Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Mellby 2006

Lämning av den gamla skjutbanan som låg här.

Föreningen som använde banan hette Partille Skyttegille. Jag vet inte när banan anlades men storhetstiden var nog på 1950- och 1960-talet.

Det finns rester kvar av anläggningen, en slags lång betongbunker med en grusvall bakom som kulfång. Där finns lämningar av bly, arsenik och andra metaller, och området räknas numera som riskområde med måttlig risk.

Pojkar kunde få uppgiften att markera framme vid tavlorna som satt parvis på hissanordningar, och dom klistrade över kulhålen på den nedsänkta tavlan medan de sköt nästa serie på den upphissade.

Danskmötet var en av årets höjdpunkter.

På ängen farligt nära skjutbanan betade kor som hörde till en gård som fanns mellan Rosenhill och Jennyhill. Det var minst två stora gårdar i söder. En med boningshuset högst upp på nuvarande Lidegårdsvägen. En annan vid nuvarande Hästhagsvägen. Bakom den östra längan hus på Lidegårdsvägen går en stig som kallades fägatan, där man förde djuren till bete på ängarna.

På senare år har det betat hästar här.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on January 11, 2010
  • © All Rights Reserved
    by biketommy999