Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Former Dutch house in Maninjau (foto 1991). De romanschrijfster Magdalena Hermina (Madelon) Székely-Lulofs (1899-1958) woonde in 1904 in Maninjau op Sumatra, waar haar vader Claas Lulofs (Broek op Langendijk 1873-Monokwari 1922), Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur was (en in 1906 in het nabijgelegen Padang Panjang). Haar beide echtgenoten waren rubberplanter op Sumatra. In 1931 schreef zij de roman "Rubber".

C. Lulofs, Controleur bij het Binnenlandsch Bestuur in Manindjau. Delftsche Courant van 6-12-1904, het Bataviaasch Nieuwsblad van 29-11-1904 en Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 7-11-1907:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000149999:mpeg21:a0003

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011034465:mpeg21:a0001

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010135153:mpeg21:a0099

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/biografie/61311-tumult-het-levensverhaal-van-madelon-szekely-lulofs.html

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Magdalena%20Lulofs

Resident N.J. van den Brandhof was in 1907 Controleur in Manindjau. De Sumatra Post van 17-08-1918:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010367711:mpeg21:a0088

De Controleur A.D. Versteegh wordt vervangen door Controleur Th. C. Rappard. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 10-6-1911:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010136086:mpeg21:a0028

Benoeming van R.F. de Lizer tot Griffier van de Rapat te Manindjau; hij was klerk ter griffie van den Raad van Justitie te Padang. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 22-1-1912:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010135584:mpeg21:a0053

Overplaatsing van de heer R.F. de Lizer, griffier bij den Rapat te Manindjau. De Sumatra Post van 29-7-1914:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBDDD02:000197963:mpeg21:a0042

Benoemingen bij de Rapat Manindjau. Bataviaasch Nieuwsblad van 26-9-1916:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011037518:mpeg21:a0023

De Controleur R.A.Ph. Kraus is belast met het bestuur over de Afdeling Manindjau. Bataviaasch Nieuwsblad van 13-10-1914:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011036827:mpeg21:a0015

De Controleur A.L. Spits wordt vervangen door Controleur Ph.J. van der Meulen. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 30-1-1918:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010171372:mpeg21:a0122

De Controleur S. Bouman is overgeplaatst van Priaman naar Manindjau. De Sumatra Oost van 28-07-1919:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010368517:mpeg21:a0082

"Brand te Manindjau". Bataviaasch Nieuwsblad van 17-12-1920:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011039565:mpeg21:a0036

"Aan het meer van Manindjau. De verwoesting". Bataviaasch Nieuwsblad van 3-7-1926:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011036459:mpeg21:a0018

De schade in Manindjau valt mee. Bataviaasch Nieuwsblad 5-7-1926:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011036460:mpeg21:a0043

"De aardbeving ter Westkust. Verder nieuws uit het geteisterde gebied". De Sumatra Post van 3-7-1926:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010359640:mpeg21:a0112

Abdoe'rrazak gelar Soetan Lembang Alam, onderwijzer aan de Openbare Inlandsche School der 2e klasse in Manindjau, wordt waarnemend Inlandsch Schoolopziener met standplaats Tandjongpinang. De Sumatra Post 10-11-1926:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010359999:mpeg21:a0098

"DE OPSTAND TER WESTKUST". De Indische Courant van 4-1-1927:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010278273:mpeg21:a0001

Controleur Hooykaas uit Sawah Loento volgt Controleur Van Dam (Adatkenner) op in Manindjau. Bataviaasch Nieuwsblad van 9-2-1927:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011039310:mpeg21:a0001

Opening van een Openbare Hollandsch-Indische School in Manindjau. De Sumatra Post van 12-12-1927:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBDDD02:000198375:mpeg21:a0028

"Overgeplaatst van de openbare Hollandsche School te Tandjoeng Poera naar de te openen gelijksoortige school te Manindjau als waarnemend hoofd der school, de Inlandsch onderwijzer bij het openbaar Hollandsch Inlandsch onderwijs Alim gelar Soetan Maharadja Besar. De Sumatra Post van 5-6-1928:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010360247:mpeg21:a0076

"Ter Westkust. Manindjau". Bataviaasch Nieuwsblad van 5-9-1928:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011072114:mpeg21:a0022

"De P.S.I. in Manindjau". Bataviaasch nieuwsblad van 3-8-1929:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011072387:mpeg21:a0008

Mohamed Joenoes gelar Datoek Radjo Kaempat Soekoe, schrijver bij het districtshoofd van Manindjau, eervol ontslagen wegens ongeschiktheid. De Sumatra post van 20-1-1932:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011023845:mpeg21:a0196

Achmed Mochtar (Manindjau, Fort de Kock), bevorderd tot Indisch arts. Bataviaasch Nieuwsblad 12-11-1932:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011073217:mpeg21:a0075

"P. S. I. I.-Vergaderingen Uiteengejaagd. Bezoekers vluchtten door ramen" (P.S.I.I. staat voor Partai Sarekat Islam Indonesia). Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 20-12-1932:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010229677:mpeg21:a0012

"INDIË IN CRISISTIJD III. Dwars door Sumatra". Nieuwe Apeldoornsche Courant van 18-12-1934:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMCODA01:000157414:mpeg21:a0030

De heer A.I. Spits volgt de heer Van Heuven op als Resident van Sumatra's Westkust. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 12-12-1934:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010230278:mpeg21:a0003

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on March 28, 2009
  • © All Rights Reserved
    by Hans R. van der Woud…
    • Camera: HP Scanjet G4050
    • Taken on 2009/03/28 17:05:34