Fochteloërveen - Kwetsbaar Natuurgebied

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (1)

Erik van den Ham on November 24, 2008

Fochteloërveen - Kwetsbaar Natuurgebied

Algemeen

Eén van de laatste restanten 'levend' hoogveen binnen Nederland ligt in het Fochteloërveen. De veenlaag groeit hier nog steeds aan. Voor het grootste deel bestaat het gebied uit veengronden, heide en vennen met in het noorden enkele naaldbossen. Bijzonder is dat er in het Fochteloërveen in 2001 een kraanvogelpaar voor het eerst in 500 jaar een jong grootgebracht heeft. Ook de daaropvolgende jaren was het gebied een kraamkamer voor Kraanvogels. Sinds 1999 zijn er vrijwel permanent enkele Kraanvogels in het Fochteloërveen aanwezig.

Het gebied is ontsloten door middel van een aantal fiets- en wandelpaden. Vanaf de zeer bijzondere uitkijktoren in Ravenswoud heeft u een prachtig uitzicht over het Fochteloërveen. Ook bij de vogelkijkhut aan het begin van het fietspad heeft u een prachtig uitzicht over dit bijzondere gebied.

Hoogveen

Natuurmonumenten wijdt het succes van de majestueuze kraanvogel aan de uitbreiding en het herstel van het kwetsbare hoogveengebied. Het Fochteloërveen is een van de laatste hoogveengebieden in Nederland. Voor Natuurmonumenten is dit ook het bewijs dat grote eenheden natuur essentieel zijn. Het is dan ook van belang dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt gerealiseerd.

Maatregelen

In het Fochteloërveen zijn maatregelen genomen om de groei van het hoogveen te stimuleren, zoals het plaatsen van damwanden en het aanbrengen van stuwen. Hierdoor wordt het gebied steeds natter en geschikter als broedgebied voor kraanvogels. Het aantal kraanvogels in Europa neemt al enkele jaren toe. Ze komen ook steeds vaker in ons land terecht, waar ze verblijven in grote natte natuurgebieden.

Duizenden ganzen en ander leven

Niet alleen kraanvogels profiteren van deze maatregelen. ’s Winters overwinteren duizenden ganzen in deze wetlands, hoofdzakelijk toendrarietganzen. Tientallen porseleinhoenen zijn geteld in het gebied. Ook wordt de vlindersoort veenhooibeestje gesignaleerd in het Fochteloërveen en in mei 2004 zijn er enkele exemplaren van de gelobde maanvaren gevonden. De laatste vondst van de uiterst zeldzame sporenplant in het veengebied, was in 1985. Andere zeldzame plantensoorten zijn lavendelheide, veenbes en bruine snavelbies.

Voedsel voor kraanvogels

Kraanvogels stellen hoge eisen aan hun broedgebied en vinden rust en voedsel in het gebied erg belangrijk. Ook de vele stille plekken in het bijna 3.000 hectare grote gebied zijn goed voor deze vogel. Grote delen zijn niet toegankelijk voor mensen. Er is ruimschoots voedsel aanwezig in de vorm van libellen, kikkers en slangen. In de omgeving van het Fochteloërveen kunnen de dieren voedsel vinden, op uitgestrekte akkers en weilanden.

(Bron: Natuurmonumenten)

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

  • Uploaded on November 24, 2008
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham

Groups