Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Dég Festetics-kastély. János-Laci, kérted ezt a képet, és én sok szeretettel adom Neked. E.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 10.: Nagyon köszönöm, Eszter! - >És szólítám őket, valamennyiőket: jertek elő a napvilágra, mert az én egyszülöttem is a szabad ég alatt kezdte-, tehát az ő testvérei is ott végzik be a munkát!<

Senkyházi János írta, : 2010. Július 12.: Eszter, kedvező időben vagyunk, üzeni nekünk Hamid. Elkezdem tehát, a kép elemzését. - Egy szabadkőműves páholy főmesterének munkaasztalát látjuk. az asztal mögötti széktámla a főmester jelenvalóságát jelzi A bal oldalon nyugvó kalapács a főmesteri hatalmat (jogosítványokat) szimbolizálja. A jobboldali gyertyatartó a megvilágosodott szellemi állapotot, illetve sokkalta inkább az arra való törekvést hivatott jelezni. A keresztény szóhasználatban a Szent Szellem-, ill. Szent Lélek vételezését értjük alatta...

Esztella írta, : 2010. Július 12.: Senkyházi János János-Laci! Barátunk, csupán egy szavazatot szeretett volna :-)))) De ha Te ezt, kedvező időnek tekinted, ám legyen. A könyvről nem tettél említést, és ott a körző is, mely a szabadkőművesek egyik fontos jelképe. Körző utalás a legfelsőbb lényre „ ÉPITŐMESTER” másként maga az ISTEN. Na, de a könyv…. Amit Te raktál fel képet, ott Jézus, nem könyvet tart a kezében…. Akkor mi ez a könyv, ha nem a Biblia.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 14.: Eszter! Hamid barátunk, tehát szavazatot kér az aktuális versenyképére? Ez azt jelentené, ha kapok egy kommentet, akkor illik megtekintenem az illető galériáját, kiszűrni, hogy van e versenyre nevezett képe, s ha tetszik, akkor megszavazni? sajnos én evvel nem voltam tisztában, de nagyon hálás lennék, ha felvilágosítanál! A kép elemzését folytatni fogom...

Esztella írta, : 2010. Július 14.: János-Laci, nem kért…... Csak megnézte a képemet. Régebben nem emlékszel, tele voltak a hozzászólások a versenyképek linkjeivel. Az már tilos. A többi igen, úgy ahogy írod, hiszen, ha versenyzel, neked is úgy gyűlnek a szavazataid, hogy látogatsz másokat, ha nem látogatnak vissza és nem szavaznak a fotódra, soha nem lesz szavazatod, meg nem is nyerhetsz. Ez így működik. Könnyű megtalálni a versenyre indított képeket, a galériákban, címkézve vannak 99%-ban, és a jobb oldalt legfölül található az aktuális. Azzal nem értek egyet, hogy oda is írja mindenki, hogy szavazott, de ez terjedt el. Szia, Eszter

Senkyházi János írta, : 2010. Július 14.: Köszönöm Eszter! Régebben valóban kaptam én is ilyen felhívásokat, már akkor sem láttam fantáziát ebben a versenyrendszerben, mert ez nem a képek versenye, hanem egy kampányverseny. Ezért is fordulhat elő, hogy időnként szuper szar felvételek futnak be az első helyre. Most is belefutottam egy olyan versenyképbe, amely még a térképrehelyezés kritériumait sem teljesíti.. Ezzel a versenyzés részemről lezárva.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 15.: Most, hogy kiokosodtam, méginkább azt kell mondjam, kedvező időben vagyunk, ugyanis Hamid barátunk feltehetőleg iráni muzulmán, aki a szívárvány 180°-os ívéről készített felvételével száll versenybe a Pano. serlegéért. Vajon tudja-e, hogy a szívárvány íve főként akkor hozhat neki szavazatokat, ha keresztény felebarátai tisztában vannak vele, mit "rejt" a Genezis könyvének (Móz. I.) 9. fejezete? - Mos visszatérek a kép elemzésére...

Senkyházi János írta, : 2010. Július 15.: ...Az asztal közepén a nyitott Könyv, azaz a Szent Biblia, A nyitott állapot dinamikus munkát jelez. A körző evangélista Szent Jánost jelképezi, a derékszög keresztelő Szent Jánost. Az un. skót-, ill. angolszász rítus legelterjedtebb jelképe a Biblián nyugvó körző és derékszög, melyek egy "G"-t zárnak közre. A "G" jelentése, nagy Geodéta, legfőbb építőmester, vagyis maga a JóIsten.

Esztella írta, : 2010. Július 15.: "A körző evangélista Szent Jánost jelképezi, a derékszög keresztelő Szent Jánost". Le van ez írva valahol? Mitől vagyunk ebben bizonyosak?

Senkyházi János írta, : 2010. Július 15.: Igen, számtalan helyen. A magyar nyelvű keresőm a "szabadkőműves jelképek" szócikkre 1.110 találatot ad.

Esztella írta, : 2010. Július 15.: János-Laci! Milyen keresőd van Neked? Az enyém. ennyit ad ki: "Nagyjából 24 200 találat" De a kérdésemre nem találtam választ. Igaz, hogy, 24000-t nem néztem végig.... nem is fogok. Szia, Eszter

Senkyházi János írta, : 2010. Július 15.: Eszter, nagyon jó kis keresőm van, ugyanis a kevesebb olykor több! Ezért is tehetett János-Laci bizonyosságot Neked, miszerint a symbolikus-, vagy másként jánosrendi szabadkőművességben a körző evangélista Szent Jánost jelképezi. Tehát nem vagyunk bizonyosak, csupán én szereztem, s tettem bizonyosságot. Ha hiszel az én bizonyságtételemnek, nem szükséges a keresődet vallatni...

Esztella írta, : 2010. Július 16.: János-Laci, rendben.....

Senkyházi János írta, : 2010. Július 16.: ...Akkor térjünk rá a faliképre. Lentről felfelé haladunk. A legfelűl, középen látható méhkaptárral nem foglalkozom, csak akkor, ha mihike segítségemre érkezik. Legalúlra a "művész" pingált egy pocokszerű képződményt. Attól tartok, ez az emberi nem általános szellemi színvonalára tett utalás óhajt lenni, annál is inkább mert a Biblián is folytonosan átvonúl az állatvilággal vont analógia...

Senkyházi János írta, : 2010. Július 23.: Szia Eszter! ...akkor tehát nézzük a "J" és "B" betűkarakterekkel jelzett két oszlopot. Az oszlop klasszikus építészeti tartóelem, de itt allegórikus jelentést nyer. Vajom mi a két betű jelentése?

Esztella írta, : 2010. Július 23.: A Salamon által építtetett templom bejárata előtt állt két ércoszlop, ezekkel a betűkkel: "J" Jákin .... jelentése: „ő az, aki alapít”, "B" Boáz ..... jelentése: „ő az, akiben erő van”

Senkyházi János írta, : 2010. Július 23.: Nagyszerű Eszter! Tehát a tiruszi Hirám ércműves mester a jobb oldali oszlopot nevezi Jáchinról, a bal oldalit Boazról. De vajon hol találtad a hivatkozást a két személynév jelentésére vonatkozólag, mert bíz az előttem nem volt ismeretes?

Esztella írta, : 2010. Július 23.: Én úgy olvastam, maga Salamon nevezte el az oszlopokat. Szentendrei Református Egyházközség Igehirdetés

Senkyházi János írta, : 2010. Július 23.: Eszter, nagyon köszönöm a hivatkozást, igen tanulságos. A hivatkozott elsődleges igehely(I.Kir. 7, 13-22) egyértelmű, Hirám fémműves mester - egy Naftáli törzséből származó özvegyasszony fia - adja a két oszlopnak a Jákin, ill. Boáz elnevezést. Itt az elnevezések jelentéstartalmára nincs magyarázat. Egy vitathatalan tényt ismerek, amiért a két névnek óriási a jelentősége, mindkettő fellelhető Jézus-Krisztus nemzetségtábláján. Boáz nevével már találkozhattál is a "Noé családfája" c. képemen...

Senkyházi János írta, : 2010. Július 23.: ...máris helyesbítek, a Boáz név nem szerepel a Noétól Fáreszig (másik alakja Pérec) feltett családfán, viszont a jákin név igen, ámde ez a Jákin nem Jézus családfáján van. A Jézus családfáján szereplő Jákin a babiloni fogságbavitelt követő generációk leszármazási vonalán található...

Esztella írta, : 2010. Július 24.: János-Laci, ha nincs rá pontos utalás, Hirám fémműves mester, miért ezt a két nevet adta ennek a két oszlopnak, akkor annak nagyon egyszerű, mindenki által nagyon ismert jelentésnek kellett lennie.... gondolom. Nem?

Senkyházi János írta, : 2010. Július 25.: Eszter, Hiram mester nem mindenki számára emelte, s nevezte el az oszlopokat, hanem az egyetlen örök Isten hajlékának számára, mégpedig Salamonnak, Dávid fiának megbízásából. Ha a Bibliának van olyan igehelye, amely megadja a két név jelentéstartalmát, akkor az igehírdetés helyes. Ha nincs, akkor helytelen, ugyanis ezen az alapon bárki azt magyarázhatna bele az Írásba, amít óhajt. Ez a kánonjog lényege: egy bevégzett, lepecsételt szöveg nem manipulálható.

Esztella írta, : 2010. Július 25.: János-Laci, világos..... Csak az nem vajon Hiram mester miért adta ezt a két nevet oszlopainak.... A kis kitérő után térjünk vissza a festményre. Azt gondolom, a két oszlop a "J" (Jákin) és "B" (Boáz) betűkkel, és a mögöttük lévő épülettel együtt, Salamon Templomát allegórizálja.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 25.: Eszter, mivel a lekciós igehely szűk környezete nem tartalmazza az elnevezések jelentését, szükségünk van a szellem világosságára, hogy megtaláljuk a vonatkozó igehely-et, -eket, és általuk értsük meg Hiram mester névadását. Ezt jelképezi a gyertya. A szellem világosságának hiányában bekötött szemmel, vakon botorkál az embefia. Jézus tanítása értelmében: "...van szemetek a látásra, mégsem láttok..." ...

Senkyházi János írta, : 2010. Július 25.: ...Világos, a festmény centrumában Salamon-temploma, mely az egyetlen igaz ÚR-Isten tiszteletére szenteltetett. A templom előcsarnokába Jákin és Boáz oszlopai között, néhány lépcsőfokon felfelé haladva juthatunk. Ott sötét-világos (fekete-fehér) kockakőburkolatra érkezünk. A kockakőburkolat és a sakktábla közötti analógia kézenfekvő, bár sántít, ugyanis a szk. szimbólikában lényegében nem meghatározott a mezők száma. Jelen esetben 12×4 kockát számolhatunk. A kocka háromdimenziós téridom, ami azt jelzi, hogy a négydimenziós tér-időben lépkedünk.

Esztella írta, : 2010. Július 25.: János-Laci, hallgatlak és figyelek.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 27.: A fehér- és fekete kockák a pozitív- és negatív energiák (jó-rossz) duális rendszerét jeleníti meg, ami a mi világunk egyik legfontosabb jellemzője. Hiába a szabadkőműves elköteleződése, a pozitív, építő tevékenység iránt, az ördög folyamatosan kísérti. Ha tehát az ember feljut erre a nyitott szintre, önnön magával vívott küzdelembe kezd, hogy a pozitív energiák mentén egyre közelebb jut-e a templom szentségeihez, avagy egy gyenge pillanatában eladja a lelkét a sátánnak, és az addig nyert tudását saját önző érdekeinek szolgálatába állítva, elbukik.

Senkyházi János írta, : 2010. Augusztus 2.: Eszter, felesleges szócséplés lenne folytatnom az elemzést itt, hiszen a szabályzat tíltja, hogy klikkelhető hivatkozást helyezzek el más képe alatt. Ennek hiányában pedig igen szűkre szabottak lennének a lehetőségeim. Úgy döntöttem visszavonulok a Symbolikus Páholyházról készített felvételeim egyike alá...

Esztella írta, : 2010. Augusztus 2.: Senkyházi János János-Laci! Rendben, majd figyelem ott... Puszi, Eszter

MM írta, : 2010. Augusztus 28.: Nagyon szép szimmetrikus felvétel Eszter! Tetszik! Üdv Misi De vajon hogy került oda ez a kép?

Esztella írta, : 2010. Augusztus 28.: momondovics Köszönöm Misi. Dég, egy szabadkőműves központ volt, a kastély tulajdonosa Festetics Antal, szintén szabadkőműves volt. Egy terem berendezése ennek az időnek állít emléket. Mindenféle, kelléket, lehet itt találni. Ez a festmény szintén szabadkőműves motívumokat ábrázol. A kastély díszítésében is sok ilyen motívumot találunk, a falakon, a kandalló díszítésében. Üdvözöllek, Eszter

Senkyházi János írta, : 2010. Augusztus 28.: Itt vagyok Eszter, fogom a kezed és segítek Neked a válaszadásban: Misi, firtasd csak meg a kép kommentjeinek folyását az idővel, s magad is meglátod, miként került ide a kép, s bizonyára akad kérdésed még...

Senkyházi János írta, : 2011. Február 6.: LELKEM! Felelj nekem ismét, kérlek! A körző, amely a derékszöggel szemben áll, s véle bezárja "G"-t, melyik könyvön fekszik? Ölel: János-Laci

Esztella írta, : 2011. Február 6.: János -Laci! Ez a Biblia. Ölel, Eszter_lelked

Senkyházi János írta, : 2011. Február 7.: IGEN LELKEM! Ím látod, ha jótol kérdem, jó helyen kérdem, helyesen kérdem, akkor megkapom a pontos választ. A körző tehát a Szentíráson fekszik, amely lehet a Te könyved, s lehet az enyém is, s bárkié, aki az Igét óhajtja, de senkire sem erőszakolható reá, mert az Ige értelmét fel nem foghatod, csakis akkor, ha szabad akarattal fordulsz felé. Ölel: János-Laci

Jánosházy János-Lász… írta, : 2012. Február 20.: ^^^^^^^

Esztella írta, : 2012. Február 21.: Jánosházy János-Lász… János-Laci köszönöm. Már jártam ennél a képnél. Gyönyörű! Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, : 2012. Február 21.: LELKEM, én nem egyszerűen jártam ennél a festménynél, hanem a Lélek hangja által megleltem, és becsatoltam ez általad lefotózott másik festmény alá. Nyilván azért tettem mert a két műalkotás vizuális jelentéstartalmi összefüggést mutat... Ölel: János-Laci

Esztella írta, : 2012. Február 21.: * Jánosházy János-Lász…* János-Laci! Gondoltam én, hogy szántszándékkal csatoltad ehhez a fotó alá, és gondolkodtam is én a vizuálistartalmi összefüggésen, de sajna most, nem leltem rá. De hálás lennék, ha elmondanád mire gondoltál. Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, : 2012. Február 21.: LELKEM, belésúghatom-e a füledbe azt, ami a szemednek szól? Fordítsd le Törlés

Esztella írta, : 2012. Február 21.: Jánosházy János-Lász… János-Laci! De mennyire!!!!!! Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, : 2012. Február 21.: @

Jánosházy János-Lász… János-Laci! Ó, már mindent lát a szemem!!!!!!!! Köszönöm szépen. Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, 13 napja: LELKEM, mindent látni nem olyan egyszerű, erre a feladatra terveztetett 'Isten szeme. De füledbe súghatok még ennél is többet:@ Ölel: János-Laci

Esztella írta, 13 napja: Jánosházy János-Lász… János-Laci! Igazságod van! Köszönöm, örülök, ha fülembe súgsz. Ölel, Lelked

Esztella írta, 12 napja: ^^^^^^^

Jánosházy János-Lász… írta, 8 napja: LELKEM, van egy kérésem. Előadhatom? Ölel: János-Laci

Esztella írta, 8 napja: János-Laci! Persze.... remélem, tudom teljesíteni. Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, 8 napja: Könnyedén, LELKEM, hamarosan előadom...


Sajnos a könyvelői állás elkelt. De bizonyos vagyok benne, hogy Zoli vejed avval a rengeteg képesítésével meg fogja találni a számára legmegfelelőbb munkát! Ölel: János-Laci

Esztella írta, 8 napja: János-Laci! Nem baj..... Biztosra veszem, amikorra feltétlen szükséges, meg lesz a megoldás is. Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, 5 napja: LELKEM, a kérésem okafogyottá vált. Ölel: János-Laci

Esztella írta, 5 napja: Jánosházy János-László János-Laci! Sajnálom, szívesen teljesítettem volna kérésedet! Ölel, Lelked

Esztella írta, 3 órája: János-Laci! Jó helyre fordultam, Évi gondolta, hogy Lucas Cranach a festő, Christa bizonyossá tette. Te le is tudod fordítani. Úgy örülök! Ölel, Lelked

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on July 9, 2010
 • © All Rights Reserved
  by Imréné Gyimesi
  • Camera: Panasonic DMC-FZ28
  • Taken on 2009/10/03 14:39:59
  • Exposure: 0.033s (1/30)
  • Focal Length: 9.20mm
  • F/Stop: f/3.200
  • ISO Speed: ISO320
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash