Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Prahistorical Groser Hohlohsee, Schwarzwald (Black Forest), Germany, ==> it was: Where is it? - Къде е това?

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (10)

Minka Tsoneva (Mimip… on June 7, 2010

Where is it?

Maybe it is not so much touristic place but it is well known for many people. This is one unique place and if you find with what it is unique you easily find it.

Where is it? I would like to hear also with what it is uncial with.

If you know the answer, please go in the forum and leave your answer there:

Where is it?


Тази снимка е част от играта "Къде е това?".

Може би това място не е чак толкова много туристическа дестинация, но доста хора познават това място. То е уникално по рода си и ако успеете да откриете с какво е уникално лесно ще го намерите.

Къде е това? Бих искала и да чуя с какво това място е уникално.

Моля не оставяйте вашите отговори тук, а във форума на адрес:

Where is it?

Good luck by Mimi! & Късмет!

Sandro & Cristina on June 7, 2010

Altra ottima immagine Mimi, complimenti.

Ciao ciao Sandro & Cristina

Stefka Gorgorova on June 8, 2010

Отново отличен кадър, но на въпроса се предавам!

John de Crom on June 8, 2010

Very beautiful and good picture Mimi. Greetings John.

sandart on June 11, 2010

Може да е навсякъде...пък и вече са ти отговорили...:)

Mi6art on June 14, 2010

Чудесни цветни пейзажи! Много красиво!

GALA16 on June 15, 2010

Много красиво място ...а всъщност къде е??? :):)...кой ще отговори...

Minka Tsoneva (Mimip… on June 20, 2010

Groser Hohlohsee, Schwarzwald (Black Forest), Germany

In English and in Bulgarian!

На английски и на Български!

My Compliments to Noe that he found it at the end!

Wildseemoor

Wildseemoor was declared a forest reserve in 1939. This natural park is a marsh where the trees are destinated to grow and die in the water and moor. Since 2000, almost the entire area around Kaltenbronn is protected forest area: high-and forest bogs are just something really special and unical!

Geologically considered, this place is very young: The bogs were formed only at the end of the Ice Age about 10,000 years ago. After thawing of the ice sheet is melting and rain water collected in the hollows of the plateau, prevented of waterproof clay in the sandstone seepage.

Just very few creatures find their home here. Peat mosses are the undisputed rulers of the moors. They have no roots and continue to grow up while they die down. The peat layer is growing each year, at about one millimeter - a reckless kick in the soft moss can therefore easily destroyed 100 years moss.

Wildseemoor is situated in the Naturpark Schwarzwald Nord/Mitte!

But attention! There are 2 groups of lake: 1/ Hornsee and Wildsee & 2/ Groser und kleiner Hohlohsee

The both groups of lakes are situated in the same area and park, and are having the same geological structure.

Groser Hohlohsee – my question!

The Groser Hohlohsee is a small lake on top of the Black Forest mountain range in southwestern Germany. It was excavated in the rock by the abrasive forces of the glaciers of the Ice Ages. Rain and glacierwater mixed with the seeded the moss formed the lake's existence.

The area has a geological base of sandstone. The sandstone developed a rich brown soil, which originally allowed the European Beech to grow. In the later development of forestry, the Norway Spruce and European Pine (Pinus sylvestris) were introduced. These two tree species build the optical framework for this beautiful setting.

If you like walking you should know that it is a few km for every one group of lakes, nice and very easy walk in the middle of the forest (40 min. for this lake). But attention when you are entering in the area where you can pass just only over the bridge. Do not go out of the bridges because maybe nobody could help you there, it is very dangerous!

Nearby the Groser Hohlohsee it is situated Hohlohturm where you can have a good view all around over the Black Forest in a good day.

I don't know if there is another one similar place in Europe but Wildseemoor with Groser Hohlohsee is really special to see and I would recommend everybody not to miss them!

Look at my pictures, I made in this area:

Hope you found and read something really very interesting!


Wildseemoor

Wildseemoor е обявен за природен резерват през 1939. Този природен парк е блато, където дърветата растат, но са обречени да умират във водата и торфа на блатото. От 2000-та г. почти цялата област около Kaltenbronn е защитена горска площ: това е едно високопланинско горско тресавище и е просто нещо наистина специално и уникално!

Геоложки се счита, че това място е много младо: блатата са се образували в края на Ледниковия период, преди около 10000 години. След размразяването, ледовете се топят и смесват с листа и дъждовна вода, които се събират в кухините на платото, възпрепятствани от водоустойчива глина и пясъчник.

Mного малко същества са намерили своя дом тук. Торф и мъхове са безспорен владетел на мучурищата. Те нямат корени и продължават да растат, докато не умрат. Торфения слой се увеличава всяка година с около един милиметър – неконтролируемия растеж в меките мочурища може да лесно унищожи 100 годишния мъх.

Wildseemoor се намира Натуралния Парк Schwarzwald Nord/Mitte!

Но внимание! Там има две групи с езера: 1/ Hornsee and Wildsee & 2/ Groser und kleiner Hohlohsee

И двете групи с езера се намират в един и същ район и имат една съща геоложка структура.

Groser Hohlohsee – моят въпрос!

Groser Hohlohsee е малко езеро в горната част на планинска верига Шварцвалд в югозападна Германия. То е изкопано в скалата от абразивни сили на ледниците през ледниковия период. Дъждовната и ледниковата вода са се примесели със семена от мъх и са формирали настоящите езера.

Геоложката основа на района е пясъчник. В пясъчника се е формирала богата кафява почва, в която първоначално се е заселил Европейския Бук. В по-късното развитие на горското стопанство тук са се преселили и Смърч, и Европейски бор (Pinus sylvestris). Тези два вида дървета придават красива атмосфера на района.

Ако обичате ходенето трябва да знаете, че обиколкaта е само няколко км за всяка една група от езера, приятна и много лесна разходка в Шварцвалд (за това езеро обиколката трае 40 минути). Но внимание, когато навлезате в областта, в която може да преминете само по моста. Не излизат от моста, защото може би никой не може да ви помогне там, много е опасно!

В близост до Groser Hohlohsee се намира кулата Hohlohturm, от където се открива прекрасна гледка над Шварцвалд при хубав ден.

Не знам дали има друго подобно място в Европа, но Wildseemoor и Groser Hohlohsee е наистина нещо специално да се види и бих препоръчала на всеки да не ги пропуска!

Хвърлете поглед на моите снимки, направени в този район:

Надявам се сте намерили и да сте прочели нещо наистина много интересно!

mimipet’s greetings

All My Photos in Panoramio

GALA16 on June 22, 2010

Благодаря , Мими , за изчерпателната и интересна информация . Поздрави и прекрасен летен ден! Галя

Frank Schneidereit on June 22, 2010

wunderschönes Landschaftsfoto----BEST OF

LG

Frank

Sign in to comment.

Photo details

 • Uploaded on June 7, 2010
 • © All Rights Reserved
  by Minka Tsoneva (Mimip…
  • Camera: PENTAX Corporation PENTAX *ist DS
  • Taken on 2007/06/03 13:36:11
  • Exposure: 0.006s (1/160)
  • Focal Length: 26.00mm
  • F/Stop: f/7.100
  • ISO Speed: ISO200
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups