Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Koloniekerkje

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (9)

Erik van den Ham on October 30, 2009

De Nederlands Hervormde Kerk in Wilhelminaoord wordt in de volksmond "koloniekerkje" genoemd. De term "koloniekerkje" is heel typerend voor het kerkgebouw en daarom heel juist gekozen; enerzijds verwijst het naar het sobere ex- en interieur van de kerk en anderzijds bevinden zich op het huidige grondgebied van de Maatschappij geen kerken meer die uit het kolonietijdperk stammen. De oude rooms-katholieke kerk in Wilhelminaoord werd in 1965 immers vervangen door een "echte" kerk. Een echte kerk, maar geen koloniekerk.

De Maatschappij van Weldadigheid merkte dat in de koloniedorpen de roep om Nederlands Hervormde godshuizen steed luider werd. Ze wendde zich in 1844 tot 'het Departement voor de Zaken der Hervormde Eeredienst' met het verzoek om een toelage te mogen ontvangen voor het stichten van Nederlands Hervormde kerken. Het duurde maar liefst 6 jaar voordat bij het Koninklijk Besluit d.d. 4 juli 1850, nr. 62 een bedrag van 16200 gulden voor de bouw van twee Nederlands Hervormde Kerken en een pastorie op het grondgebied van de Maatschappij van Weldadigheid beschikbaar werd gesteld. In december van datzelfde jaar vond de aanbesteding voor de bouw van de kerken en pastorie plaats en in de zomer van 1851 waren de kerken in Willemsoord en Wilhelminaoord gereed. De pastorie werd in Willemsoord gebouwd (de pastorie in Wilhelminaoord zou pas in 1913 naast het koloniekerkje verrijzen). Bij het Koninklijk Besluit d.d. 9 juli 1851, nr. 5, werd de vergunning voor het stichten van een op zichzelf staande protestantse gemeente verleend. De Nederlands Hervormde Kerk in Wilhelminaoord kon niet meteen in gebruik worden genomen. Doordat de aannemer van het gebouw de door de Maatschappij geconstateerde gebreken in het interieur niet wilde herstellen, spande de Maatschappij een proces tegen deze aannemer aan. Tijdens het proces werden de kerkdiensten respectievelijk zondagmorgen en zondagmiddag in de lagere scholen van Wilhelminaoord en Willemsoord gehouden. In 1854 werd het vonnis geveld; de aannemer verloor en de Maatschappij kreeg onder andere de Nederlands Hervormde Kerk in Wilhelminaoord in eigendom. De Nederlands Hervormde Kerk in Wilhelminaoord werd op tweede kerstdag van het jaar 1854 ingewijd. De Nederlands Hervormde Kerk is sinds die inwijding min of meer nog steeds in haar oude staat de bewonderen (de kerk werd in 1993 geheel gerestaureerd). De kerk staat als monument te boek.

De Nederlands Hervormde kerk in Wilhelminaoord is "een driezijdige gesloten neoclassicistische zaalkerk met een gepleisterde voorgevel en een geveltoren met ingesnoerde naaldspits". Wie de kerk gaat bezichtigen zal ongetwijfeld een eenvoudig kerkje aantreffen dat door doelmatigheid wordt gekenmerkt. Dat is niet zo vreemd, omdat halverwege de negentiende eeuw de vraag naar nieuwe kerken erg groot was. Ingenieurs in dienst van het Ministerie van Waterstaat kregen tijdens het ontwerpen van nieuwe kerken de opdracht om niet teveel tierelantijntjes in hun ontwerp te verwerken. Behalve het exterieur is het interieur ook sober van aard. We vinden in de kerk onder andere negen rijen kerkbanken en zesentachtig losse stoelen (in totaal 194 zitplaatsen).

bdeh on October 30, 2009

Mooie plaat Erik en interessant verhaal. Groeten Berend

Bram van Broekhoven on October 30, 2009

Hele mooi compositie Erik, die prachtige boom met dat kerkje, schitterend!

Groetjes, Bram

Dror Ben David on October 31, 2009

Very nice composition and perspective. Well done!

Dani Isaie on October 31, 2009

Zoals Bram zegt valt de mooie compositie hier onmiddelijk op Erik. Spijtig van die ene auto maar altijd onvermijdelijk deze moderne tijden. Hier ook een mooie kleurencombinatie met de blauwe lucht op de achtergrond.

Groetjes, Dani

Bert Kaufmann on October 31, 2009

Schitterend verhaal en prachtig plaatje, Erik.

Jammer dat je die auto niet even kon wegslepen ...

John de Crom on November 1, 2009

Prachtige foto Erik. Groetjes John.

A.Lebacq on November 1, 2009

Spijtig van dat wagentje Erik.....maar het blijft toch een schitterende plaat, knap.

Groeten Arthur

M.Kranenborg-Torn on November 3, 2009

Mooi de schaduwval op het kerkje.

Groetjes van Greetje.

Sign in to comment.

Photo details

  • Uploaded on October 30, 2009
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham

Groups