Links Villa "Anna", vanaf 1911 Villa "Maloja", aan de Hoofdweg 276 in Paterswolde. De voorloper van dit Heerenhuis was een eenvoudig woonhuis, in 1891 ontworpen door architect Geert Stel (1847-1910) te Assen i.o.v. onderwijzer Gerrit Stel (1867-1931). Dit Heerenhuis is in 1895 na een verbouwing ontstaan i.o.v. de nieuwe eigenaar Jacob Hesselink onder architectuur van Stel. In 1895 was Stel ook verantwoordelijk voor de verbouwing van Villa "Vosbergen" (www.panoramio.com/photo/110812740).

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (6)

Hans R. van der Woud… on September 14, 2014

Op 15-10-1891 vond te Paterswolde door architect G. Stel te Assen de aanbesteding plaats van de bouw van een woonhuis voor onderwijzer G. Stel. Het werk werd gegund aan aannemer A. van Veen te Vries voor f. 2100. Nieuwsblad van het Noorden van 18-10-1891 ( http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890105:mpeg21:a0006).

Hans R. van der Woud… on September 14, 2014

Op 25-4-1895 vond in Hotel "De Twee Provincieën" door architect G. Stel de aanbesteding plaats van "het geheel verbouwen van een Woonhuis tot Heerenhuis aan de straatweg te Paterswolde". Tegelijk werd het "gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen van het buiten Vosbergen in Paterswolde" aanbesteed. In dit gericht in het Nieuwsblad van het Noorden van 21-4-1895 worden geen opdrachtevers van de architect genoemd( http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884481:mpeg21:a0050).

Nieuwsblad van het Noorden van 28-4-1895 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884485:mpeg21:a0033).

In het Nieuwsblad van het Noorden van 1-5-1895 deelt de architect mee dat de verbouw van Woonhuis tot Heerenhuis in Paterwolde is gegund aan de aannemer H. Hartlief en Hilbr. van Bergen en dat mejuffr. de wedw. Groeneveld de opdrachtgeefster is. De bouw van een villa voor haar op de Vosbergen onder Paterswolde is voorlopig niet gegund (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884487:mpeg21:a0030).

Een paar dagen later werd de bouw van de villa op Vosbergen gegund aan aannemer J. Zeldenrust uit Warffum. Nieuwsblad van het Noorden van 5-5-1895 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010884489:mpeg21:a0030).

Architect G. Stel is Geert Stel, geb. Assen 30-12-1847, ovl. Assen 8-1-1910.

Mejuffr. Groeneveld is Wilhelmina Berendina Groeneveld, geb. Groningen 20-3-1863, ovl. Eelde 20-5-1949, dochter van Luitje Groeneveld, koopman, winkelier; zij is 4-11-1896 in Groningen gehuwd met Johannes Siegfried Kraus, assuradeur, geb. Groningen 24-2-1860, ovl. Eelde 1-5-1937, zoon van Gerard Kraus, graanhandelaar, en Anna Salomea Braak. Op 2-3-1927 biedt zij de gemeenteraad van Groningen een boom aan "uit blijdschap over het behoud van het oude Poortershuisje aan het Binnen-Damsterdiep". De Telegraaf van 2-3-1927 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110565572:mpeg21:a0436).

Johannes Siegfried Kraus was Officier in de Orde van Oranje Nassau, Directeur van het Bijkantoor Groningen der Eerste en Nieuwe Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappijen, Wethouder van de Gemeente Groningen en Schoolopziener in het Arrondissement Vries.

Hans R. van der Woud… on September 14, 2014

Op 6-5-1911 verhuisde (mijn schoonvader) Jan Hendrik Wigersma (1909-1987) met zijn ouders en twee zussen Martha Jetske en Charlotte Elisabeth (Lotte) van Eemskanaal ZZ nr. 7 in Groningen naar Eelde nr. 405. Het huis kreeg de naam "Maloja". Op 24-4-1918 verhuisden zij naar Heemstede (Eindenhoutstraat 33), op 1-5-1927 geannexeerd door Haarlem.

De Vereeniging tot behoud van Natuurschoon te Paterswolde schreef in juni 1912 een prijsvraag uit voor een affiche. Voorzitter was J.E. Scholten te Groningen en de secretatis was B. Wigerma te Paterswolde. Bouwkundig Weekblad "De Opmerker" , jrg. 47, 1912, blz. 212/13

(http://tresor.tudelft.nl/tijdschriften/architectuurtijdschriften/De_ Opmerker_ jrg47_ 1912- small.pdf)

"Verkoop Tilbaren en Automobiel" op 15-4-1918 in de Villa bewoond geweest door den WelEdegeb. Heer B. Wigersma, aan gekondigd in het Nieuwsblad van het Noorden van 13-4-1918 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010891587:mpeg21:a0130).

De auto is een Overland 1916, 4 cyl. slechts 7000 km geloopen, met electr. licht en electr. aanzetter.

Zijn vader ir. Baltus Wigersma (1877-1962) was secretaris van de Vereeniging tot het behoud van Natuuschoon te Paterswolde. In april 1917 hield de vereniging een algemene ledenvergadering in Hotel "Willems" in de Herestraat 52 in Groningen (thans McDonalds), het hotel van wijlen zijn schoonvader Jan Hendrik Willems (1854-1909). Nieuwsblad van het Noorden van 27-4-1917 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010882862:mpeg21:a0061).

Hij werd op 26-3-1909 in Groningen geboren en overleed op 25-9-1987 in Deventer. Hij was opgeleid aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers, later het Rijksinstituut tot Opleiding van Tekenleraren, gevestigd in het gebouw van het Rijksmuseum in Amsterdam (aan de kant van de Hobbemakade), en was reclametekenaar en imker.

Architect Petrus Josephus Hubertus (Pierre) Cuypers (1827-1921), richtte al tijdens de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam in 1879 een Teekenschool op. Bij de restauratie van het Rijksmuseum is dit in ere hersteld.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/nu-in-het-museum/nieuws/rijksmuseum-teekenschool-in-ere-hersteld

Lit.: Genealogie Wigersma, door ir. H.R. van der Woude, Zuidlaren 2009 (www.kb.nl).

Nieuwsblad van het Noorden van 28-4-1909 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887886:mpeg21:a0158).

Hans R. van der Woud… on September 14, 2014

In Nieuwsblad van het Noorden van 28-11-1968 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011022163:mpeg21:a0334) en van 27-12-1968 werd medegedeeld dat de praktijk van huisarts J. Kraak per 1-1-1969 zou worden voortgezet door huisarts S. Wiarda, Hoofdweg 276 in Paterswolde (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011022186:mpeg21:a0083). Dr. Jouke Kraak vestigde zich op 1-8-1947 als huisarts in Paterswolde, komende uit Gieten. Hij overleed op 21-8-1978 op 70-jarige leeftijd in Drachten (Haverstuk 7 K 107).

In 1930 vestigde huisarts P.C. Galema zich in Paterswolde ten huize van huisarts J.P. Hamming, Eelde nr. 480. Nieuwsblad van het Noorden van 11-8-1930 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010674666:mpeg21:a0087).

Pieter Cornelis Galema overleed in Delfzijl op 5-9-1963 op 59-jarige leeftijd.

Op 1-11-1923 draagt huisarts Abraham Hesselink zijn praktijk over aan Jan Pieter Hamming. Hamming vestigt zich in Villa "Maloja" naast Hesselink. Nieuwsblad van het Noorden van 3-11-1923 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885348:mpeg21:a0040).

Jan Pieter Hamming overleed in Groningen op 12-11-1939, op 54-jarige leeftijd.

Mei 1924 werd het fietsende zoontje van Dr. Hamming aangereden door Dr. A.E. van Giffen, rijdend op zijn motorfiets. Leeuwarder Courant van 21-5-1924 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010603096:mpeg21:a0006).

Op 19-11-1962 overleed huisarts Abraham Hesselink op 96-jarige leeftijd in het woonhuis Hoofdweg 274 in Paterswolde (foto: www.panoramio.com/photo/32921744); hij startte zijn praktijk in 1895 in Paterswolde. Nieuwsblad van het Noorden van 19-11-1962 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010889448:mpeg21:a0165).

Volgens het Bevolkingsregister Eelde 1876-1921 woonde het gezin van Abraham Hesselink op de adressen nr. 349 (doorgehaald), nr. 404 (doorgehaald) en nr. 479.

Hans R. van der Woud… on September 14, 2014

Lit.: "De Heren van Paterswolde", door G. Jan ten Pas; Historische Vereniging Ol Eel, Eelde 2010 (ISBN 978 90 811941 3 6).

"Landgoed Vosbergen", door G. Jan ten Pas; uitgave Kraus-Groeneveld Stichting, Eelde 2006 (ISBN 978 90 578606 6 9).

Deze villa is een Provinciaal monument met nr. PM1-0052 (http://www.provincialemonumentendrenthe.nl/monumenten/villa-anna/).

In de toelichting wordt aangegeven dat het om "een in 1912 als dokterswoning gebouwde villa" gaat. Dat is niet correct.

Hans R. van der Woud… on September 15, 2014

Architect G. Stel is Geert Stel, geb. Assen 30-12-1847, ovl. Assen 8-1-1910.

Op 16-3-1885 bood architect Stel Villa "Rozenburg" met "grooten Tuin met Vrucht- en Sierbomen, Druif- en Broeikassen" te koop of te huur aan. De villa was afkomstig van Jhr. Mr. M.A. de Savornin Lohman en gelegen aan de Straatweg van Assen naar Groningen. Nieuwsblad van het Noorden van 19-3-1885 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010088382:mpeg21:a0016).

Architect G. Stel maakt in Het nieuws van den dag: kleine courant van 29-3-1886 samen met andere architecten reclame voor Albastine (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010086100:mpeg21:a0025).

In 1890 werd de bouw van een nieuw Raadhuis door B&W van de Gemeente Gasselte toevertrouwd aan architect G. Stel. Algemeen Handelsblad van 5-2-1890 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010142692:mpeg21:a0014).

Dit Raadhuis, gelegen aan de Vaart 11 in Gasselternijveen, is een Rijksmonument met nr. 508692 (http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl).

In 1895 was Stel de architect van een school en onderwijzerswoning te Nieuwediep en van de verbouw van scholen in Gieterveen en Gieten. Nieuwsblad van het Noorden van 31-7-1895 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885642:mpeg21:a0059).

Architect G. Stel werd op 26-10-1897 door de Gemeenteraad van Assen benoemd tot leraar aan de Gemeentelijke Teekenschool. De Telegraaf van 27-10-1897 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110541039:mpeg21:a0023).

In 1897 was architect Stel verantwoordelijk voor het verbouwen van scholen in Hooghalen, Hijken en Wijster in de Gemeente Beilen. Nieuwsblad van het Noorden van 14-9-1897 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885128:mpeg21:a0031).

In 1898 was hij de architect van een Drukkerij met bureaux voor Gratema in Assen. Nieuwsblad van het Noorden van 29-12-1898 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010887490:mpeg21:a0027).

"Te Zuidlaren is vanwege de Vereeniging ter bevordering van het Ambachtsonderwijs in Drenthe een teekencursus geopend welke onder leiding staat van den Heer G. Stel, architect te Assen". Het nieuws van den dag : kleine courant van 2-12-1898 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010126087:mpeg21:a0094).

G. Stel was in 1899 de architect van een dubbel huis aan de Molenstraat in Assen i.o.v. de wed. Zwiers. Nieuwsblad van het Noorden van 28-10-1899 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010886458:mpeg21:a0029).

In 1900 was Stel de architect van een onderwijzerswoning te Wittelte, Gemeente Diever. Leeuwarder Courant 3-4-1900 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010595736:mpeg21:a0049).

In 1901 werd Stel benoemd tot onderwijzer "aan den teekencursus te Beilen". Het nieuws van den dag : kleine courant 15-01-1901 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010128091:mpeg21:a0143).

In 1902 was G. Stel de architect van een dubbele woning met pakhuis in de Schoolstraat in Assen voor G. H. Klapdoor. Nieuwsblad van het Noorden van 5-3-1902 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890529:mpeg21:a0081).

In 1906 was G. Stel de architect van een dubbel woonhuis aan de Zuidersingel in Assen voor mej. H. Zuidweg. Nieuwsblad van het Noorden van 16-10-1906 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894831:mpeg21:a0045).

In 1906 was G. Stel de architect van een boschhuisje op "De Eerste Steen" in Assen voor Hendrik Jan Oosting (1842-1915). Dit huis is een Rijksmonument met nummer 469371. "De Eerste Steen" was het landgoed van zijn voorvader Jan Haak Oosting (1749-1828). Nieuwsblad van het Noorden van 16-12-1906 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010894884:mpeg21:a0037).

In 1907 werd een Heerenhuis aan de Oostersingel in Assen te koop aangeboden. Inlichtingen konden worden ingewonnen bij architect G. Stel. Nieuwsblad van het Noorden van 13-10-1907 (http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010890200:mpeg21:a0110).

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Hans R. van der Woude
Heerlen, Amsterdam, Zuidlaren

Photo details

 • Uploaded on March 7, 2010
 • © All Rights Reserved
  by Hans R. van der Woud…
  • Camera: OLYMPUS IMAGING CORP. E-510
  • Taken on 2010/03/07 12:47:27
  • Exposure: 0.010s (1/100)
  • Focal Length: 21.00mm
  • F/Stop: f/6.300
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups