Great Cormorant, Grand Cormoran, Kormoran, Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (10)

Erik van den Ham on January 4, 2010

Aalscholver

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De aalscholver (Phalacrocorax carbo), ook wel scholver, scholverd of schollevaar genoemd, is een tamelijk grote en opvallende vogel. De in West-Europa voorkomende aalscholver behoort tot de familie van de aalscholvers (Phalacrocoracidae), waarvan minstens 40 soorten bekend zijn. Het zijn allemaal vrij grote watervogels die voornamelijk van vis leven. Ze vormen met de genten, fregatvogels en slangenhalsvogels een eigen clade.

Kenmerken

Aalscholvers die behoren tot de pelikaanachtigen zijn vrijwel geheel zwart, maar met een opvallende witte wang en een gele plek op de plaats van de aanhechting van de bek. De snavel is lang en voorzien van een haakvormige punt. De aalscholver heeft zwemvliezen tussen de voortenen en kan dus zwemmen en hij vangt vis door te duiken. Zijn spanwijdte is maximaal een meter.

Voedsel

Zijn voedsel bestaat uit levende vis, zoals voorn, baars, snoekbaars en paling. Hij eet dagelijks zeker 500 gram vis. De aalscholver wordt door beroepsvissers wel beschouwd als een van de oorzaken van de achteruitgang van de palingstand, maar ieder wetenschappelijk bewijs daarvoor ontbreekt. Hoe dan ook, de 'waterraaf' verre van populair bij vissers.

Voorkomen in Nederland

In ieder geval reeds in de 17de eeuw waren er grote aalscholverkolonies in Nederland. In de 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw werd de aalscholver sterk bejaagd op aandringen van boseigenaren en beroepsvissers. In 1955 golden quota van maximaal 500 (of minder) broedparen in de kolonies die in beschermde natuurgebieden lagen. De aalscholver was toen relatief zeldzaam. Begin jaren 1960 kreeg deze viseter het moeilijk doordat het IJsselmeer werd ingepolderd en visgronden verder van de toen bestaande kolonies kwamen te liggen. De quota werden overbodig, er waren toen nog 1150 broedparen in Nederland. In de loop van de jaren 1970 ging de stand weer vooruit, dankzij vestigingen van kolonies in de nieuwe IJsselmeerpolders. Tot het einde van de jaren 1990 steeg het aantal broedparen voortdurend tot circa 20.000 broedparen. Volgens SOVON daalde plotseling het aantal broedparen in 1993, maar begon daarna weer geleidelijk te stijgen door nieuwe vestigingen onder andere op de Waddeneilanden. Rond 2007 broedden er 23.325 paar in Nederland. In Denemarken vertoonden de aalscholvers een vergelijkbaar verloop. Daar blijft het broedvogelbestand sinds 1993 min of meer constant.[4] Onder andere in 2008 vroegen beroepsvissers om maatregelen om de aantallen te beperken door bijvoorbeeld afschot en andere ingrepen (verstoring en vernietiging nesten, eieren en jongen). Aalscholvers op en rond het IJsselmeer zouden per jaar zo'n 60-120 ton snoekbaars consumeren. [bewerken] Beschermde status

De aalscholver is een beschermde vogelsoort krachtens de Europese Vogelrichtlijn, de Bern-conventie, het AEWA-verdrag en de Nederlandse Flora- en faunawet.

Status in Vlaanderen

In Vlaanderen woedde in 2008 en 2009 een hevige strijd tussen vogelbeschermers en sportvissers over de vraag of de aalscholver een beschermde vogelsoort moet blijven. Ook in Vlaanderen is de aalscholver zowat overal te vinden. In de winterperiode verblijven er zo'n 5000 en die hebben dagelijks 2,5 ton vis nodig om in leven te blijven.

Voortplanting

De vogel broedt graag in grote kolonies en komt voor langs de kusten van West-Europa en op de Balkan. Tegenwoordig komt hij in Europa ook in het binnenland voor, bij sloten, kanalen en rivieren.

Gedrag

De aalscholver zit vaak met uitgespreide vleugels op een paaltje bij het water. Reden hiervoor is dat de aalscholver, in tegenstelling tot andere zwemmende en duikende vogels, geen beschermende en waterafstotende vetlaag op de veren heeft en dus na iedere zwemtocht moet drogen om weer te kunnen vliegen.

Verspreiding

Hij is voor een deel een trekvogel. Er zijn op de wereld dertig soorten aalscholvers. In Noord-Amerika komt hij voor rond de Baai van St. Laurens. In Zuid-Afrika komt de soort ook algemeen voor, maar daar hebben de vogels een witte borst en keel. De aalscholver komt ook in Palestina vrij algemeen voor, vooral in bepaalde binnenwateren, zoals de Zee van Galilea.

In Zuidoost-Azië worden tamme aalscholvers gebruikt om vissen te vangen voor hun baas. Zijn spitse, haakvormige snavel maakt hem tot een goede visser, en reeds in oude tijden werden aalscholvers door vissers in de Oriënt en in delen van India voor de visvangst afgericht, waarbij er een ring vrij los om de hals van de vogel werd gedaan zodat hij alleen maar heel kleine vissen kon doorslikken.

De Bougainvilles Aalscholver is 's werelds grootste producent van guano; hij broedt op de eilanden langs de kust van Peru en Chili in kolonies van miljoenen exemplaren.

Amelia Royan on January 4, 2010

Very stately birds Erik, something has caught their eye, but it isn't the photographer! The photo is definitely worth viewing full screen to see the sheen of the plumage of the bird on the left :)))

Good reflections too. How close were you to the cormorants?

Here is the Wikipedia link in English, if anyone needs it :)))

Groetjes van Amelia

bdeh on January 4, 2010

Schitterend paar Erik. Wat een info staat er toch in Wikipedia, ik bezoek die sites vaak.

Hier een Slangehalsvogel uit het analoge tijdperk en een Bonte Aalscholver uit Oz. Groeten Berend

Erik van den Ham on January 4, 2010

Hi Amelia about 70 feet is my educated guess. Picture was taken at 400mm and was cropped somewhat. There where eight or more birds around. These two sat quietly on these branches.

Thanks for the link to the English Wikipedia!

Dank je Berend ook voor de links naar jou prachtige vogels.

Wikipedia is geweldig en meestal voorzien van recente informatie dat is een stuk fijner dan de oude gedrukte Encyclopedie.

Groeten, Greetings, Erik

Nico Huising on January 4, 2010

Prachtig Erik deze 'lelijke' vogels zijn eigenlijk best mooi, qua kleuren althans.

Groetjes Nico

©junebug on January 4, 2010

Wonderful picture, Erik! You captured these 2 just beautifully! I wonder what it is that caught their attention, because they are both looking in one direction! Greetings, Anne

Bram van Broekhoven on January 4, 2010

prachtige foto Erik, je hebt er een berg info bij geplaatst, bedankt

Groetjes, Bram

p.s. ik kan geen foto's meer uploaden, meer mensen hier last van?

Nadia Kushnir on January 4, 2010

Fantastic picture, Erik!

Isaie D on January 5, 2010

Formidabel gedaan Erik. Mooi werk.

Groetjes, Dani

Ria Maat on January 7, 2010

Geweldig Mooooooooiiiiiiii Erik!!!! De vogels, de kleuren, alles!!

Groeten van Ria

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

  • Uploaded on January 4, 2010
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham

Groups