Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

On the Top of Bunker of Invasion Colonial General De Castries - a French Surrender General-Tôi đứng trên nóc hầm của tên tướng Thực dân, xâm lược Pháp đầu hàng.

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (9)

dainipponjin on February 2, 2009

Oh, this is famous bunker. I've seen this on old photos. I wish you had held a Quốc Kỳ !!

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !!

Trịnh Minh Nhựt on February 2, 2009

Nhìn rất giống cụ Giáp!

Che Trung Hieu on February 2, 2009

Giống anh Tô rồi...hỏng giống cụ Giáp được !

Che Trung Hieu on June 10, 2009

Sao cái zụ này được Panoramio chấp nhận nhỉ...Panoramio Moderators Muôn Năm !

Trịnh Minh Nhựt on June 10, 2009

Nó tưởng ảnh tư liệu "Điện Biên"!

Che Trung Hieu on June 10, 2009

Tức là nó tưởng cái người trên kia là Cụ Vũ Đại...

Ngọc Viên Nguyễn on January 13, 2010

Một anh chàng Pano rất oách!

Che Trung Hieu on January 13, 2010

Cảm ơn Ngọc Viên đã khen Chiến Sĩ Điện Biên

Che Trung Hieu on April 1, 2010

Hãy nhằm thẳng vào đầu quân thù mà bắn !

Sign in to comment.

Photo taken in Thanh Trường, tp. Điện Biên Phủ, Điện Biên, Vietnam

Photo details

  • Uploaded on February 2, 2009
  • © All Rights Reserved
    by Che Trung Hieu

Groups