "De Zeven Brinken", uitgave Historische Vereniging Zuidlaren, jaargang 20, nr. 1, september 2013.

In 1915 werd Huize "Entinge" bewoond door burgemeester Ferdinand Marius Albarda (1870-1945). Bron: Naamlijst voor den Telefoondienst. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, januari 1915:

http://de-wit.net/bronnen/tel1915/

Aannemer Geert Sijtsema (1876-1955) bouwde o.a. Het Sprookjeshof aan de Groningerstraat 10, het voormalige Gemeentehuis/Huize Lariks in de Millystraat 17, de boerderij van Wuffing, thans de aula van begraafplaats de Walakkers, aan de Annerweg 61, circa zes dubbele woonhuizen naast de tegenwoordige aula gebouwd, de zgn. Sijtsemahuizen (vrijwel tegenover de kazerne), als ook de dubbele woonhuizen aan de Verlengde Stationsweg 7-17, ook Sijtsemahuizen genoemd; in 1950 werd nr. 17 bewoond door zijn zoon Geert Pieter Sijtsema, timmerman/aannemer. Tevens bouwde hij enkele knikspanthuizen in de Beukenlaan, daarom ook wel de Sijtsemalaan genoemd.

Zie het artikel over aannemer Geert Sijtsema (1876-1955) het Verenigings- en mededelingenblad van de Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren "De 7 Brinken", Jaargang 13, nummer 3 en 4 van augustus en december 2006.

Willem Jacob Graaf van Heiden is een zoon van Sigismund Peter Alexander Graaf Van Heiden Heer Van Reinestein (1740-1806) en Maria Frederike van Reede Van Amerongen (1748-1807).

"Men meldt uit Assen, van den 3den: "Gisteren is alhier doorgereisd de graaf van Heiden, kolonel-adjudant van Z.M. de Keizer van Rusland en oudste zoon van onzen landgenoot, den russischen admiraal, gouverneur van Reval. De graaf heeft, na deszelfs zending bij Z.M. den Koning te hebben volbregt, ons gewest de voormalige verblijfplaats van zijne vader, met een bezoek vereerd, en, na een verblijf van eenige dagen op den huize Laarwoud te Zuidlaren, deszelfs terugreizen, over Berlijn, naar St. Petersburg aangenomen. Genoemde graaf heeft, op zijn doorreizen door Groningen, ook aldaar vertoefd, en, onder anderen een bezoek afgelegd bij den hooggeleerden heer S. Stratingh, ten einde deszelfs electro-magnetische toestellen te bezien" in de Bredasche courant van 16-1-1838:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010241566:mpeg21:a0003

Graaf van Heiden is Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf graaf van Heiden (1773-1850). Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW): http://www.historici.nl/

"Levensschets van Lodewijk Sigismund Gustaaf Graaf van Heiden" in de Drentsche Courant van 19-11-1850:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010787337:mpeg21:a000

http://havezathelaarwoud.nl/

S. Stratingh is Sibrandus Stratingh (1785-1841), Hoogleraar Scheikunde en Technologie in Groningen:

http://www.rug.nl/science-and-society/university-museum/prominent-professors/stratingh

http://www.earlyelectricmotors.com/motors/electric-motor-stratingh/

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on October 20, 2016
  • © All Rights Reserved
    by Hans R. van der Woud…
    • Taken on 2016/10/20 23:00:33