Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Sjoerd Kromhout (1884-1942), schrijver bij de Rijkswerkinrichting Veenhuizen I, kantoorbediende, reiziger, caféhouder, bij zijn Café S. Kromhout, voorheen Café "Boschhuis" van D.J. Bulthuis, tevens wachtruimte van de GADO bussen, op de hoek van de Tienelsweg en de Verlengde Stationsweg in Zuidlaren. In 1918 werd Grietje Schepers, echtgenote van D.J. Bulthuis, de eigenaresse van het pand. In 1912 had D.J. Bulthuis een schuurtje (Kad. Sectie H 1512) laten ontwerpen door Pieter Mekkes (1887-1968), de latere gemeente-architect; in 1934/35 was Pieter Mekkes (1887-1968) de architect van het woonhuis van Bulthuis aan de Groningerstraat 8 in Zuidlaren. Grietje Bulthuis-Schepers had het pand gekocht van Willem Maters, boekhouder in Zuidlaren, later directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, geb. Slijk Ewijk/Valburg 16-12-1880, ovl. Beverwijk (Vondellaan 10) 7-6-1957, gehuwd met Niesjen Huizinga uit Zuidhorn, zoon van tabaksplanter Cornelis Maters en Anna Kosten. Willem Maters heeft het huis in 1911/12 gebouwd. De grond had hij gekocht van Annechiena Hamminga, geb. Zuidlaren 12-10-1862, ovl. Zuidlaren 4-4-1929, echtgenote van houthandelaar Jacob Mulder Jzn, geb. Sappemeer 7-2-1861, ovl. Zuidlaren 11-12-1921.

Op de hoek van de (Verlengde) Stationsweg en de Tienelsweg stond het Café "Boschhuis", ook Café D.J. Bulthuis en Café Kromhout genoemd, tevens wachtruimte van de GADO bussen. In 1918 werd Grietje Schepers, echtgenote van D.J. Bulthuis, de eigenaresse van het pand. In 1912 had D.J. Bulthuis een schuurtje (Kad. Sectie H 1512) laten ontwerpen door Pieter Mekkes (1887-1968), de latere gemeente-architect; in 1934/35 was Pieter Mekkes (1887-1968) de architect van het woonhuis van Bulthuis aan de Groningerstraat 8 in Zuidlaren. Grietje Bulthuis-Schepers had het pand gekocht van Willem Maters, boekhouder in Zuidlaren, later directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, geb. Slijk Ewijk/Valburg 16-12-1880, ovl. Beverwijk (Vondellaan 10) 7-6-1957, gehuwd met Niesjen Huizinga uit Zuidhorn, zoon van tabaksplanter Cornelis Maters en Anna Kosten. Willem Maters heeft het huis in 1911/12 gebouwd. De grond had hij gekocht van Annechiena Hamminga, geb. Zuidlaren 12-10-1862, ovl. Zuidlaren 4-4-1929, echtgenote van houthandelaar Jacob Mulder Jzn, geb. Sappemeer 7-2-1861, ovl. Zuidlaren 11-12-1921.

Zie voor een overzicht van het werk van Pieter Mekkes het tijdschrift "De Zeven Brinken", van de Historische Vereniging Zuidlaren, Jaargang 21`nummer 2, juni 2014 en Jaargang 21 nummer 4, december 2014.

W. Maters bood zijn huis te huur of te koop aan in het Nieuwsblad van het Noorden van 13-7-1917:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010882926:mpeg21:a0081

Op 10-4-1912 werd W. Maters bestuurslid van de nieuwe afdeling Zuidlaren van de Vereeniging tot Bevordering der Pluimveehouderij in Nederland (V.P.N.). Provinciale Drentsche en Asser Courant van 11-04-1912:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000107704:mpeg21:a0034

Op 21-3-1915 hield W. Maters uit Zuidlaren een lezing in Café "Oostingh" in Borger met als onderwerp: "op welke wijze kan den pluimveehouderij voor de landbouw het meeste voordeel opleveren?". Provinciale Drentsche en Asser Courant van 22-3-1915:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000108914:mpeg21:a0005

Op 2-2-1923 werd in het Café D.J. Bulthuis, op verzoek van D.J. Bulthuis en echtgenote, het Café "Boschhuis" te koop aangeboden. Toen deed hij ook twee huizen, bouwterreinen en een roodzand-, scherpzand- en leemgraverij in de verkoop. Nieuwsblad van het Noorden 23-12-1922 en Nieuwsblad van het Noorden van 27-1-1923:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668004:mpeg21:a0107

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010669104:mpeg21:a0154

Het café werd voortgezet door de wed. O. Kromhout en haar zoon Sjoerd Kromhout (1884-1942), schrijver bij de Rijkswerkinrichting Veenhuizen I, kantoorbediende, reiziger; zij verhuisden in 1923 van de Groningerstraatweg 187 naar de Stationsweg C 213. Oebele Kromhout, wisselwachter, geboren in Bovenknijpe/Schoterland (1848-1927), gehuwd met Jantje Timmer (1858-1943). Op 28-8-1926 liet Kromhout extra autobussen van de Maatschappij "Roland" vanaf het café "Boschhuis" naar Groningen en terug rijden. Dat ging niet zonder protest van bestaande autobusondernemers. Sjoerd Kromhout (1884-1942) was actief in de Toneelvereniging "Door strijd verkregen".

D.J. Bulthuis, Café "Boschhuis". Nieuwsblad van het Noorden van 19-05-1919 en 9-10-1920:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887617:mpeg21:p008

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668381:mpeg21:a0121

In 1923 was het Café "Boschhuis" van S. Kromhout. Nieuwsblad van het Noorden van 27-10-1923:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885342:mpeg21:a0124

Op 28-8-1926 liet Kromhout extra autobussen van de Maatschappij "Roland" vanaf het café "Boschhuis" naar Groningen en terug rijden. Dat ging niet zonder protest van bestaande autobusondernemers. Nieuwsblad van het Noorden van 27-8-1926 en 12-8-1927:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010669432:mpeg21:a0093

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010669570:mpeg21:a0149

Café "Kromhout" was in 1936 het eindpunt van de Gadobussen. Nieuwsblad van het Noorden van 16-7-1936:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010673240:mpeg21:a0122

"Zuidlaren. Café Kromhout". In 1940 werd het café verbouwd tot woonhuis, en verdween de wachtkamer van de Gado. Nieuwe provinciale Groninger Courant van 8-1-1940:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010694001:mpeg21:a0112

De Buurtvereniging "Ons Belang" van Westlaren vergadert in Café "Kromhout". Nieuwsblad van het Noorden van 28-2-1940:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010326232:mpeg21:a0076

De familie Kromhout verhuist van Zuidlaren naar de Pottenbakkersrijge 17 a in Groningen. Nieuwsblad van het Noorden van 18-5-1940:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010327520:mpeg21:a0106

Zijn ouders Jan Derk en Heilina Bulthuis-Elema waren eigenaar van het Café Tram- en Stationskoffiehuis Vries-Zuidlaren (later Café Oosterop), tegenover het station. Jan Derk Bulthuis, geb. Bedum 9-10-1839, ovl. Vries 8-2-1908. Heilina Reinders Elema, geb. Startenhuizen/Kantens 23-2-1851, ovl. Tinaarlo/Vries 18-9-1927, oud 76 jaar:

http://www.stationsweb.nl/station.asp?station=vrieszuidlaren

Verkoop van Tram- en Stationskoffiehuis tegenover het station. Nieuwsblad van het Noorden 15-11-1916:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010668119:mpeg21:a0045

Het Café Tram- en Stationskoffiehuis Vries-Zuidlaren werd door R. Brands overgenomen van de wed. J.D. Bulthuis. Nieuwsblad van het Noorden van 21-5-1917:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010882881:mpeg21:a0061

http://www.stationsweb.nl/gebouw.asp?rec=160

"Tinaarlo in oude ansichten", door L. Warners; Zaltbommel Europese Bibliotheek 1989 en een reproductie in 2008 (ISBN 978 90 288 4829 0).

Op de hoek van de Tienelsweg 2 en de Verlengde Stationsweg verrees in 1971/72 een woning met garage, ontworpen door het architectenbureau F.A. Klok en J. Wiechers, Groningerstraat 13 in Zuidlaren, in opdracht van R. Pol. Na de sloop van Café "Kromhout" is een huis gebouwd dat in 1971 weer is gesloopt.

In het Nieuwsblad van het Noorden van 24-1-1918 bood Evert Heidema, geb. Slochteren 13-12-1858, ovl. Slochteren 23-10-1946, een nieuw huis met grote tuin en schuurruimte en met water- en carbidleiding in de Stationsstraat in Zuidlaren te koop aan. Hij woonde met zijn gezin op het adres B 96, d.w.z. aan de Verlengde Stationsweg 16 (afgebroken). Hij is naar Amerika vertrokken. Op 1-5-1920 arriveerde hij met het schip "Lapland" op Ellis Island bij New York, vanuit Antwerpen; in 1925 maakte hij de reis nog een keer, nu met het schip "Veendam":

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891520:mpeg21:a0070

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on October 26, 2016
  • © All Rights Reserved
    by Hans R. van der Woud…
    • Taken on 2016/10/26 17:01:43