Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Runsten (rune stone), Tanumshede (2009)

Vid Tanums kyrka i Bohuslän står en av Sveriges äldsta runstenar, ansedd till att vara så tidig som från 400-talet. Namnet kommer sig av att stenen då den påträffades låg som en bro över en bäck i Kalleby, ca sex km söder om Tanums kyrka. Dess ursprungliga plats är okänd.

"Þrawijan - haitinaR was"

Inskriptionen som är ristad med de äldre 24-typiga runorna står med runornas baser mot stenens mitt, och läses nerifrån och upp. Den är svårtolkad, men man tror att det första ordet är besläktat med orden trå och tråna och att de följande orden är äldre former av verben heta och vara. Möjligen är det en schaman som nämns.

Texten på stenen är svårtolkad, men man tror att det första ordet är besläktat med orden trå och tråna och att de följande orden är äldre former av verben heta och vara. Möjligen är det en schaman som nämns.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on January 31, 2010
  • © All Rights Reserved
    by biketommy999