by kARTsonakis Pan Corinthian trireme! Κορινθιακή Τριήρης!

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (341)

Pan Kartsonakis on December 20, 2010
 • Γοργόνας γάλα βύζαξα, στο αίμα μου κυλάει

Η χώρα μου είναι μικρή, γι αυτό δε με χωράει

Στο κύτταρό μου, στην καρδιά, συνέχεια τα ταξίδια

Τα λόγια στα τραγούδια μου σαράκι και στολίδια.

-Γι αυτό και τα τραγούδια μας

Είναι μες την αλμύρα

Όλα για την αγάπη μας

μιλάνε και τη μοίρα

-Πατέρας μου ο Ουρανός , μητέρα μου η Γαία

έμαθα τα γράμματα στο φως του Προμηθέα

Της θάλασσας τα κύματα τα πρώτα μου παιχνίδια

Γοργόνας γάλα βύζαξα, τη θάλασσα την ίδια . Πάν Καρτσωνάκης 1998……..(kARTson)

Pan Kartsonakis on December 23, 2010

Η ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΛΕΥΚΙΔΟΥ

Δυσαρεστήθηκεν ο Σελευκίδης Δημήτριος να μάθει που στην Ιταλία έφθασεν ένας Πτολεμαίος σε τέτοιο χάλι. Με τρεις ή τέσσαρες δούλους μονάχα• πτωχοντυμένος και πεζός. Έτσι μια ειρωνία θα καταντήσουν πια, και παίγνιο μες στην Pώμη τα γένη των. Που κατά βάθος έγιναν σαν ένα είδος υπηρέται των Pωμαίων το ξέρει ο Σελευκίδης, που αυτοί τους δίδουν κι αυτοί τους παίρνουνε τους θρόνους των αυθαίρετα, ως επιθυμούν, το ξέρει. Aλλά τουλάχιστον στο παρουσιαστικό των ας διατηρούν κάποια μεγαλοπρέπεια• να μη ξεχνούν που είναι βασιλείς ακόμη, που λέγονται (αλοίμονον!) ακόμη βασιλείς.

Γι’ αυτό συγχίσθηκεν ο Σελευκίδης Δημήτριος• κι αμέσως πρόσφερε στον Πτολεμαίο ενδύματα ολοπόρφυρα, διάδημα λαμπρό, βαρύτιμα διαμαντικά, πολλούς θεράποντας και συνοδούς, τα πιο ακριβά του άλογα, για να παρουσιασθεί στην Pώμη καθώς πρέπει, σαν Aλεξανδρινός Γραικός μονάρχης.

Aλλ’ ο Λαγίδης, που ήλθε για την επαιτεία, ήξερε την δουλειά του και τ’ αρνήθηκε όλα• διόλου δεν του χρειάζονταν αυτές η πολυτέλειες. Παληοντυμένος, ταπεινός μπήκε στην Pώμη, και κόνεψε σ’ ενός μικρού τεχνίτου σπίτι. Κ’ έπειτα παρουσιάσθηκε σαν κακομοίρης και σαν πτωχάνθρωπος στην Σύγκλητο, έτσι με πιο αποτέλεσμα να ζητιανέψει.

Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάφης

Pan Kartsonakis on December 25, 2010

Ιθάκη

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρείς, αν μέν' η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου.

Να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωϊά να είναι που με τι ευχαρίστησι, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους• να σταματήσεις σ' εμπορεία Φοινικικά, και τες καλές πραγμάτειες ν' αποκτήσεις, σεντέφια και κοράλλια, κεχριμπάρια κ' έβενους, και ηδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ηδονικά μυρωδικά• σε πόλεις Αιγυπτιακές πολλές να πας, να μάθεις και να μάθεις απ' τους σπουδασμένους.

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είν' ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει• και γέρος πια ν' αράξεις στο νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ' έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο. Αλλο δεν έχει να σε δώσει πια.

Κι αν πτωχική την βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Ετσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σημαίνουν.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1911)

Ithaca

When you set out on your journey to Ithaca, pray that the road is long, full of adventure, full of knowledge. The Lestrygonians and the Cyclops, the angry Poseidon -- do not fear them: You will never find such as these on your path, if your thoughts remain lofty, if a fine emotion touches your spirit and your body. The Lestrygonians and the Cyclops, the fierce Poseidon you will never encounter, if you do not carry them within your soul, if your soul does not set them up before you.

Pray that the road is long. That the summer mornings are many, when, with such pleasure, with such joy you will enter ports seen for the first time; stop at Phoenician markets, and purchase fine merchandise, mother-of-pearl and coral, amber and ebony, and sensual perfumes of all kinds, as many sensual perfumes as you can; visit many Egyptian cities, to learn and learn from scholars.

Always keep Ithaca in your mind. To arrive there is your ultimate goal. But do not hurry the voyage at all. It is better to let it last for many years; and to anchor at the island when you are old, rich with all you have gained on the way, not expecting that Ithaca will offer you riches.

Ithaca has given you the beautiful voyage. Without her you would have never set out on the road. She has nothing more to give you.

