Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Villa op de hoek van de Stationsweg en de Hondsrugstraat in Zuidlaren. De eerste steen werd door Harm Zondag gelegd op 27-9-1906. De villa is ontworpen door architect Pieter van de Wint (1861-1936) i.o.v. Jan Jakobs Zondag, geb. Zuidlaren 13-7-1874, ovl. Assen 10-7-1947, zoon van Harm Zondag (1826-1914), kleinzoon van Tale Harms Zondag, kastelein, geb. Gasselte 11-12-1793, ovl. Zuidlaren 26-3-1859, stichter van Hotel "Zondag", ook Hotel "De Gouden Leeuw" genoemd, aan de Brink OZ 4. Het gebouw waarin het Hotel "Zondag" was gevestigd, was tot 1835 eigendom van Willem Jacob graaf van Heiden van Entinge, Burgemeester van Zuidlaren en Lid van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, geb. Den Haag 15-11-1778, ovl. Zuidlaren 3-6-1835. De naam "Gouden Leeuw" stamt uit die tijd. Het gebouw diende ook als gemeentehuis.

Deze kaart stuurde Jantje Swierenga aan haar ouders in Ten Boer. Zij schreef dat ze door Lina werd afgehaald bij de boot.

Hotel "Zondag" ook "De Gouden Leeuw" is gesticht Tale Harms Zondag, kastelein, geb. Gasselte 11-12-1793, ovl. Zuidlaren 26-3-1859, en voortgezet door zijn zoon Harm Zondag, kastelein en logementhouder, geb. Zuidlaren 10-2-1826, ovl. Zuidlaren 13-10-1914. Het gebouw waarin Hotel "Zondag" was gevestigd was tot 1835 eigendom van Willem Jacob graaf van Heiden van Entinge, Burgemeester van Zuidlaren en Lid van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, geb. Den Haag 15-11-1778, ovl. Zuidlaren 3-6-1835. De naam "Gouden Leeuw" stamt uit die tijd. Het gebouw diende toen ook als gemeentehuis:

http://www.panoramio.com/photo/134339291

http://www.panoramio.com/photo/134249396

http://www.panoramio.com/photo/133714266

http://www.panoramio.com/photo/133714398

Op 18-12-1835 vond ten huize van Kastelein Tale Harms Zondag (1793-1859), door notaris A. Homan, de verkoop plaats van de nalatenschap van W.J. Grave van Heijden, te weten het Buitengoed Entinge met spatieuse Tuin, en het Behuizinge en Hof genoemd Gouden Leeuw, bewoond en in gebruik bij T.H. Zondag, als Logement en Gemeente-Huis. Hij is Willem Jacob graaf van Heiden, Burgemeester van Zuidlaren en Lid van het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, geb. Den Haag 15-11-1778, ovl. Zuidlaren 3-6-1835, broer van zeeheld Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heiden (1773-1850), zonen van Sigismund Pierre Alexander van Heiden Reinestein (1740-1806) en Maria Frederica baronesse van Reede (1748-1807). Drentsche Courant van 15-12-1835 en de Groninger Courant van 8-12-1835:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010784903:mpeg21:a0008

Werk van architect Pieter van de Wint (1861-1936):

Aanbesteding van de bouw van een woonhuis aan de Hondsrugstraat 14, hoek Stationsweg in Zuidlaren, door architect P. van de Wint op 30-8-1906 in Hotel "Zondag", in opdracht van houthandelaar J.J. Zondag. Nieuwsblad van het Noorden van 31-8-1906:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891081:mpeg21:a0046

http://www.panoramio.com/photo/134339469

http://www.panoramio.com/photo/134165215

http://www.panoramio.com/photo/110877840

Aanbesteding van de bouw van een "villatje" aan de Stationsweg in Zuidlaren door architect P. van de Wint, Martini-Kerkhof 28 in Groningen. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 12-2-1903:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000099957:mpeg21:a0021

Aanbesteding van de bouw van een koetsierswoning in Zuidlaren door architect P. van de Wint in Groningen in opdracht van P. Dorhout Mees. Het werk is gegund aan E. Koning voor fl. 1940. Petrus Dorhout Mees (1868-1939), broer van Johannes Quintinus Dorhout Mees, was Rijksontvanger in Zuidlaren en Burgemeester van Zuidlaren (1902-1906) en Zwollerkarspel, gehuwd met Berendina Johanna de Blocq van Scheltinga (1875-1936). Tot 1906 woonden zij in het herenhuis aan de Brink O.Z. 2 (het pand van huisarts H.E. Mees). Nieuwsblad van het Noorden van 11-8-1904:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890890:mpeg21:a0045

Villa met werkruimte uit 1904, ook notarishuis genoemd, aan de Stationsweg 30, ontworpen door architect Pieter van de Wint (1861-1936), gebouwd i.o.v. Johannes Quintinus Dorhout Mees (1870-1907), die de grond had gekocht van de "Maatschappij tot het in cultuur brengen en houden van gronden in de gemeente Zuidlaren en het verkopen van bouwterreinen", gevestigd te Zuidlaren.

