Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Quy Nhơn - 1960'

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (2)

tambd61 on December 6, 2009

Đay là nhà Bát giác ở tại công viên trung tâm đối diện Ga Quy Nhơn trước đây, bây giờ đã phá bỏ rồi,

huynhthanhcan on July 19, 2013

Thời trung học tôi đi ngang qua đây hằng ngày,đây là một dấu ấn với lịch sử :dân và quân nam Hàn trong giao lưu văn hóa đã xây tặng ngôi nhà mát này trong công viên thành phố QuiNhon,nó mang đặc thù nghệ thuật kiến trúc của Hàn Quốc và được xây dựng có lẽ sau năm 1967...giờ thì đã ....còn gì nữa đâu ...

Sign in to comment.

Photo taken in Lê Hồng Phong, Qui Nhơn, Binh Dinh Province, Vietnam

Photo details

  • Uploaded on April 8, 2009
  • Attribution-Noncommercial-No Derivative Works
    by Thắng ARCH “OV-10 Br…

Groups