And if you find her poor, Ithaca has not deceived you. Wise as you have become, with so much experience, you must already have understood what Ithacas mean.

Konstantinos P. Kavafis (1911)

Valerio Giulianelli on December 27, 2010

Nice shot, very interesting

IKE on December 29, 2010

Fantastic & Wonderful picture-Like 157

Happy New Year 2011

romulus111 on December 30, 2010

Rewelacyjne photo like & YS Romulus

Θέμιδα Ζήδρου on December 31, 2010

Καλή χρονιά Τάκη!

Να μας ξαφνιάζεις ποιητικά και φωτογραφικά!

Jana on January 3, 2011

Beautiful scenery! LIKE

Pan Kartsonakis on January 5, 2011

As much as you can

Even if you cannot shape your life as you want it, at least try this as much as you can; do not debase it in excessive contact with the world, in the excessive movements and talk.

Do not debase it by taking it, dragging it often and exposing it to the daily folly of relationships and associations, until it becomes burdensome as an alien life.

Konstantinos P. Kavafis

(1913) Όσο μπορείς

Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.

Μην την εξευτελίζεις πιαίνοντάς την, γυρίζοντας συχνά κ' εκθέτοντάς την στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ως που vα γίνει σα μιά ξένη φορτική.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1913)

Daniel.Bisson on February 13, 2011

Great photo, I LIKE it! Greetings from Canada, Daniel

Pan Kartsonakis on February 17, 2011

Thermopylae

Honor to those who in their lives have defined and guard their Thermopylae. Never stirring from duty; just and upright in all their deeds, yet with pity and compassion too; generous when they are rich, and when they are poor, again a little generous, again helping as much as they can; always speaking the truth, yet without hatred for those who lie.

And more honor is due to them when they foresee (and many do foresee) that Ephialtes will finally appear, and that the Medes in the end will go through.

Konstantinos P. Kavafis (1903)

Θερμοπύλες

Τιμή σ' εκείνους όπου στην ζωή των όρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες• δίκαιοι κ' ίσιοι σ' όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας κ' ευσπλαχνία• γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν είναι πτωχοί, πάλ' εις μικρόν γενναίοι, πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε• πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους.

Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, κ' οι Μήδοι επι τέλους θα διαβούνε.

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης (1903)

Pan Kartsonakis on February 23, 2011

The stones can recall The ceramic sherds and the pieces of the marble sculptures, have stories to tell.

They've been oxidized with memories and the centuries have dripped on them, stories that no one can read, in the right way, except the poets and the "moonstrucked", the snails and the butterflies... nobody else could.

Stones can recall. Like bodycells do,the same way. Kartsonakis Pan

--

Έχουν μνήμες οι πέτρες. Των κεραμικών τα όστρακα και των μαρμάρινων γλυπτών τα θραύσματα λένε ιστορίες. Έχουν οξειδωθεί με αναμνήσεις και οι αιώνες έχουν, επάνω τους, σταλάξει ιστορίες που κανείς, σωστά, δεν μπορεί να διαβάσει παρεκτός ποιητές και αλαφροΐσκιωτοι σαλιγκάρια και πεταλούδες κανένας άλλος καλλίτερα.

Έχουν μνήμες οι πέτρες…… Έτσι όπως και τα κύτταρα.

Καρτσωνάκης Πάν 2009

jean paul Beaudeau on March 1, 2011

Very beautiful recording +1 Like

Friendly jpaul

Snežana Davidović on March 17, 2011

Beautiful photo! like
Greetings :)))

feldt on March 27, 2011

..beautiful image and composition..!! like...greetings Henny

ALLWO - I LIKE PANOR… on May 10, 2011
 • LIKE 170 - Da hast ein sehr schönes Foto gemacht - Glückwunsch von ALLWO
c. bayernengel on August 7, 2011

tolle Kombination, like

Pan Kartsonakis on August 11, 2011

Υλικό για κάθε Ελγινίσκο!

Κορινθίοις δέ τοίς επινείοις τά ονόματα Λέχης

καί Κεγχρίας έδοσαν,Ποσειδώνος είναι καί Πειρήνης τής Αχελώου λεγόμενοι: πεποίηται δέ έν Ηοίαις μεγάλαις Οιβάλου θυγατέρα είναι Πειρήνην...

...έστι δέ έν Λεχαίω μέν Ποσειδώνος ιερόν καί άγαλμα χαλκούν. Α.Σκιάς,ο πρωτεργάτης τών ανασκαφών στόν αρχαίο λιμένα.

Μέ τήν πάροδο τών ετών, όλο καί περισσότερα ευρήματα αντικρύζουν τό Κορινθιακό φώς...

   ...αλλά, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, σέ άσχημη
       έως οικτρή κατάστασι...

   έν ώ άλλα έχουν χρησιμοποιηθή
    ώς δομικό υλικό β' χρήσεως...

Όπως μάς πληροφορή ο αείμνηστος Δ.ΠΑΛΛΑΣ, ο ανασκαφέας τής παρακείμενης παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

 "...ευρέθησαν εντετειχισμένοι δύο αρχαίοι
   πώρινοι σφόνδυλοι κιόνων έν αυστηρά
   αντιστοιχία πρός ό,τι είχε παρατηρηθή
          είς τόν όμοιον τοίχον...

    ...παρεντεθειμένοι δέ προφανώς
   διά νά χρησιμεύσουν ώς υπόβαθρα
        κιονοστοιχίας..."
 (Πηγή: ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
   ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1958,σελ.107)

Στήν δέ ανατολική πλευρά τού λιμένος, επιζεί (ώς έκ θαύματος), τό τελευταίο κατάλοιπο τού Διατειχίσματος...

"...επεκδραμόντες πελτασταίς έκ τού επί Λέχαιον τείνοντος τείχους...(Ξενοφ.Ελληνικά)

  Ανεπανόρθωτη καταστροφή προκάλεσε
 η διέλευσις τών σιδηροδρομικών γραμμών,
         νοτίως τού λιμένος...

...καθώς καί η εγκατάστασις ιχθυοτροφείου,
             βορείως αυτού.

     Η χαριστική βολή δόθηκε
         μέ τήν επιχωμάτωσι
     καί τό κλείσιμο τού διαύλου

πρός τίς εσωτερικές λεκάνες τού λιμένος.

Το λιμάνι του Λεχαίου, ήταν το δυτικό λιμάνι της Αρχαίας Κορίνθου. Υπήρξε ένα θαύμα τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, που αντιγράφτηκε πρώτα από τους Καρχηδονίους και μετά από τους Ρωμαίους.

    Πήρε το όνομά του από τον Λέχη,
  γιό της Πειρήνης και του Ποσειδώνα.

Βρίσκεται στον Κορινθιακό κόλπο και συνδεόταν με την πόλη της Κορίνθου με μακριά τείχη, συνολικού μήκους 2.300μ. Ανάμεσα στα τείχη, υπήρχε η διάσημη οδός του Λεχαίου.

Το λιμάνι, που είχε δύο τμήματα, το εμπορικό και τον πολεμικό ναύσταθμο, ήταν εξ' ολοκλήρου τεχνητό. Είχε τρεις εσωτερικές λιμενολεκάνες και τρια εξωτερικά λιμάνια. Τα μπάζα από τις εκσκαφές, σωρεύτηκαν σε δύο λοφίσκους, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι εσωτερικές λιμενολεκάνες από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους, οι οποίοι υπάρχουν ακόμα. Κατά μήκος των λιμανιών κατασκευάστηκαν πέτρινες προβλήτες, μώλοι, κυματοθραύστες, ράμπες, συνολικού μήκους 7χλμ, καθώς και μεγάλος αριθμός αποθηκών και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων για τους χιλιάδες τόνους εμπορευμάτων από και προ τις αποικίες της Κορίνθου και στα ΝΔ ένας τεράστιος αριθμός από ναυπηγικές εγκαταστάσεις, όπου ναυπηγούνται τριήρεις και για λογαριασμό άλλων πόλεων-κρατών, δημιουργώντας την πρώτη ναυτική πολεμική βιομηχανία, η οποία προσομοιάζει της σημερινής.

Η δυναμικότητα των ναυπηγείων αυτών ήταν αναμφίβολα αξιόλογη, αφού για παράδειγμα, το 334 Π.Χ. η Κόρινθος μπορεί να συνεισφέρει στον στόλο τού Μ. Αλεξάνδρου 160 πλήρως εξοπλισμένες τριήρεις, όταν η αντίστοιχη αθηναϊκή συνεισφορά είναι μόλις 20 !

Στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού, υπήρχε η Έπαυλη του Περίανδρου, όπου τοποθετείται το Συμπόσιο των Επτά Σοφών της Ελλάδας, και περικαλλής ναός της Αφροδίτης και του Ολύμπιου Δία. Το λιμάνι του Λεχαίου χρησιμοποιήθηκε αδιάκοπα από τον 7ο πΧ αιώνα έως και το 1955, δηλ. για 2655 χρόνια!

Ευτυχώς σήμερα, ο χώρος, που για αρκετά χρόνια χρησιμοποιήθηκε από πολλούς δυστυχώς ακόμη και ως σκουπιδότοπος είναι περιφραγμένος αν και όχι όλος ο χώρος του αρχαίου λιμανιού (δικαιολογίες υπάρχουν πάρα πολλές) και το τραγικότερο είναι ότι η είσοδος προς τη θάλασσα ( που ήταν ανοικτή ακόμη και στις μέρες μας ) παρέμεινε κλειστή αλλά κυρίως εκτός περίφραξης με εκτεθειμένο "υλικό για κάθε πικραμένο". Υλικό για κάθε Ελγινίσκο! Υλικό για κάθε Ελγινίσκο!

Catherine A on August 11, 2011

Magnifique bateau. like+YS

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

 • Uploaded on July 2, 2010
 • © All Rights Reserved
  by Pan Kartsonakis
  • Camera: NIKON CORPORATION NIKON D700
  • Exposure: 0.002s (1/640)
  • Focal Length: 24.00mm
  • F/Stop: f/2.828
  • ISO Speed: ISO320
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups