Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Sweden-Sverige_Småland_Eksjö_runic stone (runsten)_SM 130_032_29a.jpg

SM 130 Eksjö kyrka


Denna runsten kan beskådas mitt i den fagra trästaden Eksjös centrum, närmare bestämt utanför kyrkans södra vägg. Den hittades 1887, då man rev den gamla kyrkan för att ge plats åt den nuvarande. Som man lätt kan se har den varit delad i två stycken, och den ena delen låg i kyrkväggens sydvästra hörn medan den andra låg i det sydöstra hörnet.

Det finns en lustig liten notis av A. Friberg om hur det gick till när han räddade undan stenen från att åter bli inlagd i kyrkomuren. Han kom till platsen efter att ha läst om fyndet i tidningen, och då hade redan halva stenen lagts till rätt i den nya muren, som alltså var under uppförande. Friberg fick höra av byggmästare Pettersson att han hade blivit tillsagd att "den gamla gravstenen", som man sade, "saklöst kunde inläggas i den nya muren". Friberg förhindrade dock detta, stenen kom att att muras in i väggen ändå, men väl synlig. Dessvärre satt den under trappan till läktaren, så 1943 ordnade RAÄ att den togs ut ur väggen och restes på den plats där den står idag.

Eksjö är känt i skrift sedan 1328, då det skrevs equesio (sjön med ekdungarna), men bevisligen har det ju bott människor här åtminstone under 1000-talet, eftersom denna sten är från den tiden. 1403 fick Eksjö sina stadsrättigheter, och platsen var tingsplats redan femtiotalet år tidigare. Här sammanstrålade två viktiga vägar: öst-väst mellan Jönköping och Västervik; nord-syd mellan Linköping och Kalmar. Kanske var det just vid bron som ömnämns på stenen som vägarna möttes? Stenen stod i alla fall där med stor sannolikhet.


: iarbR : let : resa ... -fti : siba : broþur : sin : auk : br- : kiara : hlar-R- ...--... sibi : ... r ...

"Järp lät resa ... efter Sibbe, sin broder, och göra bro ... Sibbe ..."


Detta är den enda runsten som nämner namnet Järp, och det betyder faktiskt brun. Det är samma ordelement som man kan hitta i fågelnamnet järpe. Några av runorna har förstörts under åren i väggen, men man kan ändå ana sig till vad det kan ha stått. Bron som omnämns har säkerligen gått över ån inte långt från kyrkan.


(C) http://www.svenskarunstenar.net/smaland/sm130eksjo.html


RAÄ-nummer Eksjö 28:1 Objektidentitet 10058400280001 Lämningstyp Runristning
Antal 1
Belägenhet Runsten
Antikvarisk bedömning Fast fornlämning Byråmässigt beslutad Nej
Osäker position Nej
Osäker utbredning Nej
Kategorier Gravar Ristningar hällmålningar och monument
Typisk datering Järnålder Medeltid Län Jönköping Kommun Eksjö Landskap Småland Socken Eksjö Koordinater (N/E) 6391649 / 498313 (SWEREF 99 TM) Koordinater (x/y) 6393881 / 1450257 (RT-90 2,5 gon V) Koordinater (lat/long) N 57° 40' 1,58", E 14° 58' 18,21" (WGS84) Visa i Google Earth Eksjö 28:1 Visa på karta (hitta.se) Eksjö 28:1 Visa på karta (eniro.se) Eksjö 28:1 Beskrivning Runsten, granit, 2,07 m hög och 1,30 m bred (Ö-V) och 0,4 m tjock. Avsmalnande uppåt. Ristingen vetter åt S. Längs stenens kant är en runslinga med runor, 0,13 - 0,21 m höga. Runslingan avslutas med ett rundjur, med mandelformigt öga, som biter sig i svansen. Stenen bär en inskrift från 1000-talet e.kr och lyder enligt Smålands runinskrifter:"Järp lät resa... efter Sibbe, sin broder, och göra bro ... Sibbe..."

Stenen påträffades 1887 i samband med rivning av Eksjö gamla kyrka. Stenen var redan då delad i två hälfter, som låg på olika håll.

Uppmålad 1966.

Uppmålad 1982. Orientering 5 m V om hörn (SV) av södra sidoskeppet. Skadestatus Skadad Höjd över havet (min) 0 Höjd över havet (max) 0 Upplysningstext Runsten/-ar Kartblad 6F8a NV (RT90) Skadebeskrivning Runstenen är hopfogad i mitten. Runsraden är till stor del borta iden Ö delen. Även runraden i stenens nedre del och rundjuret är skadade. Referenser

Scannat dokument
Klicka på bilden för att öppna som PDF Tumnagelbilden för Eksjö 28:1 saknas Ytterligare information hos RAÄ Sm130 Eksjö kyrka i Kulturmiljöbild Tumnagelbild för Sm130 Eksjö kyrka saknas Skriftlig källa
Publikation Kinander, R, 1935-61, Smålands runinskrifter, Sm 130, s. 274 f. --

ATA F 5635/65. -- Kempe-Apelqvist-Sjögren: Sverige II Sthlm 1917,s. 242. -- Sven B F Jansson: 1943 07 16 ATA. -- Ragnar Kinander: Nr 30. -- Nilsson: Eksjö stad 1911. Extern identitet
Ansvarig organisation Riksantikvarieämbetet Externt register Sveriges runinskrifter Extern identitet Sm 130

Persistent länk Länk till detta objekt http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10058400280001 Händelser

Inventering Ansvarig organisation Riksantikvarieämbetet Granskningsdatum 1987-07-13

Registrering Registrerande organisation Riksantikvarieämbetet Registreringsdatum 2006-04-18 Koordinatsystem RT90 2,5 gon V Medelfel, fältfångst 10 Osäker utbredning Nej Osäker position Nej Kvalitetshöjd Ja Fritext granskad Ja . (c) http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on February 7, 2010
  • Attribution-No Derivative Works
    by George Charleston