Amerongen Castle , Gate with a Crown

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (9)

Erik van den Ham on November 11, 2009

Amerongen Castle, Gate with a Crown

Amerongen Castle is a castle in the floodplains of the Lower Rhine near Amerongen. It is among the Top 100 of Dutch UNESCO monuments.

History

In 1286 the brothers Henric and Diederic Borre asked Count Floris V permission to build a fortified house at Amerongen. The brothers are the founders of the now over 700 years old castle. The descendants of the brothers where named Borre van Amerongen. There was an exception, in 1360 the last (female) offspring of the Fam.van Zeist married a Borre van Amerongen. They had a son which took on the name of the mother, but the family arms of the father. Although the male line of the family named Borre van Amerongen extincted,there was a direct line (with Borre van Amerongen family arms, but with the name Van Zeist).

On one side of the castle lie the floodplains of the Lower Rhine and on the other hand, a landrug which functioned as the main road. From here one could control transport by water and land. The Duke of Gelre had great problems with that and attacked the castle in 1427 and destroyed it. After the castle was destroyed it was rebuilt bigger and stronger. The castle was attacked again several times. After the Borre van Amerongen family had died out the castle was owned by several other noble families.

In the disaster year (1672) the castle was ransacked by the French and burned. The surrounding park and orchards were destroyed. Immediately afterwards, the owners, Godard Adriaan van Reede and Margaret Turnor, rebuilded an impressive and stately home in the style of the Dutch classicism.

Count Godard van Aldenberg Bentinck owned the house in 1879. The house had been abandoned since the 19th century he had it renovated. For this he enlisted the architect Pierre Cuypers. Cuypers did include the ceiling painting of the upper gallery, the dining room and decorative terén gobelin chamber redecorate. After this renovation Bentinck decorated the house inside the many art treasures that where collected here since the 17th century. In 1918, the German Emperor Wilhelm II fled from Germany and became a resident at the castle of Aldenburg Bentinck . He lived at Amerongen for two years. After that he moved to the Estate Doorn.

Since 1977 the castle Amerongen is owned by the Castle Foundation Utrecht. The entire castle was left in the state it was when Count Aldenburg Bentinck died in 1940. A unique collection of art and antiques in a environment of an inhabited house.

Special to the castle is the double access bridge. The upper bridge was up to 1977 for visitors from the owner and the owner himself. The upper bridge leads straight into the hall, the lower bridge was for staff and the common people. The lower bridge leads to the cellars under the castle. Here are the kitchens, storerooms and rooms for staff.

Residents

 * 1286 The brothers Borre

 * Family Van Hemert

 * Family Of Swietens

 * 1577 Godard Reede of Saesfeld

 * Mr. Godard Adriaan Baron van Reede

 1878 * Sex Reede

 * 1878 Count Godard Bentinck Castle of Alden

 * 1918 - 1920 Emperor Wilhelm II of Germany lived temporarily at the castle

Current use

Since 2002 the castle restoration. Tours are by appointment only, and the current device is in storage. The castle is also open to the public during the restoration. There is a visitor center open where information on the restoration can be found. Previously, the castle was a museum. Visitors were in a homey atmosphere a large collection of antiques and art viewing. The house was then still fully equipped as in 1940.

Kasteel Amerongen

Wikipedia

Kasteel Amerongen is een kasteel in de uiterwaarden van de Nederrijn in de buurt van Amerongen. Het behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

Geschiedenis

In 1286 vroegen de gebroeders Henric en Diederic Borre toestemming aan graaf Floris V om bij het dorp Amerongen een versterkt huis te bouwen. De broers zijn de grondleggers van het nu ruim 700 jaar oude kasteel. Het nageslacht van de gebroeders van Borre ging de geschiedenis in met de naam Borre van Amerongen. Een tak echter vormt hier op een uitzondering; in 1360 trouwde de laatste (vrouwelijke) telg van het geslacht Van Zeist met een Borre van Amerongen. Zij kregen een zoon die de naam van de moeder aan nam, maar het familiewapen van de vader. Hoewel de mannelijke lijn van de familie met de naam Borre van Amerongen uitstierf, bleef een directe lijn (met Borre van Amerongen familiewapen, maar met de naam Van Zeist) bestaan.

Aan de ene kant van het kasteel liggen de uiterwaarden van de Nederrijn en aan de andere kant een landrug waar verkeer overheen ging. Vanaf deze plek kon men de scheepvaart en het verkeer controleren. Omdat dit de Hertog van Gelre een doorn in het oog was viel hij in 1427 het kasteel aan en verwoeste het. Het kasteel werd na deze verwoesting groter en sterker herbouwd. Daarna werd het kasteel nog meerdere keren aangevallen. Nadat de familie Borre van Amerongen was uitgestorven kwam het kasteel in handen van verschillende andere adellijke families.

In het Rampjaar (1672) werd het kasteel door de Fransen leeggeplunderd en in brand gestoken. Het omliggende park en de boomgaarden werden vernield. Direct hierna besloten de toenmalige eigenaren, Godard Adriaan van Reede en Margaretha Turnor, tot de bouw van een imposant en statig huis in de stijl van het Hollands classicisme.

Graaf Godard van Aldenburg Bentinck kreeg het huis in 1879 in handen. Omdat het huis vanaf de 19de eeuw had leeggestaan liet hij het renoveren. Hiervoor riep hij de hulp in van architect Pierre Cuypers. Cuypers liet onder andere het plafond van de bovengalerij beschilderen, de eetzaal decorateren en de gobelinkamer herinrichten. Na deze renovatie wilde Bentinck het huis inwendig verfraaien en de vele kunstschatten, die hier sinds de 17de eeuw naartoe waren gebracht, weer tot hun recht laten komen. In 1918 kwam de gevluchte Duitse keizer Wilhelm II bij Aldenburg Bentinck op het kasteel wonen, omdat hij uit Duitsland gevlucht was. Hij heeft twee jaar op Amerongen gewoond. Daarna is hij naar Huis Doorn verhuisd.

Sinds 1977 is kasteel Amerongen in bezit van de stichting Utrechtse Kastelen. Het kasteel is nog geheel in de toestand zoals graaf Aldenburg Bentinck het na zijn dood in 1940 achterliet. Hierdoor is op kasteel Amerongen een combinatie van een collectie kunst en antiek te zien in een omgeving die de sfeer van een bewoond huis heeft.

Bijzonder aan het kasteel is de dubbele toegangsbrug. De bovenbrug was tot 1977 alleen voor bezoeker van de eigenaar en de eigenaar zelf. Via de bovenbrug kwam men meteen in de hal, de onderbrug was voor het personeel en het gewone volk. De onderbrug leidt naar de kelders van het kasteel. Hier bevinden zich de keukens, provisiekamers en de ruimten voor het personeel.

Bewoners

* 1286 De gebroeders Borre

* Familie Van Hemerts

* Familie Van Swietens

* 1577 Godard Reede van Saesfeld

* Heer Godard Adriaan baron van Reede

* 1878 Geslacht van Reede

* 1878 Graaf Godard van Aldenburg Bentinck

* 1918 - 1920 Keizer Wilhelm II van Duitsland woonde tijdelijk op het kasteel

Huidige doeleinden

Sinds 2002 is het kasteel in restauratie. Bezichtingen zijn alleen mogelijk na afspraak, en de huidige inrichting is in opslag. De kasteeltuin is ook tijdens de restauratie geopend voor publiek. Er is wel een bezoekerscentrum open waar informatie over de restauratie te vinden is. Voorheen was het kasteel in gebruik als museum. Bezoekers konden in een huislijke sfeer een grote collectie kunst en antiek bekijken. Het huis was destijds nog geheel ingericht als in 1940.

Auko Mensinga on November 11, 2009

Wat een mooie!Kasteel!Foto!Erik!Groeten!van.Auko.

Chris10 © on November 11, 2009

Het kroontje met daarin de initialen van de familie van Amerongen **Erik? Ik zie er een V en A in zitten.

En achter het hek de boven- en onderbrug?

Mooie foto Erik!

Dag, Christien.

Erik van den Ham on November 11, 2009

Goeie vraag Chris10 ik heb nog geen research gedaan naar het wapen.

Achter het hek zie je idd. de boven- en onderbrug.

Bedankt voor je leuke reactie!

Erik

Nadia Kushnir on November 11, 2009

Well done, Erik!

bdeh on November 12, 2009

Prachtige opname van het kasteel Erik en bedankt voor de info. Groeten Berend

Animal Place by John… on November 12, 2009

Geweldig mooi Erik. Groetjes John.

Bert Kaufmann on November 15, 2009

Tjonge jonge, wat een imposant kasteel !!

Samantha Lacy ღ on November 17, 2009

This reminds me of the scene in Charlie and the chocolate factory when Willy Wonka comes to greet the children! (one of my favourite books as a child) :))

Great shot Erik

Warmest wishes

Sam

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

  • Uploaded on November 11, 2009
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham

Groups