Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Cseszneki vár

Ez az erődítményünk az 1241-42-es tatárjárás utáni nagy várépítési korszak szülötte. Az első várat a Bana nembeli Jakab báró, kardhordozómester emeltette egy védelemre kiválóan alkalmas sziklacsúcson. A XIV. század elején a Csák nemzetség vásárolta meg, tőlük cserével Anjou Károly király csatolta az uralkodói birtokokhoz a vadban bővelkedő területet. 1392-ben Luxemburgi Zsigmond a cseszneki várat az uradalmához tartozó harmincegy községgel együtt a Garai főnemesi famíliának adta át, azok délvidéki birtokaiért. . A XVI. században a végvárak közé tartozott, majd az 1600-as években Esterházy Dániel vásárolta meg. A Rákóczi-szabadságharc idején ismét komolyabb szerephez jutott azáltal, hogy a kuruc seregek dunántúli ellátóközpontja volt. A szatmári béke után megszűnt a hadi szerepe, de egészen az 1700-as évek végéig lakott volt, az Esterházy család birtokában. Az 1800-as évek elején földrengés, majd egy villámcsapás okozta tűzvész hozta el a végső pusztulását. A várrom műemléki helyreállítása, illetve állagmegóvása az 1969-ben megkezdett régészeti kutatásokkal indult meg.

This fortress was among the others which were built after the Mongol invasion between 1241-1242. The first castle was built by Baron Jakab from the Bána clan . He was the swordbearer of the King Béla IV. The castle was located on the highest top of the rocks. In the beginning of the 14th century the Csák clan purchased it, but later King Charles Robert of Anjou swapped the castle and its game rich surroundings for his own. In 1392 King Sigismund offered the castle and 31 villages for the Garai family in lieu of their southern estates. In the 16th century the Csesznek Castle was among the last strongholds against the Ottoman invasion. Dániel Esterházy bought it in 1635. It played an important role during the Rákóczi-uprising, one of the Transdanubian supply centre was located here. After the Szatmár peace-treaty lost its military role, but it remain inhabited until the end of the 18th century. In the early years of the 19th century an earthquake, and a thunberbolt caused fire brought its final devastation. In 1969 the ruins were declared as a preserved area.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on January 4, 2010
  • © All Rights Reserved
    by Elemér