Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Graf van Theodorus Johannes Boers op het Nederland's ereveld Pandu in Bandung.

Het Geslacht Boers 1550-2015, door ir. H.R. van der Woude, Zuidlaren 2015.

Oorlogsgravenstichting: http://www.ogs.nl/pages/home.asp

Herinneringsplaquette Nederlands-Indië 1945-1950:

http://www.panoramio.com/photo/29394274

Laatste woonadres: Surinameweg 6 in Nijmegen: http://www.panoramio.com/photo/128898165

Met o.a. Luitenant-Kolonel Theodorus Johannes Alexander Boers, in 1940 Compagniescommandant 1-11 Grensbataljon, in 1947 Commandant van het bataljon 1-11 RI W-Brigade in Tasik, geb. Makassar 21-1-1890, gesneuveld Kuningan/Tjikidjing (de dodenweg tussen Cheribon en Tjiamis) 7-12-1947, begr. Bandung, Erebegraafplaats "Pandu", vak VI nr. 139, zoon van Albert Boers, Officier in de Orde van de Witte Olifant van Siam (1896), geb. Rotterdam 15-11-1847, ovl. Den Haag 26-7-1904, stuurman bij de Gouvernementsmarine, fungerend ontvanger en controleur in- en uitvoerrechten en accijnzen op Borneo (1873/1875; Sambas, Pemangkat, Pontianak), havenmeester van Banjoewangi, Ambon, Riouw, Olehleh-Atjeh, Tsilatjap, Makassar, Padang, Semarang en Batavia, kleinzoon van Theodorus Johannes Alexander Boers, stuurman koopvaardij, onderhavenmeester, tevens inspecteur van politie te water, te Rotterdam, geb. Hazerswoude 5-5-1806, ovl. Rotterdam 28-12-1866, achterkleinzoon van mr. Charles Guillaume Boers, geb. Leiden 21-2-1780, student aldaar 1793 en als stud. letteren ook 1796, advocaat, notaris te Hazerswoude 1804-1844, baljuw en schout en secretaris van Hazerswoude 1820, 1811 benoemd tot keizerlijk notaris, (in 1821 vrijgesteld van de Nationale Militie, signalement dan: lengte 1 el, 8 palm, 8 duim (68,8 centimeter + 80 centimeter + 20 centimeter = 168,8 cm), vol en rond gezicht, blauwe ogen, blond haar), ovl. Hazerswoude 6-2-1845; tr. 1. 's-Gravenhage (Waalse kerk) 2-12-1804 Henriette Marie Geertruida L'Honore, geb. 's-Gravenhage 23-1-1787, ovl. Hazerswoude 5-8-1815, dochter van Samuel François (advocaat bij het Hof van Holland) en Anna Wilhelmina Carolina de Joncourt, kleindochter van Henri François L'Honoré (1717-1793), Waals predikant te Parijs bij de Nederlandse ambassade-kapel van 1749 tot 1752, en Emilie Cottin, geb. te St.Quentin (gelegen tussen Parijs en Lille ); het huwelijk van haar grootouders werd op 24-10-1752 gesloten in Tournay in België vlak bij Lille (ondertrouw ‘s-Gravenhage 15-10-1752), achterkleindochter van François Chartre L'Honore, ged. Sedan 21-12-1672 (samen met zijn broer Jonas en zoon Zacharias boekverkoper, drukker en uitgever in Den Haag (1697-1703), en achter het stadhuis, op het Beurspleintje, bij de Beurssluis en op de Keizersgracht in Amsterdam (1704-1746).

Zij stammen af van Meester Bastiaan Boers, glasgraveur, schoonschrijver en schoolmeester, geb. Besoyen 28-2-1650, ovl. Warmond 24-9-1713, Welgeboren Man van Warmond, stichter van de Franse Kostschool in Warmond. Zes gegraveerde flessen, een glazen beker (met opschrift "Lust verkragt natuur Warmond 1697") en twee roemers zijn in het bezit van respectievelijk het "Rijksmuseum" Amsterdam, "Jhr. Sixcollectie" Amsterdam, "Museum de Lakenhal" Leiden, "Museum Boymans van Beuningen" Rotterdam, "Victoria and Albert Museum" Londen, "The Corning Museum of Glass", Corning-New York (op deze fles staat gegraveerd: "de vriendschap is 's levens zout, Helena Willem (sdr) Juyst, B. Boers Warmont 20 april 1697"), "Württembergisches Landesmuseum" Stuttgart; oorspronkelijke schoonschrijfteksten zijn in het bezit van "The Newberry Library" Chicago U.S.A. en de "Stadsbibliotheek" Haarlem. Lit.: "Bulletin van het Rijksmuseum" Amsterdam Jrg. 30, 1982 nr. 2 blz. 51-62; "Glass in the Rijksmuseum vol. I en II", Amsterdam 1993/1994.

Th.J.A. Boers woonde met zijn derde echtgenote, twee zonen en een dochter, aan de Surinameweg 6 in Nijmegen.

"Het Geslacht Boers 1550-2015, door ir. H.R. van der Woude, Zuidlaren 2015.

"De wekelijkse verlieslijst". Nieuwsblad van het Noorden van 13-12-1947:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885611:mpeg21:a0004

Zie ook het Nationaal Indië Monument in Roermond: http://www.nim-roermond.nl/

"De Politionele Acties, de strijd om Indië 1945/1949", door P. Heijboer, Haarlem 1979, blz. 99.

"In dagen van rampspoed. De strijd op 10 mei 1940 bij Maas-Waalkanaal. "Bronzen Leeuw" onderscheiding voor Luit. Kol. Th.J.A. Boers", in De Gelderlander van 10-3-1947.

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=bronzen-leeuw-onderscheiding-voor-luitenant-kolonel-th-j-a-boers

https://www.defensie.nl/onderwerpen/onderscheidingen/inhoud/dapperheidsonderscheidingen/databank-dapperheidsonderscheidingen/1946/11/13/boers-th-j-a

"Checkpoint", maandblad voor veteranen, november 2011, nr. 9, blz. 13:

https://www.veteraneninstituut.nl/wp-content/uploads/2014/10/9cp92011issuu.pdf

Het Dagblad: uitgave van de Nederlandsche Dagbladpers te Batavia van 1-5-1947:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010897437:mpeg21:a0030

https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/16209/theodorus-johannes-alexander--boers

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on July 24, 2009
  • © All Rights Reserved
    by Hans R. van der Woud…
    • Camera: HP ScanJet 3970