Op 12-4-1906 en 21-4-1906 werd een villa met koetshuis, stalling en tuin in Zuidlaren door notaris mr. R. Driessen ter Meulen verkopen in Hotel Sissingh ten verzoeke van J.Q. Dorhout Mees. Nieuwsblad van het Noorden 14-04-1906:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894914:mpeg21:a0032

http://www.panoramio.com/photo/62429825

http://www.panoramio.com/photo/102387628

http://www.panoramio.com/photo/62429050

http://www.panoramio.com/photo/62429018

http://www.panoramio.com/photo/62428967

http://www.panoramio.com/photo/44129868

http://www.panoramio.com/photo/44127942

Notaris Jan ter Haar (1877-1938) hield er vanaf ca. 1920 kantoor (het adres vanaf 1920 was A 334 en vanaf 1930 A 429). Zijn voorganger mr. Robertus Driessen ter Meulen woonde vanaf 1891 in Huize "Entinge". Notaris C. E. Kniphorst (1815-1879) bewoonde het herenhuis aan de Brink O.Z. 2.

Aanbesteding van de bouw van een villa met schuur aan de straatweg van Vries naar Zuidlaren te Vries (Tynaarlosestraat 55), door architect P. van de Wint. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 31-1-1906:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000105179:mpeg21:a0021

http://www.panoramio.com/photo/105249123

http://www.panoramio.com/photo/105253942

http://www.panoramio.com/photo/105396194

In 1907 verkocht architect Pieter van de Wint bouwgrond aan architect Jeen Werkman, die er een huis en werkplaats op bouwde op het adres Stationsweg 32 in Zuidlaren: http://www.panoramio.com/photo/104893577

Villa "Sassenstate" aan de Rijksstraatweg 41, in 1915 ontworpen door architect Pieter van de Wint (1865-1940) in opdracht van freule Maria Quintus (1864-1929):

http://www.panoramio.com/photo/129541608

In 1906 was hij de architect van het Theehuis van David de Beer (1863-1942) aan de Groningerweg 13 in Paterswolde:

http://www.panoramio.com/photo/111268567

In 1906/1907 was Pieter van de Wint (1865-1940) de architect van een Pakhuis in de Turftorenstraat en van de herinrichting van een Heerenhuis aan het Hoge der A tot Magazijn. Nieuwsblad van het Noorden van 17-1-1907:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894349:mpeg21:a0079

In 1912 was Pieter van de Wint de architect van het pakhuis "Stad IJlst" aan de Eendrachtskade ZZ 18, hoek Abel Tasmanplein, van een pand aan de Lage der A 11, en mogelijk ook van de woningen aan de Paterswoldseweg 19-33, Peizerweg 1-17 en Van Speykstraat 2-24:

http://www.panoramio.com/photo/128808143

http://www.panoramio.com/photo/128607046

http://www.panoramio.com/photo/124212558

http://www.panoramio.com/photo/123847492

http://www.panoramio.com/photo/124212551

http://www.panoramio.com/photo/124402031

Het pand op de hoek van de A-straat en de Lage der A is in 1915/1916 ontworpen door architect Pieter van de Wint (1865-1940), in opdracht van Meinart Heikens (1858-1924), Wolkammerij, Weverij en Breierij, zoon van wolkammer Geert Heikens (1827-1908), kleinzoon van wolkammer Haike Heikens (1798-1879), achterkleinzoon van wolkammer Geert Heikens (1771-1841), achterachterkleinzoon van wolkammer Heike Heikens:

http://www.panoramio.com/photo/128796376

Aanbesteding van de bouw van het pand op de hoek van de A-straat en de Lage der A in het Nieuwsblad van het Noorden van 17-2-1916:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668264:mpeg21:a0066

Villa de "Esserhoeve" aan de Rijksstraatweg 26 in Haren, van de architecten Pieter van de Wint (1865-1940) uit Groningen en Gerrit Jan Postel (1887-1945) uit Lochem, in 1920 gebouwd i.o.v. mr. Louis Bothenius Lohman, Rechter in Groningen, geb. Lochem 13-8-1858, ovl. Haren 8-4-1937, schoonzoon van Carel Coenraad Geertsema, Commissaris van de Koningin in Groningen:

http://www.panoramio.com/photo/103309029

In het Nieuwsblad van het Noorden van 24-1-1918 bood Evert Heidema, geb. Slochteren 13-12-1858, ovl. Slochteren 23-10-1946, een nieuw huis met grote tuin en schuurruimte en met water- en carbidleiding in de Stationsstraat in Zuidlaren te koop aan. Hij woonde met zijn gezin op het adres B 96, d.w.z. aan de Verlengde Stationsweg 16 (afgebroken). Hij is naar Amerika vertrokken. Op 1-5-1920 arriveerde hij met het schip "Lapland" op Ellis Island bij New York, vanuit Antwerpen; in 1925 maakte hij de reis nog een keer, nu met het schip "Veendam":

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891520:mpeg21:a0070

http://www.libertyellisfoundation.org/

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on October 25, 2016
  • © All Rights Reserved
    by Hans R. van der Woud…
    • Taken on 2016/10/25 16:21:23