Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Sweden_Östergötland_Rök_Rökstenen_runsten runic stone ÖG 136_IMG0048.jpg

Rökstenen är Sveriges mest berömda runsten. Det är också den längsta runinskriften som finns. Texten består av nästan 800 tecken. Den står utanför Röks kyrka.

Inskriften ristades på 800-talet. Nästan alla runstenarna är från 1000-talet. Men Rökstenen är alltså ungefär 200 år äldre. Det skulle bli för långt att skriva om Rökstenen här. Den som vill veta mer om just den stenen får bege sig till Rök och studera informationen där. Vid Rökstenen finns en liten utställning. Där kan man läsa om runstenen och omgivningarna. Man kan också lyssna på ett band med en röst som läser runstenens text som den troligen lät på 800-talet.

(c) http://old.raa.se/cms/extern/kulturarv/arkeologiochfornlamningar/ostergotlandrunstenarisverige.html


RAÄ-nummer Rök 1:1 Objektidentitet 10048200010001 Lämningstyp Runristning
Antal 1
Belägenhet Runsten
Antikvarisk bedömning Fast fornlämning Byråmässigt beslutad Nej
Osäker position Nej
Osäker utbredning Nej
Kategorier Gravar Ristningar hällmålningar och monument
Typisk datering Järnålder Medeltid Län Östergötland Kommun Ödeshög Landskap Östergötland Socken Rök Koordinater (N/E) 6461578 / 486821 (SWEREF 99 TM) Koordinater (x/y) 6463973 / 1439596 (RT-90 2,5 gon V) Koordinater (lat/long) N 58° 17' 42,05", E 14° 46' 30,70" (WGS84) Visa i Google Earth Rök 1:1 Visa på karta (hitta.se) Rök 1:1 Visa på karta (eniro.se) Rök 1:1 Beskrivning Runsten, ljus finkornig granit, 2,6 m hög, 1,35 m bred (N-S) och 0,25-0,4 m tjock. Stenen är närmast rektangulär, med övre kortsidan ca 30cg sluttande mot N, vilket gör att stenen upptill är något spetsig. Runinskrift finns på alla fem sidorna. Stenen står under ett skyddshus som uppfördes år 1933.

Redan genom sin utformning är inskriften svårtolkad i sin helhet. Den består av en berättande och ganska lättillgänglig del, och en del som ristaren genom att använda lönnskrift avsiktligt har gjort svår för läsaren att förstå. Uppfattningen om tolkningen hos dagens forkare går isär.

Enligt Riksantikvarieämbetets skrift "Rökstenen" från 1991 lyder inskriften:"Till minne av Vämod står dessa runor. Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen.

Jag säger de unga det, vilka de två stridsbyten var, som tolv gånger blev tagna som krigsbyte, båda på en gång från man efter man.

Det säger jag som det andra, vem som för nio släktled sedan miste livet hos reidgoterna och han dog hos dem till följd av sin skuld.

Då rådde Tjodrik

den dristige,

sjökrigarnas hövding

över Reidhavets kust.

Nu sitter han rustad

på sin gotiska häst,

med sköld över axeln,

den främste av Märingar.

Det säger jag som det tolfte var Gunns häst ser föda på slagfältet, där tjugo konungar ligger.

Det säger jag såsom det trettonde, vilka tjugo konungar satt på Själland under fyra vintrar, med fyra namn, födda åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs söner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hords söner, fem Gunnmund, Björns söner.

Nu för de unga säger fullständigt envar(?) ... eftersporde(?).

Jag säger de unga det, vem av Ingvaldsättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offer.

Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättling är född. Vilen är det.

Han kunde krossa en jätte. Vilen är det. Nit.

Jag säger de unga: Tor. Sibbe viets väktare avlade nittioårig (en son)."

Orientering 3 m S om kyrkogårdsmur och 30 m V om infartsväg (P-plats). Terräng Plan lermark intill kyrkomur. Skadestatus Välbevarad Undersökningsstatus Ej undersökt Läge Oförändrat läge Höjd över havet (min) 110 Höjd över havet (max) 110 Namnlista "Rökstenen" Kartblad 64E 6i SÖ På sjökort Nej Skriftlig källa
Publikation Gustavson, H, Rökstenen, 1991 - - Jansson, S B F, Runinskrifter i Sverige, 1984, s. 33 ff. - - Brate, E, Östergötlands runinskrifter, Ög 136, s. 231 ff., samt där angiven litteratur. - -

Broockman, 1760: 619. Säve, 1867:156. Hildebrand, H, 1866:90f.Nordenskjöld 1873 (ATA). 913, Ög 136. Raä, Dnr 4281/-31, Dnr 1965/-25. Kartmaterial
Kartarkiv ATA Kartakt 8E2h NÖ FMR registerkarta Extern identitet
Ansvarig organisation Riksantikvarieämbetet Externt register Sveriges runinskrifter Extern identitet Ög 136

Persistent länk Länk till detta objekt http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10048200010001

Händelser

Inventering Inventeringstyp Revideringsinventering Ansvarig organisation Riksantikvarieämbetet Granskningsdatum 1981-01-01 Inventerande organisation Riksantikvarieämbetet Inventeringsdatum 1981-01-01

Registrering Registrerande organisation Riksantikvarieämbetet Registreringsdatum 2011-04-27 Koordinatsystem SWEREF-99 TM Medelfel, fältfångst 10 Osäker utbredning Nej Osäker position Nej Kommentar Kvalitetshöjd i samband med projekt RAÄ dnr 130-02927-2010. Kvalitetshöjd Ja Fritext granskad Ja

(c)Riksantikvarieämbetet http://www.fmis.raa.se/

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on February 7, 2010
  • Attribution-No Derivative Works
    by George Charleston