Dég Festetics-kastély. János-Laci, kérted ezt a képet, és én sok szeretettel adom Neked. E.

Not selected for Google Earth or Google Maps [?]

Senkyházi János írta, : 2010. Július 10.: Nagyon köszönöm, Eszter! - >És szólítám őket, valamennyiőket: jertek elő a napvilágra, mert az én egyszülöttem is a szabad ég alatt kezdte-, tehát az ő testvérei is ott végzik be a munkát!<

Senkyházi János írta, : 2010. Július 12.: Eszter, kedvező időben vagyunk, üzeni nekünk Hamid. Elkezdem tehát, a kép elemzését. - Egy szabadkőműves páholy főmesterének munkaasztalát látjuk. az asztal mögötti széktámla a főmester jelenvalóságát jelzi A bal oldalon nyugvó kalapács a főmesteri hatalmat (jogosítványokat) szimbolizálja. A jobboldali gyertyatartó a megvilágosodott szellemi állapotot, illetve sokkalta inkább az arra való törekvést hivatott jelezni. A keresztény szóhasználatban a Szent Szellem-, ill. Szent Lélek vételezését értjük alatta...

Esztella írta, : 2010. Július 12.: Senkyházi János János-Laci! Barátunk, csupán egy szavazatot szeretett volna :-)))) De ha Te ezt, kedvező időnek tekinted, ám legyen. A könyvről nem tettél említést, és ott a körző is, mely a szabadkőművesek egyik fontos jelképe. Körző utalás a legfelsőbb lényre „ ÉPITŐMESTER” másként maga az ISTEN. Na, de a könyv…. Amit Te raktál fel képet, ott Jézus, nem könyvet tart a kezében…. Akkor mi ez a könyv, ha nem a Biblia.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 14.: Eszter! Hamid barátunk, tehát szavazatot kér az aktuális versenyképére? Ez azt jelentené, ha kapok egy kommentet, akkor illik megtekintenem az illető galériáját, kiszűrni, hogy van e versenyre nevezett képe, s ha tetszik, akkor megszavazni? sajnos én evvel nem voltam tisztában, de nagyon hálás lennék, ha felvilágosítanál! A kép elemzését folytatni fogom...

Esztella írta, : 2010. Július 14.: János-Laci, nem kért…... Csak megnézte a képemet. Régebben nem emlékszel, tele voltak a hozzászólások a versenyképek linkjeivel. Az már tilos. A többi igen, úgy ahogy írod, hiszen, ha versenyzel, neked is úgy gyűlnek a szavazataid, hogy látogatsz másokat, ha nem látogatnak vissza és nem szavaznak a fotódra, soha nem lesz szavazatod, meg nem is nyerhetsz. Ez így működik. Könnyű megtalálni a versenyre indított képeket, a galériákban, címkézve vannak 99%-ban, és a jobb oldalt legfölül található az aktuális. Azzal nem értek egyet, hogy oda is írja mindenki, hogy szavazott, de ez terjedt el. Szia, Eszter

Senkyházi János írta, : 2010. Július 14.: Köszönöm Eszter! Régebben valóban kaptam én is ilyen felhívásokat, már akkor sem láttam fantáziát ebben a versenyrendszerben, mert ez nem a képek versenye, hanem egy kampányverseny. Ezért is fordulhat elő, hogy időnként szuper szar felvételek futnak be az első helyre. Most is belefutottam egy olyan versenyképbe, amely még a térképrehelyezés kritériumait sem teljesíti.. Ezzel a versenyzés részemről lezárva.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 15.: Most, hogy kiokosodtam, méginkább azt kell mondjam, kedvező időben vagyunk, ugyanis Hamid barátunk feltehetőleg iráni muzulmán, aki a szívárvány 180°-os ívéről készített felvételével száll versenybe a Pano. serlegéért. Vajon tudja-e, hogy a szívárvány íve főként akkor hozhat neki szavazatokat, ha keresztény felebarátai tisztában vannak vele, mit "rejt" a Genezis könyvének (Móz. I.) 9. fejezete? - Mos visszatérek a kép elemzésére...

Senkyházi János írta, : 2010. Július 15.: ...Az asztal közepén a nyitott Könyv, azaz a Szent Biblia, A nyitott állapot dinamikus munkát jelez. A körző evangélista Szent Jánost jelképezi, a derékszög keresztelő Szent Jánost. Az un. skót-, ill. angolszász rítus legelterjedtebb jelképe a Biblián nyugvó körző és derékszög, melyek egy "G"-t zárnak közre. A "G" jelentése, nagy Geodéta, legfőbb építőmester, vagyis maga a JóIsten.

Esztella írta, : 2010. Július 15.: "A körző evangélista Szent Jánost jelképezi, a derékszög keresztelő Szent Jánost". Le van ez írva valahol? Mitől vagyunk ebben bizonyosak?

Senkyházi János írta, : 2010. Július 15.: Igen, számtalan helyen. A magyar nyelvű keresőm a "szabadkőműves jelképek" szócikkre 1.110 találatot ad.

Esztella írta, : 2010. Július 15.: János-Laci! Milyen keresőd van Neked? Az enyém. ennyit ad ki: "Nagyjából 24 200 találat" De a kérdésemre nem találtam választ. Igaz, hogy, 24000-t nem néztem végig.... nem is fogok. Szia, Eszter

Senkyházi János írta, : 2010. Július 15.: Eszter, nagyon jó kis keresőm van, ugyanis a kevesebb olykor több! Ezért is tehetett János-Laci bizonyosságot Neked, miszerint a symbolikus-, vagy másként jánosrendi szabadkőművességben a körző evangélista Szent Jánost jelképezi. Tehát nem vagyunk bizonyosak, csupán én szereztem, s tettem bizonyosságot. Ha hiszel az én bizonyságtételemnek, nem szükséges a keresődet vallatni...

Esztella írta, : 2010. Július 16.: János-Laci, rendben.....

Senkyházi János írta, : 2010. Július 16.: ...Akkor térjünk rá a faliképre. Lentről felfelé haladunk. A legfelűl, középen látható méhkaptárral nem foglalkozom, csak akkor, ha mihike segítségemre érkezik. Legalúlra a "művész" pingált egy pocokszerű képződményt. Attól tartok, ez az emberi nem általános szellemi színvonalára tett utalás óhajt lenni, annál is inkább mert a Biblián is folytonosan átvonúl az állatvilággal vont analógia...

Senkyházi János írta, : 2010. Július 23.: Szia Eszter! ...akkor tehát nézzük a "J" és "B" betűkarakterekkel jelzett két oszlopot. Az oszlop klasszikus építészeti tartóelem, de itt allegórikus jelentést nyer. Vajom mi a két betű jelentése?

Esztella írta, : 2010. Július 23.: A Salamon által építtetett templom bejárata előtt állt két ércoszlop, ezekkel a betűkkel: "J" Jákin .... jelentése: „ő az, aki alapít”, "B" Boáz ..... jelentése: „ő az, akiben erő van”

Senkyházi János írta, : 2010. Július 23.: Nagyszerű Eszter! Tehát a tiruszi Hirám ércműves mester a jobb oldali oszlopot nevezi Jáchinról, a bal oldalit Boazról. De vajon hol találtad a hivatkozást a két személynév jelentésére vonatkozólag, mert bíz az előttem nem volt ismeretes?

Esztella írta, : 2010. Július 23.: Én úgy olvastam, maga Salamon nevezte el az oszlopokat. Szentendrei Református Egyházközség Igehirdetés

Senkyházi János írta, : 2010. Július 23.: Eszter, nagyon köszönöm a hivatkozást, igen tanulságos. A hivatkozott elsődleges igehely(I.Kir. 7, 13-22) egyértelmű, Hirám fémműves mester - egy Naftáli törzséből származó özvegyasszony fia - adja a két oszlopnak a Jákin, ill. Boáz elnevezést. Itt az elnevezések jelentéstartalmára nincs magyarázat. Egy vitathatalan tényt ismerek, amiért a két névnek óriási a jelentősége, mindkettő fellelhető Jézus-Krisztus nemzetségtábláján. Boáz nevével már találkozhattál is a "Noé családfája" c. képemen...

Senkyházi János írta, : 2010. Július 23.: ...máris helyesbítek, a Boáz név nem szerepel a Noétól Fáreszig (másik alakja Pérec) feltett családfán, viszont a jákin név igen, ámde ez a Jákin nem Jézus családfáján van. A Jézus családfáján szereplő Jákin a babiloni fogságbavitelt követő generációk leszármazási vonalán található...

Esztella írta, : 2010. Július 24.: János-Laci, ha nincs rá pontos utalás, Hirám fémműves mester, miért ezt a két nevet adta ennek a két oszlopnak, akkor annak nagyon egyszerű, mindenki által nagyon ismert jelentésnek kellett lennie.... gondolom. Nem?

Senkyházi János írta, : 2010. Július 25.: Eszter, Hiram mester nem mindenki számára emelte, s nevezte el az oszlopokat, hanem az egyetlen örök Isten hajlékának számára, mégpedig Salamonnak, Dávid fiának megbízásából. Ha a Bibliának van olyan igehelye, amely megadja a két név jelentéstartalmát, akkor az igehírdetés helyes. Ha nincs, akkor helytelen, ugyanis ezen az alapon bárki azt magyarázhatna bele az Írásba, amít óhajt. Ez a kánonjog lényege: egy bevégzett, lepecsételt szöveg nem manipulálható.

Esztella írta, : 2010. Július 25.: János-Laci, világos..... Csak az nem vajon Hiram mester miért adta ezt a két nevet oszlopainak.... A kis kitérő után térjünk vissza a festményre. Azt gondolom, a két oszlop a "J" (Jákin) és "B" (Boáz) betűkkel, és a mögöttük lévő épülettel együtt, Salamon Templomát allegórizálja.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 25.: Eszter, mivel a lekciós igehely szűk környezete nem tartalmazza az elnevezések jelentését, szükségünk van a szellem világosságára, hogy megtaláljuk a vonatkozó igehely-et, -eket, és általuk értsük meg Hiram mester névadását. Ezt jelképezi a gyertya. A szellem világosságának hiányában bekötött szemmel, vakon botorkál az embefia. Jézus tanítása értelmében: "...van szemetek a látásra, mégsem láttok..." ...

Senkyházi János írta, : 2010. Július 25.: ...Világos, a festmény centrumában Salamon-temploma, mely az egyetlen igaz ÚR-Isten tiszteletére szenteltetett. A templom előcsarnokába Jákin és Boáz oszlopai között, néhány lépcsőfokon felfelé haladva juthatunk. Ott sötét-világos (fekete-fehér) kockakőburkolatra érkezünk. A kockakőburkolat és a sakktábla közötti analógia kézenfekvő, bár sántít, ugyanis a szk. szimbólikában lényegében nem meghatározott a mezők száma. Jelen esetben 12×4 kockát számolhatunk. A kocka háromdimenziós téridom, ami azt jelzi, hogy a négydimenziós tér-időben lépkedünk.

Esztella írta, : 2010. Július 25.: János-Laci, hallgatlak és figyelek.

Senkyházi János írta, : 2010. Július 27.: A fehér- és fekete kockák a pozitív- és negatív energiák (jó-rossz) duális rendszerét jeleníti meg, ami a mi világunk egyik legfontosabb jellemzője. Hiába a szabadkőműves elköteleződése, a pozitív, építő tevékenység iránt, az ördög folyamatosan kísérti. Ha tehát az ember feljut erre a nyitott szintre, önnön magával vívott küzdelembe kezd, hogy a pozitív energiák mentén egyre közelebb jut-e a templom szentségeihez, avagy egy gyenge pillanatában eladja a lelkét a sátánnak, és az addig nyert tudását saját önző érdekeinek szolgálatába állítva, elbukik.

Senkyházi János írta, : 2010. Augusztus 2.: Eszter, felesleges szócséplés lenne folytatnom az elemzést itt, hiszen a szabályzat tíltja, hogy klikkelhető hivatkozást helyezzek el más képe alatt. Ennek hiányában pedig igen szűkre szabottak lennének a lehetőségeim. Úgy döntöttem visszavonulok a Symbolikus Páholyházról készített felvételeim egyike alá...

Esztella írta, : 2010. Augusztus 2.: Senkyházi János János-Laci! Rendben, majd figyelem ott... Puszi, Eszter

MM írta, : 2010. Augusztus 28.: Nagyon szép szimmetrikus felvétel Eszter! Tetszik! Üdv Misi De vajon hogy került oda ez a kép?

Esztella írta, : 2010. Augusztus 28.: momondovics Köszönöm Misi. Dég, egy szabadkőműves központ volt, a kastély tulajdonosa Festetics Antal, szintén szabadkőműves volt. Egy terem berendezése ennek az időnek állít emléket. Mindenféle, kelléket, lehet itt találni. Ez a festmény szintén szabadkőműves motívumokat ábrázol. A kastély díszítésében is sok ilyen motívumot találunk, a falakon, a kandalló díszítésében. Üdvözöllek, Eszter

Senkyházi János írta, : 2010. Augusztus 28.: Itt vagyok Eszter, fogom a kezed és segítek Neked a válaszadásban: Misi, firtasd csak meg a kép kommentjeinek folyását az idővel, s magad is meglátod, miként került ide a kép, s bizonyára akad kérdésed még...

Senkyházi János írta, : 2011. Február 6.: LELKEM! Felelj nekem ismét, kérlek! A körző, amely a derékszöggel szemben áll, s véle bezárja "G"-t, melyik könyvön fekszik? Ölel: János-Laci

Esztella írta, : 2011. Február 6.: János -Laci! Ez a Biblia. Ölel, Eszter_lelked

Senkyházi János írta, : 2011. Február 7.: IGEN LELKEM! Ím látod, ha jótol kérdem, jó helyen kérdem, helyesen kérdem, akkor megkapom a pontos választ. A körző tehát a Szentíráson fekszik, amely lehet a Te könyved, s lehet az enyém is, s bárkié, aki az Igét óhajtja, de senkire sem erőszakolható reá, mert az Ige értelmét fel nem foghatod, csakis akkor, ha szabad akarattal fordulsz felé. Ölel: János-Laci

Jánosházy János-Lász… írta, : 2012. Február 20.: ^^^^^^^

Esztella írta, : 2012. Február 21.: Jánosházy János-Lász… János-Laci köszönöm. Már jártam ennél a képnél. Gyönyörű! Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, : 2012. Február 21.: LELKEM, én nem egyszerűen jártam ennél a festménynél, hanem a Lélek hangja által megleltem, és becsatoltam ez általad lefotózott másik festmény alá. Nyilván azért tettem mert a két műalkotás vizuális jelentéstartalmi összefüggést mutat... Ölel: János-Laci

Esztella írta, : 2012. Február 21.: * Jánosházy János-Lász…* János-Laci! Gondoltam én, hogy szántszándékkal csatoltad ehhez a fotó alá, és gondolkodtam is én a vizuálistartalmi összefüggésen, de sajna most, nem leltem rá. De hálás lennék, ha elmondanád mire gondoltál. Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, : 2012. Február 21.: LELKEM, belésúghatom-e a füledbe azt, ami a szemednek szól? Fordítsd le Törlés

Esztella írta, : 2012. Február 21.: Jánosházy János-Lász… János-Laci! De mennyire!!!!!! Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, : 2012. Február 21.: @

Jánosházy János-Lász… János-Laci! Ó, már mindent lát a szemem!!!!!!!! Köszönöm szépen. Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, 13 napja: LELKEM, mindent látni nem olyan egyszerű, erre a feladatra terveztetett 'Isten szeme. De füledbe súghatok még ennél is többet:@ Ölel: János-Laci

Esztella írta, 13 napja: Jánosházy János-Lász… János-Laci! Igazságod van! Köszönöm, örülök, ha fülembe súgsz. Ölel, Lelked

Esztella írta, 12 napja: ^^^^^^^

Jánosházy János-Lász… írta, 8 napja: LELKEM, van egy kérésem. Előadhatom? Ölel: János-Laci

Esztella írta, 8 napja: János-Laci! Persze.... remélem, tudom teljesíteni. Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, 8 napja: Könnyedén, LELKEM, hamarosan előadom...


Sajnos a könyvelői állás elkelt. De bizonyos vagyok benne, hogy Zoli vejed avval a rengeteg képesítésével meg fogja találni a számára legmegfelelőbb munkát! Ölel: János-Laci

Esztella írta, 8 napja: János-Laci! Nem baj..... Biztosra veszem, amikorra feltétlen szükséges, meg lesz a megoldás is. Ölel, Lelked

Jánosházy János-Lász… írta, 5 napja: LELKEM, a kérésem okafogyottá vált. Ölel: János-Laci

Esztella írta, 5 napja: Jánosházy János-László János-Laci! Sajnálom, szívesen teljesítettem volna kérésedet! Ölel, Lelked

Esztella írta, 3 órája: János-Laci! Jó helyre fordultam, Évi gondolta, hogy Lucas Cranach a festő, Christa bizonyossá tette. Te le is tudod fordítani. Úgy örülök! Ölel, Lelked

Show more
Show less
Save Cancel Want to use bold, italic, links?

Comments (52)

Esztella on March 3, 2012

Jánosházy János-László

János-Laci!

Sajnálom, szívesen teljesítettem volna kérésedet!

Ölel, Lelked

Esztella on March 8, 2012

János-Laci!

Jó helyre fordultam, Évi gondolta, hogy Lucas Cranach a festő, Christa bizonyossá tette.

Te le is tudod fordítani.

Úgy örülök!

Ölel, Lelked

Esztella on March 18, 2012

János-Laci!

Köszönöm szépen a linkeket.

Ölel, Lelked

Esztella on March 18, 2012

János-Laci!

Igen, és nagyon jól éreztem magam. Tudunk holnap beszélni?

Ölel, Lelked

Esztella on March 18, 2012

Jánosházy János-Lász…

IGEN!!!!

Esztella on May 25, 2012

Jánosházy János-Lász…

János-Laci!

Küldtem Neked levélkét.

Ölel, Lelked

Esztella on May 27, 2012

Jánosházy János-Lász…

János-Laci!

El ne felejtsük megnézni, hol van kinyitva az Írás! Nekem van egy sejtésem.

Ölel, Lelked

Esztella on May 29, 2012

János-Laci!

Az majd ott fog kiderülni, hogy van e jelentősége annak, hogy hol van kinyitva az Írás.

Ölel, Lelked

Esztella on May 29, 2012

Jánosházy János-Lász…

Ó tegnap nem vettem észre, hogy kékül az "Írás" és van mögötte szuper jó ismertető Dégről! Csak ma láttam, mikor megérkezett a gmail értesítés. De Te tudtad, ha nem reagálok rá, nem is láttam és újra elküldted. Köszönöm János-Laci. Ölel, Lelked

Károly Kovács on June 18, 2012

Kedves barátom,János-Laci!

Ezzel a fotóval együtt már valóban nagyobb jelentőséggel bír az egész!

Ez is tetszik!

Kari

Kovács JÁ on June 23, 2012

Nagyon szép fotó, gratulálok!

Tetszik

Üdv.: János

Esztella on June 24, 2012

Kovács J.

Köszönöm kedves János.

Üdvözöllek, Eszter

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

 • Uploaded on July 9, 2010
 • © All Rights Reserved
  by Esztella
  • Camera: Panasonic DMC-FZ28
  • Taken on 2009/10/03 14:39:59
  • Exposure: 0.033s (1/30)
  • Focal Length: 9.20mm
  • F/Stop: f/3.200
  • ISO Speed: ISO320
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups