Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Löwendenkmal - