Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Huize "Laar End" aan de Brink ZZ 8, oorspronkelijk eenlaags. Van 1838 tot 1870 woonde timmerman en metselaar Willem Sikkens, geb. Zuidlaren 25-1-1795, ovl. Zuidlaren 3-6-1870, zoon van timmerman Jan Alberts Sikkens (1751-1824) en Anniggien Kars Peulinga (1765-1846), aan de Brink ZZ 8 (Kad. Sectie G 655). Hij was aandeelhouder in de door J.J.A. Ardesch, P.A.G. de Milly, Dr. B.W. van de Sande Slot en Mr. L. graaf van Heiden Reinestein in 1856 opgerichte “Oostermoersche Straatweg-maatschappij”. Alle aandeelhouders worden bij naam genoemd in de Ned. Staatscourant van 8-11-1856. In 1880 heeft de eigenaar H. Wuffing het huis (Kad. Sectie G 1403) laten verbouwen. Omstreeks 1909 kocht de Jkvr. Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer, ovl. Huize "Laer-End" 6-10-1942, oud 67 jaar, het pand Brink ZZ 8 van trambeambte en houthandelaar Jan Jakobs Zondag (1874-1947) en huismeester Jan Beekman (1864-1948), die het in hetzelfde jaar hadden gekocht van Pieter Krul, sigarenfabrikant in Groningen, geb. Bolsward 11-3-1840, ovl. Groningen 18-6-1917. In 1911 is er een verdieping opgebouwd onder architectuur van ir. Gerhardus Knuttel, geb. Delft 8-12-1880, ovl. Rijswijk 22-2-1961; de bouwvergunning is van 30-5-1911. Knuttel was in 1913 de architect van Huize de Kempenaer aan de Rijksstraatweg 240 in Haren, en in 1915 van het landhuis aan de Dr. Nassaulaan 20 in Assen. De Rijkspostbode Jan Sanders, geb. Oosterhesselen 9-11-1858, ovl. Haren 2-5-1931 woonde op het adres A 126.

Van 1838 tot 1870 woonde timmerman en metselaar Willem Sikkens, geb. Zuidlaren 25-1-1795, ovl. Zuidlaren 3-6-1870, zoon van timmerman Jan Alberts Sikkens (1751-1824) en Anniggien Kars Peulinga (1765-1846), aan de Brink ZZ 8 (Kad. Sectie G 655), later Huize "Laar End". Hij was aandeelhouder in de door J.J.A. Ardesch, P.A.G. de Milly, Dr. B.W. van de Sande Slot en Mr. L. graaf van Heiden Reinestein in 1856 opgerichte “Oostermoersche Straatweg-maatschappij”. Alle aandeelhouders worden bij naam genoemd in de Nederlandsche Staatscourant van 8-11-1856. In 1880 heeft de H. Wuffing het huis (Kad. Sectie G 1403) laten verbouwen. Omstreeks 1909 kocht de Jkvr. Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer, ovl. Huize "Laer-End" 6-10-1942, oud 67 jaar, het pand Brink ZZ 8 van trambeambte en houthandelaar Jan Jakobs Zondag (1874-1947) en huismeester Jan Beekman (1864-1948), tot 1900 sigarenhandelaar/winkelier in de Kruisstraat 3 in Assen, die het in hetzelfde jaar hadden gekocht van Pieter Krul, sigarenfabrikant in Groningen, geb. Bolsward 11-3-1840, ovl. Groningen 18-6-1917. Jan Beekman's zoon Willem Beekman, geb. Assen 18-4-1891, was timmerman, architect (1922), en fijnhouthandelaar/houtimporteur in Den Haag (Leeuweriklaan 16); hij tr. Zuidlaren 3-5-1922 Niesje Jong, verpleegster, geb. Ransdorp/Amsterdam 14-3-1890, ovl. Den Haag 27-5-1973. Jan Beekman woonde op Dennenoord E 8:

http://www.panoramio.com/photo/103032366

In 1911 werd het Huize "Laar End" uitgebreid met een verdieping, onder architectuur van ir. Gerhardus Knuttel, geb. Delft 8-12-1880, ovl. Rijswijk 22-2-1961; de bouwvergunning is van 30-5-1911:

http://www.panoramio.com/photo/104633855

http://www.panoramio.com/photo/112105515

http://www.panoramio.com/photo/104633852

http://www.panoramio.com/photo/104634296

Knuttel was in 1913 de architect van Huize de Kempenaer aan de Rijksstraatweg 240 in Haren, en in 1915 van het landhuis aan de Dr. Nassaulaan 20 in Assen (woonhuis van de Commissaris van de Koningin):

http://www.panoramio.com/photo/129097595

Willem Sikkens was aandeelhouder in de in 1856 opgerichte “Oostermoersche Straatweg-maatschappij”. Zijn erven boden op 20-1-1871 zijn huis en tuin te koop aan ten huize van Berend Bakker. Mogelijk was hij betrokken bij het ontwerp en de bouw van de tolhuizen in Schuilingsoord, Midlaren en De Groeve. In de advertentie werd gesproken over "eene ruime en nette Behuizinge en Erf, staande op eene aangename stand aan de Brink te Zuidlaren, en een akker Bouwland op de Esch aldaar" (Kad. Sectie G 377). Op 14-1-1871 werd Hooiland en Bouwland van Willem Sikkens in Eelde verkocht. Provinciale Drentsche en Asser Courant van 7-1-1871, 9-1-1871 en 16-1-1871:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094464:mpeg21:a0024

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094468:mpeg21:a0021

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000094490:mpeg21:a0021

Willems Sikkens had een zoon Hendrik Sikkens, opzigter waterstaat, geb. Zuidlaren 28-6-1840, ovl. De Punt (Vries) 30-7-1866, en twee dochters, nl. Jantien Sikkens, geb. Zuidlaren 14-1-1848 en Geesje Sikkens, geb. Zuidlaren 6-2-1854.

Willem Sikkens had een broer Albert Sikkens, timmerman, geb. Zuidlaren 6-6-1791, ovl. Zuidlaren 22-5-1877, gehuwd met Barbara Leen, en een broer Kars Sikkens, kuiper, timmerman, geb. Zuidlaren ca. 1793, ovl. Zuidlaren 18-9-1847, gehuwd met Geertruid Klaassens Nijland.

Tolhuis Schuilingsoord: http://www.panoramio.com/photo/103030774

Willem Sikkens was aandeelhouder in de door J.J.A. Ardesch, P.A.G. de Milly, Dr. B.W. van de Sande Slot en Mr. L. graaf van Heiden Reinestein in 1856 opgerichte “Oostermoersche Straatweg-maatschappij”. Alle aandeelhouders worden bij naam genoemd in de Nederlandsche Staatscourant van 8-11-1856:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010788494:mpeg21:a0011

Tolhuis Schuilingsoord: http://www.panoramio.com/photo/103030774

Zie ook de volgende foto's van de Brink:

http://www.panoramio.com/photo/133714996

http://www.panoramio.com/photo/104634296

http://www.panoramio.com/photo/21301844

http://www.panoramio.com/photo/104633852

http://www.panoramio.com/photo/104633855

http://www.panoramio.com/photo/133714398

http://www.panoramio.com/photo/133714266

http://www.panoramio.com/photo/133525700

http://www.panoramio.com/photo/133502470

http://www.panoramio.com/photo/128067432

http://www.panoramio.com/photo/103167025

Bij Koninklijk Besluit van 19-8-1855 kregen de heren J.J.A. Ardesch, Jhr. mr. P.A.G. de Milly, dr. B.W. van de Sande Slot en mr. L. graaf van Heiden Reinestein, allen uit Zuidlaren, toestemming voor de aanleg van een kunstweg van Zuidlaren over Annen en Eext tot Gieten en daar aansluitende aan de provincialen weg van Assen naar de Hilte, met concessie tot tolheffing aan twee tolboomen. Groninger Courant van 26-8-1855 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010771365:mpeg21:a0022). J.J.A. Ardesch is de gepensioneerd Generaal-Majoor Johan Jacob Anton Ardesch, geb. Veere 31-1-1787, ovl. Zuidlaren 1-11-1857. Op 19-4-1906 werd ten sterfhuize van mevr. Sebastiana Ardesch-de Rooij in Zuidlaren (A nr. 52) ten verzoeke van G. Kniphorst te Stadskanaal een Boeldag gehouden, tot verkoop van Tafels Stoelen, Klok etc. Zij is geb. Den Haag 4-11-1812, ovl. Zuidlaren 20-1-1906. Nieuwsblad van het Noorden van 8-4-1906:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894909:mpeg21:a0146

P.A.G. de Milly is Jhr. Paul Antoine Guillaume de Milly, Burgemeester van Zuidlaren van 1843 tot 1883, geb. Den Bosch 22-11-1807, ovl. Zuidlaren 5-2-1890. Dr. B.W. van de Sande Slot is de arts Bernardus Willem van de Sande Slot, geb. Meppel 27-7-1813, ovl. Zuidlaren 1-5-1873. Mr. L. graaf van Heiden Reinestein is Louis van Heiden Reinestein, Commissaris des Konings in Groningen, Burgemeester van Zuidlaren van 1832 tot 1838, geb. Laarwoud, Zuidlaren, 11-7-1882, ovl. Zuidlaren 2-11-1882.

Rechts de boerderij aan de Brink Zuidzijde 10, al zeer lang in bezit van de familie Karsens. In 1896 was vermoedelijk Reinder Karsens de eigenaar, geb. Zuidlaren 24-9-1850, ovl. Zuidlaren 10-8-1923, gehuwd met Harmtien Hamminga, zoon van Roelof Karsens, geb. Zuidlaren 18-4-1823, ovl. 20-2-1876, en van Elisabet Kluiving, kleinzoon van Tijs Kars(s)ens (1793-1865) en Adriaantje Wuffing, achterkleinzoon van Kars Lammers Karssens en Geesje Klaasens. Op deze afbeelding staat de poststempoel van 1918.

Lit.: "Landbouwers in Zuidlaren in 1896", door Hans Fidder, in "De Zeven Brinken", uitgave van de Historische Vereniging Zuidlaren, jaargang 20, nr. 1, maart 2013.

"De Drentsche Scheper", door Henk Brink, in het tijdschrift "De Zeven Brinken" van de Historische Vereniging Zuidlren, Jaargang 21 nummer 2, juni 2014 (een scheper is een schaapsherder).

"Laar End" werd bewoond door Jonkvrouwe Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer (1875-1942), ovl. Huize "Laer-End" 6-10-1942, oud 67 jaar. Nieuwsblad van het Noorden van 7-10-1942:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010330388:mpeg21:a0079

Haar broer Willem Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer trouwde in Zuidlaren op 9-6-1909 met Marie Anne Wilhelmine Louise de Millij van Heiden Reinestein, dochter van Louis Albert Sigismond Jacques de Milly van Heiden Reinestein, geb. in Zuidlaren in 1847 en burgemeester van Zuidlaren van 1888-1893. Na Nicoline Hobbine Daniële van Andringa de Kempenaer (1875-1942) werd Laar-End bewoond door Arnold Regenerus Marie Dorhout Mees, geb. Winschoten 27-12-1908, ovl. Zuidlaren 7-10-1945, en echtgenote Ingrid Vivi Dorhout Mees-Wallin. Arnold Regenerus Marie Dorhout Mees is een zoon van Arnoldus Regnerus Dorhout Mees, substituut griffier, en Maria van Andringa de Kempenaer.

"Restauratie van landhuis Laar End te Zuidlaren" in het Nieuwsblad van het Noorden van 18-6-1963:

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010678855:mpeg21:a0142

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on August 18, 2009
 • © All Rights Reserved
  by Hans R. van der Woud…
  • Camera: OLYMPUS IMAGING CORP. E-510
  • Taken on 2009/08/18 16:29:40
  • Exposure: 0.025s (1/40)
  • Focal Length: 21.00mm
  • F/Stop: f/4.300
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash