Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Church of Vledder

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (13)

Erik van den Ham on November 22, 2008

Hervormde Kerk Vledder

Uit: Encyclopedie drenthe/Vledder

De opvolgster van de houten kapel, de huidige hervormde kerk (15e eeuw) is een gotische bakstenen zaalkerk met zadeldak en driezijdig gesloten koor. De 14e-eeuwse zadeldaktoren is geplaatst tussen twee puntgevels. Kerk en toren staan op een verhoogd kerkhof. In 1621 werd het gebouw getroffen door brand, doch eerst in 1820 goeddeels verbouwd. In de restauratieperiode 1952-1954 zijn de vensters van het koor weer geopend, evenals de westelijke ingang van de toren. De toegangen aan de zuid- en noordzijde (voor resp. de mannen en de vrouwen) werden daarentegen gesloten. Het interieur omvat o.a. een zeskante preekstoel (1760) en een grafzerk in het koor (1826).

Door het werk van de Maatschappij van Weldadigheid kreeg de predikant van Vledder ook de zorg voor de nieuwe bewoners van Frederiksoord. In 1823 bezochten Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp tijdens hun voetreis door Nederland een kerkdienst in Vledder op 6 juli 1823. Zij troffen daarin zowel Vleddenaren als kolonisten aan en de dominee begon de preek niet eerder dan dat generaal Van den Bosch aanwezig was. Drentse ontwikkelingen in proza en poëzie werden beschreven door een gewezen predikant van Vledder (1854), n.l. Alexander Lodewijk Lesturgeon (1815-1878). Het aantal rooms-katholieken in Vledder nam omstreeks 1840 door de Maatschappij sterk toe. Dat leidde tot een tweetal nieuwe parochies: Frederiksoord (1845) en Wateren-Zorgvlied (1854)

Samantha Lacy on November 23, 2008

HI Erik, I am afraid I have never got round to the translater thing so I dont have a clue to what you have said about this wonderful old church! Is it usual for there not to be a clock on the tower? I have a bit of a passion for old buildings in particular churches, I have a few photos of a couple of the churches we have recently visited perhaps when you get a spare minute you would like to take a look Sam

Erik van den Ham on November 23, 2008

erik van den Ham zei:

Reformed Church of Vledder

The successor of the wooden chapel, the current reformed church (15th century) is a gothic church with a (saddle roof, not sure if this the English name) and trilateral closed choir. The 14th-century saddle tower is placed between two gabled roofs. Church and tower are on a heightened cemetery. In 1621 the building was destroyed a by fire, rebuilt in 1820. During the restoration period 1952-1954 are the windows of the choir reopened, as well as the west entrance of the tower. The entrances to the south and north side (for respectively. The men and women) were closed, however. The interior includes a six sided pulpit (1760) and a tombstone in the choir (1826).

Due to the work of the 'Maatschappij van Weldadigheid' (Translation: 'Society of Beneficence') the pastor of Vledder also had to take care for the new residents of Frederiksoord. In 1823 Jacob van Lennep and Dirk van Hogendorp on their journey by foot through the Netherlands visited a worship in Vledder (on July 6, 1823). They found settlers and local 'Vleddenaren'to be present at the same church.The pastor began no earlier than that General Van den Bosch was present. Developments in prose and poetry were described by a former pastor of Vledder (1854), en Alexander Lesturgeon Louis (1815-1878). The number of Roman Catholics in Vledder steadily increased around 1840, due to the 'Maatschappij van Weldadigheid'. This led to two new parishes: Frederiksoord (1845) and Wateren/Zorgvlied (1854)

Samantha Lacy on November 23, 2008

Ah thanks for that Erik that was very kind of you, an interesting read! Warm wishes Sam

Erik van den Ham on November 23, 2008

Your warm wishes are very welcome, as it is pretty cold now (outside). I hoped to find an English article about the 'Maatschappij van Weldadigheid' but all I find are in Dutch. This is some rather interesting history. Maybe I will translate it again some other time.

Samantha Lacy on November 23, 2008

HEY ERIK LESS OF THE DISSING OF BLONDES!! And I thought we were mates! :( Sad Sam. Great shot BTW!

Jan de Boer on November 24, 2008

Je moet de vertaler van Google gebruiken Erik, die vertaalt ook webpaginas.

Jan

Erik van den Ham on November 24, 2008

Srry Sam if I offended you. My sincerest apology's.

Ha Jan ja dat weet ik maar die vertalingen zijn zo slecht dat je er soms niets van begrijpt.

Samantha Lacy on November 24, 2008

Erik bless you, dont be daft I was only joking :))

Erik van den Ham on November 24, 2008

Yeah ...sure. But I prefer 'brunettes' and that, my dear, is no joke.

Gabriel Avramovici on November 24, 2008

Very nice!I like it!

Greetings from Romania , Gabi – “My Contest photos”

freddie fish (tiff) on January 8, 2009

hey sam im in luck then hehe :0)

Nadia Kushnir on November 6, 2009

Wonderful photo!

Sign in to comment.

Photo details

  • Uploaded on November 22, 2008
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham

Groups