De "Roode troep" op Koninginnedag in Malang 1930, een padvinderij voor meisjes, geleid door Anna Margaretha Siedenburg, lerares Engels aan de HBS in Malang, Hoofd-Commissaresse Meisjes Gilde NOI, Draagster van de "Zilveren Vis" der Padvindsters, geb. Pasoeroean 23-8-1882, ovl. Velp (A. G. Hofkeslaan 2) 16-2-1955, dochter van Paulus Justus Siedenburg, landmeter, hoofdingenieur, geb. Koog a/d Zaan 20-5-1824, ovl. Groesbeek 18-3-1892 en Moorti Ningroom Raden Ajoe, geb. Ngawie op Java 15-10-1837.

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (14)

Permadhi on January 2, 2013

where is that...?

Hans R. van der Woud… on January 2, 2013

It must be in Malang, but I do not know where. Perhaps it does not exist anymore. Can you do some research for me?

Hans R. van der Woud… on January 4, 2013

Op deze foto staat ook mijn moeder Albertine Boers, geb. Haarlem 25-12-1917, ovl. Heerlen 17-7-1996. Lit.: Het Geslacht Boers 1550-2012, door ir. H.R. van der Woude, Zuidlaren 2012.

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Christoffel Siedenburg van Leer, geb. ca. 1710, woonachtig op de NZ Voorburgwal, trouwt 1. Amsterdam 11-4-1738 Sara Kroon/Croon, ged. Ev. Luth. In Amsterdam 29-212-1713, begr. Wester Kerk en Kerkhof 4-9-1748, dochter van Julianus Croon en Elisabeth Aldewerelt; trouwt 2. Amsterdam 2-1-1750 Maria Kroese/Croese, begr. Wester Kerkhof 4-2-1803. Christoffel wordt in 1738 begeleid door zijn moeder Jannitje Tonjes en Sara door haar vader Juliaan Kroon.

Leer ligt in Ost-Friesland vlak over de grens bij Nieuweschans. De Samtgemeinde Siedenburg in Noord-Duitsland ligt op 160 km van Leer en Leer ligt op 250 km van Amsterdam (http://nl.wikipedia.org/wiki/Siedenburg).

Op 11-7-1770 koopt Christoffel Siedenburg een pand in de Reestraat ZZ met een moriaanshoofd in de gevel, 2 huizen onder een dak en erven tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht. Op 10-3-1772 verkoopt hij dit pand weer. Mogelijk gaat het om het pand 28-32. De gevelsteen is niet meer aanwezig. Een gevelsteen met een moriaanshoofd (ook het moortje) werd in 1918 aangetroffen in het pand Westerstraat 182 (boven de begane grond), en in 1936 en 2013 in het pand Westerstraat 186 (boven de eerste verdieping). De bron hiervoor is het Stadsarchief Amsterdam. Op de website www.gevelstenen.net wordt niet gesproken over “Het Moriaantje”, maar over een “Gelauwerd Hoofd”.

Elisabeth Siedenburg, ged. Amsterdam 2-11-1740, begr. Amsterdam Wester Kerk en Kerkhof 6-5-1750, dochter van Christoffel Siedenburg en Sara Kroon/Croon. De getuigen bij de doop zijn Julianus Kroon en Elisabeth van Aldewerelt. Croon wednr. Elizabeth Aldewerld, Erven Julianus verkoopt op 17-12-1778 aan Nicolaas Siedenburg: aan de Lijnbaansgracht: De Eland, ½ in een dubbel pakhuis, woonhuizen en erven, tussen Leidseplein en Leidsegracht over de Stadsmetselwerf. En aan de Korte Leidsedwarsstraat (ook Kleine Leidsedwarsstraat) ½ in 2 huizen, stal en erven tussen Leidseplein en Leidsegracht.

Christoffel Siedenburg, zoon van Christoffel Siedenburg en Maria Croese, werd den 26 Dec. 1754 te Amsterdam geboren, leerde de oude talen op het gymnasium onder H. Verheyk, en was op achtienjarigen leeftijd (1772) rijp voor het akademisch onderwijs. Voornemens zich tot het leeraarambt in de Evangelische Luthersche gemeente te bekwamen, genoot hij drie jaren lang het onderwijs van den Amsterdamschen kerkleeraar Joh. Klap, waarna hij, ter voortzetting zijner studie naar Leipzig (1775) ging. In 1778 in het Vaderland teruggekeerd, werd S. proponent, in 1779 predikant te Zutphen, in 1785 te Middelburg, in 1798 te Enkhuizen, in 1806 te Edam. Den 6 September 1829 hield hij aldaar zijn 50-jarige dankrede, kreeg kort daarna zijn emeritaat, vestigde zich te Leiden en stierf aldaar den 25 Februarij 1836. In 1781 huwde hij Phillippina Henrietta Druman, op 7-12-1823 in Edam overleden.

Hij gaf in het licht: Twee Leerredenen bij bijzondere gelegenheden. Middelb. 1789 in 8o. (Lijkrede op zijn ambtgenoot Bruynenbeek. Bevestigingsrede van diens opvolger Damen), en Onderzoek van de vraag, of de zonde tegen den H. Geest heden ten dage nog kan bedreven worden. Amst. 1793. 8o. Zie J.T. Bergman, Herinnering aan C.S. in Rec. v.d. Rec., D. XXX. 1837. II. 372, 456; Kobus en de Rivecourt; Verwoert .

Bron: A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Tweede stuk. Phillippina Henrietta Druman is een dochter van mr. Joan Conraad Druman, Bailliuw van Colmschate, ovl. op den Huize de Veste bij Deventer den 6 van slachtmaand 1810, oud 67 jaar en 8 maanden. Lit.: Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 76.

Adam Siedenburg, ged. Amsterdam 17-6-1761, ovl. Koog aan de Zaan 2-10-1823, zoon van Christoffel Siedenburg en Maria Croese, trouwt 1. Amsterdam 2-1-1784 Christina Snijders (ovl. Amsterdam op 17-2-1809, oud 49 jaar); trouwt 2. Den Helder 21-7-1814 Anna Geertruida Rigters/Richter, geb. Rotterdam ca. 1785, dochter van Fredericus Rigters en Anna Maria Josepha Nolten. De getuigen bij de doop van Adam Siedenburg in 1761 waren Adam Pauswang en Catharina Elisabeth Croese. Adam Siedenburg en Christina Snijders hebben een dochter Catharina Elizabeth Siedenburg, ged. Amsterdam 19-11-1787, die op 8-4-1818 in Nieuwer Amstel trouwt met Gerrit van Lennep Coster, geb. Amsterdam 10-6-1791, zoon van Gerrit van Lennep Coster en Wilhelmina Catharine Harms.

Besluit van Burgemeester en Wethouders van de stad Amsterdam dat Jan Kalff (1799-1862) en P.J. Siedenburg een zitbank mogen hebben op de Nieuwe Beurs van Amsterdam 1845. Met de Nieuwe Beurs wordt de Beurs van Zocher op de Dam bedoeld, op de plaats waar nu de Bijenkorf staat (http://nl.wikipedia.org/wiki/BeursvanZocher). Jan Kalff was op 14-jarige leeftijd scheepsjongen. Hij klom op tot firmant van effectencommissionairs E.B. Fremery Kalff & Co, later Jan Kalff & Co (Archief: 1479 - Archief van de Familie Kalff, inv.nr. 181, bij het Stadsarchief Amsterdam https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/1479.nl.html). Deze P.J. Siedenburg is Paulus Justus Siedenburg, assuradeur, geb. Amsterdam 15-1-1792, ovl. Amsterdam 17-6-1850, zoon van Adam Siedenburg en Christina Snijders. De getuigen bij zijn doop waren Paulus Justus Determeijer Weslingh (begr. Amsterdam 23-3-1798) en Alida Maria Issendorp, die op 28-5-1756 in Amsterdam in ondertrouw gingen. Paulus Justus Determeijer Weslingh is een zoon van Johannes Determeijer en Anna Margarethe Weslingh. Zij waren ook getuige bij zijn broers Justus Christoffel en Johannes Paulus Siedenburg op 29-8-1793.

Zie de Firma Determeijer Weslingh & Zn, opgericht in 1765, die fuseerde met Rotterdamsche Bankvereeniging (Robaver), voorloper van de AMRO bank en ABN AMRO

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Paulus Justus Siedenburg, landmeter, hoofdingenieur in Nederlands Oost-Indië, geb. Koog aan de Zaan 20-5-1824, ovl. Groesbeek (A 100kb/Binnenveld 12) 18-3-1892, trouwt 1. Wisch 24-2-1848 Cornelia Johanna Margaretha Renardel de Lavalette, geb. Nijmegen 6-2-1825, ovl. Muntok (Banka) 15-12-1868, dochter van Paul Antoine Renardel de Lavalette, Controleur bij het Kadaster in de Provincie Noord-Brabant, Rijksontvager, geb. Amsterdam 27-5-1799, ovl. Ommeren (Lienden) 12-9-1873 en van Margaretha Bos (1790-1839); trouwt 2. de inlandse vrouw Raden Ajoe Moorti Ningroom (Rade Ajoe is een adellijke titel op Java), geb. Ngawie op Java 15-10-1837.

Op 24-7-1884 werd in de Harmonie in Batavia een Boekenvendutie gehouden van de Natuur-, Werktuig-, en Bouwkundige Bibliotheek en Instrumenten van Paulus Justus Siedenburg (Java-bode). Op 17-4-1885 vestigde het gezin zich in Groesbeek op het adres A83 kb/Mooksestraat 7, komende uit Rotterdam. Na 1890 verhuisden zij naar A 100kb/Binnenveld 12.

Moorti woonde in Arnhem bij haar dochter Maria Siedenburg toen zij op 9-4-1903 in Amsterdam trouwde. Toen zij zich op 21-1-1904 in Amsterdam vestigde kwam zie uit Arnhem (Arnhemschestraatweg 15). Zij vestigde zich op 9-1-1905 in Apeldoorn komende uit Amsterdam. Tussen 21-1-1904 en 9-1-1905 woonde zij op de Koninginneweg 237 in Amsterdam. Toen haar zoon op 4-7-1907 in Amsterdam trouwde woonde zij in Apeldoorn. Op 17-9-1908 vertrok zij weer naar Nederlands-Indië. In Apeldoorn woonde zij in de Mariannelaan, de Frederikslaan en op de Arnhemseweg 57. Haar dochter Anna Margaretha verhuisde op 3-3-1904 van Arnhem naar Apeldoorn.

Paulus' overlijden werd aangegeven door luitenant-kolonel Hendrikus Johannes van Lith (1824-1913) http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrikus_ Johannes_ van_Lith

Uit zijn eerste huwelijk: Cornelia Jeanne Margaretha Siedenburg, geb. Aalten 23-9-1848, ovl. Deventer 17-3-1881; zij trouwt Jhr. mr. Willem Daniel Joseph van der Feltz, geb. Epe 25-1-1841, ovl. voor 1881, zoon van Gustaaf Willem van der Feltz (1793-1870), o.a. burgemeester van Epe en van Theodora Elisabeth Mossel.

Uit zijn tweede huwelijk: Maria Siedenburg, Adam Frederik Siedenburg en Anna Margaretha Siedenburg.

Op 9-12-1892 wordt de inboedel van Paulus Justus Siedenburg ten sterfhuize in het openbaar verkocht door notaris Terwindt uit Groesbeek. De weduwe bood het woonhuis in januari 1893 te huur aan en in april 1893 werd de erfenis afgewikkeld (Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 4-12-1892, 1-1-1893 en 12-4-1893).

Paulus Justus is een zoon van Adam Siedenburg, boekhouder, wijnhandelaar, ged. Amsterdam (Lutherse Kerk) 17-6-1761, ovl. Koog aan de Zaan 2-10-1823, oud 62 jaar en van Anna Gertrudes Rigters (Richter), ged. Rotterdam (Luthers) 11-3-1785, ovl. 5-10-1867, oud 82 jaar.

Adam Siedenburg, zoon van Christoffel Siedenburg en Maria Croese, trouwt in Den Helder op 21-7-1814; de getuigen bij zijn doop waren Adam Pauswang en Catharina Elisabeth Croese. Anna Gertrudes Rigters/Richters was een dochter van Fredericus Rigters en Anna Maria Josepha Nolten.

Paulus Justus had een broer Adam Frederik, Schout bij Nacht, met pensioen in de rang van Vice-Admiraal, Ridder Militaire Willemsorde, geb. Den Helder ca. 1813, ovl. Valkenburg 2-9-1875, oud 62 jaar; trouwt Amsterdam 13-3-1863 de weduwe Johanna Maria Richter, kunstschilder (www.rkd.nl) , geb. Amsterdam 4-3-1817; zij trouwde in 1851 in Amsterdam K.H. Steup.

Paulus Justus had nog een broer Jan Christiaan Siedenburg, scheepsgezagvoerder, geb. Koog aan de Zaan 21-9-1821, ovl. Amsterdam 1-7-1877, trouwt Amsterdam 24-8-1854 Henrietta Wilhelmina Fischer, geb. Amsterdam 6-1-1826, ovl. Amsterdam 12-5-1901.

Anna Margaretha Siedenburg (1882-1955) heeft een broer Adam Frederik Siedenburg (erkende natuurlijke zoon van Paulus Justus Siedenberg), boekhouder (1907), geb. Pasoeroean 12-7-1881, ovl. Utrecht 25-6-1914, trouwt Amsterdam 4-7-1907 Johanna Josephina Blokbergen, geb. Groningen 12-7-1879, ovl. Hilversum 4-9-1956, dochter van Niklaas Blokbergen en Hendrika Willemina van der Wal. Adam Frederik’s moeder Radhen Aijoe Moortingroom woonde in 1907 in Apeldoorn. Johanna Josephina Blokbergen woonde in 1929 in Antwerpen. Hun zoon Willem Albert Siedenburg, plantage opzichter, kantoorbediende, wonende in Tjipeundeuj in de Residentie Krawang (1929) en in de Westerlaan 87 in Beverwijk (1956), geb. Amsterdam 15-6-1902, ovl. Roermond 21-2-1970, trouwt 1. Amsterdam 24-7-1929 Klara Mary Nanny Försterling, geb. Quedlinburg (Dld) 30-9-1898, ovl. in een Japans burgerkamp in Semarang 4-8-1945, begr. Nederlands ereveld “Kalibanteng” te Semarang, vak V-IV, nummer 115, dochter van Karl Friedrich Max Försterling, koopman en van Dorothea Johanna Klara Eulenburg; trouwt 2. Amsterdam 5-5-1948 Elisabeth Maria Wessel, geb. Amsterdam 22-7-1898, ovl. Roermond 6-1-1968, gescheiden (Batavia 11-8-1942) echtgenote van Adriaan Stoltenkamp, geb. Amsterdam 13-4-1896, dochter van Hendrikus Johannes Wessel en Elsabee Drogtrop; trouwt 3. Naarden 14-11-1968 Anna Dina Jacqueline Schut, geb. Batavia 27-11-1910. Uit zijn eerste huwelijk: Willem Frederik Siedenburg, geb. Soebang 15-6-1933; hij vertrekt op 16-10-1956 naar Haarlem. Zijn tweede echtgenote had uit haar eerste huwelijk een zoon Leo Adriaan Paul Stoltenkamp, geb. Bandoeng 26-12-1928; hij vertrekt op 28-8-1948 naar Amsterdam.

Karl Friedrich Max Försterling woonde in 1929 in Thale, in Saksen-Anhalt in Duitsland.

Anna Margaretha Siedenburg (1882-1955) heeft nog een zus Maria Siedenburg, geb. in de dessa Semempir, afdeling Modjokerto, Residentie Soerabaja ca. 1876, ovl. Utrecht (Bosboomstraat 14bis) 10-9-1919, trouwt Amsterdam (maar woonachtig in Arnhem) 9-4-1903 Anton Johan Arnold Dammerman, Commissionair, koopman, geb. Arnhem ca. 1878, ovl. Schiedam 18-8-1949, zoon van Hendrik Jacob Dammerman, directeur van een assurantiemaatschappij en Anna Maria Paulina Heerens. In 1907 woonde het echtpaar Dammerman-Siedenburg in Oudenrijn.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Siedenburg

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Siedenburgs bij de VOC: Hermanus Siedenburg op het in 1773 op de VOC-werf in Amsterdam gemaakte schip "Huis te Spijk". In 1778 en 1779 voer hij heen en terug op de lijn Batavia-Deshima (www.vocsite.nl). Hermanus Siedenburg is ged. Amsterdam 23-5-1742 als zoon van Christoffel Siedenburg en Sara Kroon, de eerste echtgenote van Christoffel (zij trouwden in Amsterdam op 11-4-1738. Sara werd begraven op 4-9-1748.

J.C. Siedenburg bij het Nationaal Archief (www.gahetna.nl) in VOC: Oost-Indische testamenten 1777. Nummer toegang: 1.04.02. Inventarisnummer: 6862 (04116). Jan Christiaan Siedenburg is ged. Amsterdam 19-9-1751 als zoon van Christoffel Siedenburg en Maria Croese, zijn tweede echtgenote (zij trouwden op 2-1-1750). Maria werd op 4-2-1803 begraven.

Jan Christiaan Siedenburg, geb. Koog aan de Zaan 21-9-1821, ovl. Amsterdam 1-7-1877, zoon van Adam Siedenburg, overleden en van Anna Gertruida Richter, Meesteres in het Gasthuis, ingenomen op 29-8-1835. Zijn toeziend voogd was De Capitein Luitenant ter Zee Gerrit van Lennep Coster (1791-1845) wonende in de Leijdschestraat 12 in Amsterdam, echtgenoot van Catharina Elisabeth Siedenburg.

Op 2-6-1838 geplaatst als lichtmatroos op het schip "Castor" van Capt. Tjerk Gollards uit Nieuwendam, van Amsterdam naar Batavia, gage 8 gulden. Op 7-4-1939 terug met goed attest. Op 8-5-1839 idem en terug op 30-3-1840, weer met goed attest. Op 30-3-1840 eervol ontslag. Bron: Compartementboeken bij het Stadsarchief Amsterdam (www.stadsarchief.amsterdam.nl).

Kapitein ter Zee Gerrit van Lennep Coster is geboren in Amsterdam op 10-6-1791 en gedoopt in de Kerk Lam en Toren in Amsterdam, zoon van Gerrit van Lennep Coster en Catharina Wilhelmina Harms; hij is overleden in Vaassen (Epe) op 13-6-1845.

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Johann Herman Heinrich (Joop) Siedenburg, journalist, kunsthandelaar, geb. Amsterdam 25-8-1875, ovl. Bussum 1-8-1961, zoon van Hendrik Siedenburg, geb. Amsterdam 2-4-1839, ovl. Amsterdam 13-6-1896, oud 57 jaar en van Theda Johanna Wirtjes, geb. Grossesehn 28-4-1851, ovl. Bussum 4-4-1928, oud 76 jaar, trouwt Amsterdam 8-8-1906 Jozina Glerum, geb. Groede 16-9-1882, ovl. Naarden 1-8-1961, dochter van Pieter Janse Glerum en Catharina Lucieer. Hendrik Siedenburg en Theda Johanna Wirtjes trouwden op 3-9-1874 in Grossesehn in Noord-Duitsland.

Joop Siedenburg was de laatste eigenaar van de kunsthandel Frans Buffa, & Zonen, gevestigd in Amsterdam in de Kalverstraat 39. Hij verwierf Buffa in 1921 en sloot de winkel in 1951. Zijn zoon Hendrik Siedenburg, geb. Laren 22-4-1908 (geh. met R.M. Wander) werkte 20 jaar met zijn vader samen (www.rkd.nl). Deze Hendrik Siedenburg overleed op 24-1-1990 op 81-jarige leeftijd in 64130 Mauléon-Licharre (6 Rue Léon Bérard) in Frankrijk, gehuwd met R.M. Wander. Hij was directeur van het Prins Bernard Fonds en Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Hendrik Siedenburg, geb. Amsterdam 2-4-1839, ovl. Amsterdam 13-6-1896, is een zoon van Georg Frederik Siedenburg, scheepstimmerman, woonachtig aan het Haarlemmerplein in Amsterdam, geb. Amsterdam 9-5-1801, gehuwd met Jacomina Wiedenhof(f), geb. Amsterdam 22-2-1799. Zij hebben nog een zoon Christoffel Siedenburg, zeeman, geb. Amsterdam 27-12-1827 en een dochter Jansje Elisabeth Siedenburg, geb. Amsterdam 19-11-1835. Jacomina Wiedenhoff, geb. Amsterdam 22-2-1799, ged. Amsterdam Westerkerk 15-3-1799, dochter van Hendrik Wiedenhoff en Jannetje van Oostrum, met Hendrik Wiedenhoff en Jacomina Lente als getuigen.

Frederik Siedenburg, geb. Amsterdam 9-5-1801, ged. Amsterdam Luth. Kerk 13-5-1801, is een zoon van Nicolaas Siedenburg, ged. Amsterdam Luth.Kerk 29-5-1768 en Clara Geerdruth Behrens.

Nicolaas Siedenburg, ged. Amsterdam Luth.Kerk 29-5-1768 is een zoon van Nicolaas Siedenburg en Regina Maria Groeneveld. Zij hebben nog een zoon Christoffel, ged. Amsterdam 19-2-1762, met Christoffel Siedenburg en Maria Croese als getuigen (Maria Croese is zijn tweede echtgenote en Sara Kroon/Croon zijn eerste).

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Willem Siedenburg, huisschilder, kunstschilder, autodidact (www.rkd.nl), geb. Zutphen 29-11-1881, ovl. Amsterdam (Roeterstraat 2) 23-6-1961, zoon van Jan Karel Siedenburg, gevangenbewaarder en van Petronella van den Berg, trouwt Amsterdam 12-6-1947 Hendrika Cornelia Veen, dienstbode, geb. Amsterdam 28-9-1890, ovl. Amsterdam (Kramatweg 20A) 7-6-1975, dochter van Hendrik Veen en Cornelia Christina van Vreeland (geb. Amsterdam 29-6-1866). Jan Karel/Carel Siedenburg, korporaal bij het 4e Regiment Huzaren (1879), geb. Amsterdam 29-9-1849, zoon van Johan Philip Siedenburg en Christina Hasselman, trouwt Leiden 17-9-1879 Petronella van den Berg, naaister, geb. Leeuwarden 1-5-1854, dochter van Willem van den Berg en Imke Douwes Douma. Bruidspaar erkent de kinderen IJmke, geboren te Leeuwarden op 3-12-1872 en Christina, geboren te Leiden op 22-12-1878. Johan Philip Siedenburg, Hersteld Ev.-Luthers, kleermaker, geb. Riethoorn (Hanover) 22-4-1805, trouwt 1. Catharina/Christina Hasselman, geb. Amsterdam 13-9-1805. Zij wonen in de Engelsesteeg 14 in Amsterdam; trouwt 2. Saapke Hettes de Vries.

Uit het tweede huwelijk: Akke/Anne Margaretha Siedenburg, geb. Amsterdam 15-12-1844, trouwt Amsterdam 4-12-1867 Willem Frans Enters, suikerbakker, geb. Medemblik ca. 1845, zoon van Gerrit Enters, suikerbakker en van Pietertje van Dok. Hun zoon Gerrit Johan Philip Enters, sergeant-majoor der Infanterie, geb. Amsterdam 5-5-1868, trouwt Haarlem Cornelia Anna Gebing, geb. Rotterdam 31-10-1875, dochter van Friedrich Wilhelm Gebing, sigarenfabrikant en van Christina Catharina Keveling. Hun zoon Gerrit Johan Philip Enters, kantoorbediende bij een bank, geb. Amsterdam 12-3-1908, trouwt Amsterdam 5-6-1935 Jacoba Frederika Theodora Bergman, geb. Amsterdam 18-4-1910, dochter van Jacobus Frederik Theodorus Bergman en Johanna Elisabeth Maria Bijenveld. Artikel "Zomerverkooptentoonstelling" (in het Witte Huis aan het Carnegieplein in Den Haag) in het Algemeen Handelsblad 30-7-1940 Avond. Schilderijen van Willem Siedenburg in Kunstzaal Kleykamp aan de Oude Scheveningseweg 17 aangekondigd in Het Vaderland: staat- en letterkundig nieuwsblad van 6-8-1940 Ochtend. Artikel "De Onafhankelijken in het Stedelijk Museum" in Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij 4-5-1942 Avond.

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Willem Siedenburg uit Amsterdam, lijsttrekker van de Lijst Siedenburg die in 1929 aan de verkiezingen voor Tweede Kamer deelnam en in 1931 aan de verkiezingen voor de Gemeenteraad in Amsterdam. In 1929 haalde hij 335 stemmen. Hij is de huisschilder en later ook kunstschilder Willem Siedenburg (1881-1961). Artikel "Hoe de lijst-Siedenburg tot stand kwam. Een droeve vertooning. Gescharrel om aan 25 handteekeningen te komen" in Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij 29-5-1929 Avond. Artikel "De schilderende kandidaat" in Het Volk: dagblad voor de arbeiderspartij 2-7-1929 Avond. Algemeen Handelsblad d.d. 12-5-1931 Avond en 25-6-1931 Ochtend. Voor deze verkiezingen stonden ook zijn zwager Josephus Joannes Damen en collega huisschilder Hans Henrich Hoogeboom (geb. Amsterdam 21-10-1876) op de lijst. Josephus Joannes Damen, kleermaker, geb. Tilburg 5-4-1887, trouwt Amsterdam 31-10-1917 Christina Siedenburg, geb. Leiden 22-12-1878.

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Anton Wijbrand Siedenburg, student, lid van het verzet in de 2e wereldoorlog, geb. Amsterdam 4-10-1922, gefusilleerd Soesterberg 19-11-1942, zoon van Wijbrand Johannes Siedenburg, chef-inkoper katoenfabriek, procuratiehouder en directeur, geb. Rotterdam 15-4-1900, ovl. Deventer (Bredenhorst 133) 18-6-1986, en Jacoba Jansje Vos, geb. Amsterdam 24-3-1903, dochter van Andries Vos en Antje Hettelingh (http://www.4-5-mei.nl/herdenking/3/7/soesterberg-33v.html en www.ogs.nl).

Het onderzoek naar het massagraf in 1946 werd geleid door majoor Wijbrand Johannes Siedenburg, Hoofd Dienst Identificatie en Berging Massagraven, vader van Anton Wijbrand (http://geschiedenis.kamp-amersfoort.nl/p/dienst-identificatie-berging).

Wijbrand Johannes Siedenburg (1900-1986) is een zoon van Anton Siedenburg, stoker bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM), opzichter-machinist bij de Nederlandse Spoorwegen, geb. Zaandijk 30-6-1877 en van Antje Vogelaar, geb. Amsterdam 31-8-1877, ovl. Amsterdam 2-7-1954.

Een andere zoon van het echtpaar Siedenburg-Vogelaar is Johannes Wijbrand Siedenburg, commies bij de Nederlandse Spoorwegen, geb. Rotterdam 30-9-1902, trouwt Amsterdam 24-5-1928 Marina Martina Ligtermoet, geb. Tiel ca. 1901, dochter van Albert Johannes Ligtermoet, tabakssorteerder en van Elisabeth van Lnteren.

Anton Siedenberg is een zoon van Wijbrand Siedenburg, venter en Elisabeth Ero. Wijbrand Siedenburg, schippersknecht (1871), koopman, geb. Zaandijk ca. 1838, zoon van Jan Siedenburg, vrachtschipper en van Aagje Kuit, trouwt Zaandijk 25-6-1871 Elisabeth Ero, geb. Westzaan ca. 1845, ovl. Koog aan de Zaan 12-6-1918, dochter van Abraham Ero, kleermaker en van Fijtje Wit.

Een andere zoon van het echtpaar Siedeburg-Ero is Abram Siedenburg van de firma A. Siedenburg & Co Smederij en Machinefabriek in de Jan de Wittestraat 27 in Koog aan de Zaan (Adresboek Alkmaar 1924; Telefoonboek 1950). Abram, geb. Zaandijk ca. 1874, ovl. voor 1968, trouwt Wormerveer 29-11-1896 Trijntje Och, geb. Wormer ca. 1874, ovl. Koog aan de Zaan 8-3-1968.

Een derde zoon is Gerrit Siedenburg, visser, geb. Zaandijk 9-1-1883, trouwt Zaandijk 13-5-1909 Aagtje Timmer, geb. Zaandijk 1-5-1886, dochter van Jan Timmer, olieslager en Griet van der Poel.

Jan Ziedenburg, schippersknecht (1827), geb. Zaandijk ca. 1804, zoon van Jan Ziedenburg, schipper, en van Neeltje Kat, trouwt Zaandijk 19-8-1827 Aagje Kuit/Kuijt, dienstmeid, geb. Zaandijk ca. 1806, dochter van Jan Kuit en Neeltje Heijlo.

Wijbrand Siedenburg, schippersknecht (1822), geb. Zaandijk ca. 1799, ovl. voor 18-10-1829, zoon van Jan Siedenburg, vrachtschipper, en Neeltje Kat, trouwt Zaandijk 19-5-1822 Jannetje Jut, dienstmeid, geb. Zaandam ca. 1800, ovl. Zaandam 5-1-1877, dochter van Jan Dirks Jut en Jeltje de Jong. Jannetje Jut, winkelierster, hertrouwt als weduwe in Zaandijk op 18-10-1829 met Jan Boom, arbeider, geb. Jisp ca. 1801.

Neeltje Siedenburg, naaister, geb. Zaandijk 5-8- 1828, ovl. 19-2-1923, dochter van Jan Siedenburg, vrachtschipper en van Aagje Jansdr Kuit, trouwt Zaandijk 22-6-1856 Pieter Cornelisz Knaap, schuitenmakersknecht (1856), geb. Zaandijk ca. 1832, zoon van Cornelis Knaap, aanspreker en van Cornelia de Ligt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandsche_ IJzeren_Spoorweg-Maatschappij

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Biljartprof. J. Siedenburg (Schager Courant 14-3-1923 en 22-12-1923).

Is hij Jan Siedenburg, fabrieksarbeider (1901), geb. Zaandijk ca. 1876 zoon van Wijbrand Siedenburg en Elisabeth Ero, trouwt Westzaan 20-6-1901 Elisabeth Gerritsdr Harrewijne, geb. Westzaan ca. 1877, dochter van Gerrit Willemsz Har(re)wijne, timmerman, geb. Westzaan 2-12-1838 en Grietje Cornelisdr Heertjes, geb. Zaandam ca. 1843, ovl. Westzaan 24-12-1921, kleindochter van Willem Jans Harwijne (1806-1882) en Sijtje Lambertsdr Dekker (1808-1896).

Het echtpaar Siedenburg-Harrewijne heeft een zoon Wijbrand Siedenburg, ovl. Zaandijk 28-6-1984, oud 67 jaar, gehuwd met Aagje van 't Veer, en een kleinzoon Jan Siedenburg, ovl. Zaandijk 3-11-1993, oud 55 jaar.

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Willem Siedenburg, bediende, koopman, geb. Den Haag 2-1-1845, ovl. Den Haag 8-1-1894, zoon van Willem Siedenburg, zilver- en goudsmid, geb. Amsterdam 27-7-1802, en van Sara van Hei(j)ningen, geb. Amsterdam 7-5-1804, trouwt Den Haag 2-2-1876 Sara Wilhelmina van Mouwrik, dienstbode, geb. Loosduinen ca. 1853, dochter van Hendrik van Mouwrik, arbeider en van Elisabeth Catharina Lemckert. De getuigen bij dit huwelijk waren o.a. Willem Siedenburg en Willem Frederik Lodewijk Wissenburgh, zadelmaker. Willem Frederik Lodewijk Wissenburgh, geb. Den Haag 21-12-1825, ovl. Den Haag 14-5-1907, gescheiden van Maria de Loos (1833-1885), trouwt Den Haag 31-8-1870 de weduwe Maria Alida Siedenburg, geb. Amsterdam 18-2-1827, ovl. Den Haag 17-10-1901, weduwe van Johannes Pieter Holder, dochter van Willem Siedenburg en Sara van Hei(j)ningen.

Willem Siedenburg, geb. Den Haag 25-9-1906, ovl. Den Haag (Fronemanstraat 26) 1-1-1977, zoon van Hermanus Nicolaas Siedenburg, arbeider, loodgieter, geb. Den Haag 10-7-1880, ovl. Den Haag 7-4-1945, oud 64 jaar en van Antonia van der Kolk, geb. Den Haag 24-10-1882. Hermanus Nicolaas Siedenburg is een zoon van Willem Siedenburg en Sara Wilhelmina van Mou(w)rik. Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging, Personeelsdossiers » Inventaris nr. 25974 - Zoeken: siedenburg. Openbaarheid beperkt tot 1-1-2037.

Willem Siedenburg, geb. Amsterdam 27-7-1802, is een zoon van Nicolaas Siedenburg en Maria Brandt en een kleinzoon van Nicolaas Siedenburg en Regina Maria Groeneveld (zie blz. 9). Sara van Hei(j)ningen, geb. Amsterdam 7-5-1804, is een dochter van Johannes Matthias van Hei(j)ningen en Alida Liwis.

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Nicolaas Siedenburg, ovl. Amsterdam 13-10-1802, oud 63 jaar en 10 maanden, trouwt 1. Amsterdam 1-5-1761 Regina Maria Groeneveld (begr. 23-3-1797); trouwt 2. Amsterdam 13-10-1797 Clara Gertrud Beerens/Behrens. Jacobus Siedenburg, zoon van Nicolaas Siedenburg en Regina Maria Groeneveld, ged. Amsterdam 20-7-1766, trouwt Amsterdam 16-5-1794 Sophia Wilhelmina Schmidt; hun dochter Regina Maria Siedenburg, geb. Amsterdam 25-7-1795, ovl. Amsterdam 21-5-1875, trouwt Hendrik Fredrik George Fiedeldeij, roggebroodbakker op de Elandsgracht 270, geb. Amsterdam 13-1-1797, ovl. Amsterdam 23-8-1878, zoon van Johan Adam Fiedeldeij en Catharina Margaretha Quelle. Nicolaas Siedenburg, zoon van Nicolaas Siedenburg en Regina Maria Groeneveld, ged. Amsterdam Luth.Kerk 29-5-1768, trouwt Amsterdam 18-5-1792 Maria Brandt. Uit dit huwelijk Siedenburg-Brandt o.a.: Willem Siedenburg, zilversmid, geb. Amsterdam 27-7-1802, trouwt Sara van Heijningen, geb. Amsterdam 7-5-1804, dochter van Johannes Matthias van Heijningen en Alida Liwis. Uit dit huwelijk Siedenburg-van Heijningen: Catharina Siedenburg, geb. Amsterdam ca. 1835, trouwt Den Haag 7-4-1858 Johannes Ignatius Crombergen, kruidenier, ovl. Den Haag 22-3-1880, oud 46 jaar, zoon van George Cornelis Crombergen en Catharina Abraas. Het echtpaar Siedenburg-van Heijningen woonde in 1858 in Den Haag. Nicolaas Siedenburg en Regina Maria Groeneveld hebben nog een zoon Christoffel, ged. Amsterdam 19-2-1762, met Christoffel Siedenburg en Maria Croese als getuigen (Maria Croese is zijn tweede echtgenote en Sara Kroon/Croon zijn eerste). Hermanus Frederik Siedenburg, zoon van Nicolaas en Maria Siedenburg-Brandt, timmerman, ged. Amsterdam 23-2-1800, trouwt Engeltje Leekenburg, geb. Amsterdam 30-10-1797, ovl. Amsterdam 15-1-1864, dochter van Jan Christiaan Leekenburg en Henderica van der Meer; het echtpaar Siedenburg-Leekenburg woont aan het Lange Blekerspad. Hermanus Frederik Siedenburg, zoon van Hermanus Frederik en Engeltje Siedenburg-Leekenburg, geb. Amersfoort 27-7-1833, ovl. Amsterdam (5-11-1874, trouwt Amsterdam 13-1-1876, Johanna Jacoba Antonia Kief(f)aber, geb. Amsterdam 10-10-1845, dochter van Theodorus Kieffaber, werkman, geb. Oude Wetering 31-12-1800 en van Cornelia de Wit, geb. Stoppelaarsbrug 10-3-1809. Het echtpaar Siedenburg-Kiefaber woonde in de Egelantiersstraat 58hs in Amsterdam en het echtpaar Kieffaber-de Wit op de Looiersgracht 7. Nicolaas Siedenburg, zoon van Hermanus Frederik en Engeltje Siedenburg-Leekenburg, machinist, geb. Amsterdam 23-1-1825, trouwt Dieuwertje Antonia Asmus, geb. Amsterdam 23-11-1824. Zij wonen in de Barentszstraat 29. Hun zoon Hermanus Frederik Siedenburg, zadelmaker, geb. Amsterdam 22-7-1857, trouwt Amsterdam 13-5-1903 Regina Catharina Wijsman, geb. Zwolle ca. 1870, dochter van Geerlig Wijsman, schilder, en van Roelofje Tengnagel; ten tijde van zijn huwelijk in 1903 woonde zijn vader in Laren en was zijn moeder overleden.

Georg Frederik Siedenburg, scheepstimmerman, woonachtig op het Haarlemmerplein 827, geb. Amsterdam 9-5-1801, ged. Amsterdam Luth. Kerk 13-5-1801, ovl. Amsterdam (Haarlemmerstraat 151) 2-4-1871, is een zoon van Nicolaas Siedenburg en Clara Geerdruth Behrens/Beerens. Hij overleed in het huis van zijn zoon en schoondochter Hendrik Siedenburg, winkelier in de

Haarlemmerstraat 151, geb. Amsterdam 2-4-1839, ovl. Amsterdam 13-6-1896, en Theda Johanna Wirtjes (1851-1928). Zie de advertenties van H. Siedenburg, o.a. in het Nieuws van de dag: kleine courant van 1-2-1884 (www.kb.nl). Georg Frederik Siedenburg was gehuwd met Jacomina Wiedenhof(f), geb. Amsterdam 22-2-1799. Zij hebben nog een zoon Christoffel Siedenburg, zeeman, geb. Amsterdam 27-12-1827 en een dochter Jansje Elisabeth Siedenburg, geb. Amsterdam 19-11-1835. Jacomina Wiedenhoff, geb. Amsterdam 22-2-1799, ged. Amsterdam Westerkerk 15-3-1799, dochter van Hendrik Wiedenhoff en Jannetje van Oostrum, met Hendrik Wiedenhoff en Jacomina Lente als getuigen.

Nicolaas Siedenburg, ged. Ev. Luth. 27-3-1791, zoon van Anthoni Siedenburg en Alida Liewes, was schoenmaker in de Grote Kattenburgerstraat; de getuigen bij zijn doop waren Nicolaas Siedenburg en Regina Maria Groeneveldt.

Nicolaas Siedenburg koopt op 23-1-1766 aan de Lindengracht ZZ een Huis, loods en erven, het vierde huis van de Tichelstraat. Vermoedelijk het pand met huisnummer 241 met gevelsteen ‘t Swarte Paard anno 1701.

Nicolaas koopt op 17-12-1778 aan de Lijnbaansgracht: De Eland, ½ in een dubbel pakhuis, woonhuizen en erven, tussen Leidseplein en Leidsegracht over de Stadsmetselwerf. En hij koopt in de Korte Leidsedwarsstraat (ook Kleine Leidsedwarsstraat) ½ in 2 huizen, stal en erven tussen Leidseplein en Leidsegracht. De verkoper is Croon wednr. Elizabeth Aldewerld, Erven Julianus (zie blz. 1 bij Elisabeth Siedenburg, ged. Amsterdam 2-11-1740).

Hans R. van der Woud… on February 6, 2013

Chrisstian Siedenburg/Christiaan Sidenborg van Zee (zeeman), oud 25 jaar, woonachtig op de Gelderschekaij/Geldersekade, trouwt Amsterdam 30-3-1719 Rebecka Hilbrants van Doorn/Doorum, oud 20 jaar, ook woonachtig op de Gelderschekaij/Geldersekade. Christiaan wordt vergezeld door Jan Leijnsse en Rebecka door haar nicht Grietje Ringe. Een controle heeft geleerd dat het niet om de plaats Doorn in Utrecht gaat. Zeer waarschijnlijk gaat het om de kustplaats Dorum, 150 km noordelijk van Siedenburg in Ost-Friesland (http://de.wikipedia.org/wiki/Dorum) Op 15-8-1704 trouwde Rutger van Ringe uit Ulsen in Amsterdam, op 31-8-1714 trouwde Hendrick Ringe van Zee (zeeman) met Margriet Optenhoff van Meurs en op 2-12-1735 trouwde Johanna Ringe van Rhee in Amsterdam. Rutger van Ringe en Margriet Optenhoff woonden ook op de Geldersekade in Amsterdam. Ulsen/Uelsen en Ringe liggen vlak over de grens, ongeveer op de hoogte van Zwolle. Met Rhee/Rhede ligt vlak over de grens bij Nijmegen (180 km westelijk van Siedenburg). Meurs zou Moers bij Duisburg kunnen zijn.

Jan Christiaan Siedenburg van Doorn/Doorum, geb. ca. 1720, woonachtig op de NZ Voorburgwal, trouwt 1. Amsterdam 4-2-1746 Frosina/Francina Waardenburg van Koningsbergen/Köningsberg (weduwe van Johannes Hogendorp), begr. Karthuizer Kerkhof 14-6-1763; trouwt 2. Amsterdam 3-8-1764 Maria de Klerck. Uit het tweede huwelijk van Jan Christiaan: Johannes Siedenburg, ged. Ev. Luth. 1-3-1766; de getuigen zijn Jan Westerhoff en Rebecca Hillebrands. http://de.wikipedia.org/wiki/Siedenburg http://de.wikipedia.org/wiki/Wardenburg http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningsbergen

Jan Harmanus Siedenberg/Siedenburg/Ziedenburg van Doorum/Doorom, geb. ca. 1714, woonachtig op de Zeedijk, trouwt 1. Amsterdam 12-6-1739 Catrina Smit van Mandael, geb. ca. 1714 (hij werd daarbij vergezeld door zijn zwager Jan Jacob Spiegel en zij door haar Motje Sara Rekwaart); trouwt 2. Amsterdam2-3-1742 Dirkje Nobel van Amsterdam, geb. ca. 1720; trouwt 3. Amsterdam 12-9-1755 de weduwe Jannetje Harmse Kock van Amsterdam, woonachtig op de Anjeliersgracht (Jan Harmanus woont dan in de Laurierstraat).

Nicolaas Siedenburg, ged. Amsterdam 2-10-1746, zoon van Jan Christiaan Siedenburg en Frosina Waardenburg; de getuigen bij zijn doop zijn Jan Jacob Spiegel van Outburg, geb. ca. 1716, goudslager in de Laurierstraat bij de Eerste Dwarsstraat, begr. Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof 17-6-1765, en Anna Margreta Siedenburg, geb. ca. 1720, begr. Oude Luthersche Kerk 6-7-1786, die op 2-5-1738 met elkaar in ondertrouw gingen; zij hadden drie kinderen toen Jan Jacob overleed. Jan Jacob en Anna Margreta werden bij hun huwelijk begeleid door Frans van Noort en haar broer Jan Siedenburg; hij woonde toen op de Haarlemmerdijk en zij op de Singel.

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Hans R. van der Woude
Heerlen, Amsterdam, Zuidlaren

Photo taken in Malang, Malang City, East Java, Indonesia

Photo details

  • Uploaded on August 6, 2009
  • © All Rights Reserved
    by Hans R. van der Woud…

Groups