Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Національний гірничий університет (НГУ), корпус №3. National Mining University (NMU), the building №3.

Video Watch Online: http://www.youtube.com/watch?v=WX2iOBEjt4I

The National Mining University (NMU) has been found in 1899 as the Katerinoslavsky Higher Mining School and long time was the second (after Petersburg) the higher mining educational institution of Russian empire. Here outstanding scientists - L.V. Pisarzhevskiy, M.M. Fedorov, M.O.Pavlov, O.M. Dynnyk, O.M. Terpygoryev worked, etc. On the basis of various faculties of Mining University many institutes of a city (metallurgical, chemikal - technological, etc.) were formed. The modern Mining University according to UNESCO is included into a three of leading technical universities of Ukraine and in 2009 was received status of «research university». Many ministers and even two prime ministers of Ukraine here studied. In National Mining University 4 institutes: Economics; Electric - Power Engineering, Extramural Education and institute of Continuous Education and also a several of faculties of a mining-technical profile. Educational process provide about 200 Doctors of Sciences, professors and over 400 Candidates of Sciences and associate professors. Національний гірничий університет (НГУ), заснований у 1899 році як Катеринославське Вище Гірниче Училище, довгий час був другим (після Петербурзького) вищим гірничим навчальним закладом Російської імперії. Тут працювали видатні вчені - Л.В. Писаржевський, М.М. Федоров, М.О. Павлов, О.М. Динник, О.М. Терпигорєв і ін. На базі різних факультетів Гірничого університету в місті утворилися багато інститутів (металургійний, хіміко-технологічний і інші.). Сучасний Гірничий університет по оцінці ЮНЕСКО входить у трійку провідних технічних університетів України, а в 2009 році він отримав статус «дослідницького». Тут навчалися багато майбутніх міністрів і навіть два прем'єр міністри України. У складі Національного гірничого університету 4 інститути: економіки; електроенергетики; заочно – дистанційної, безперервної освіти, а також ряд факультетів гірничотехнічного профілю. Навчальний процес забезпечують близько 200 докторів наук, професорів та більше 400 кандидатів наук, доцентів.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on June 2, 2010
 • © All Rights Reserved
  by Buts Yuri
  • Camera: SONY DSLR-A350
  • Exposure: 0.013s (1/80)
  • Focal Length: 18.00mm
  • F/Stop: f/9.000
  • ISO Speed: ISO100
  • No flash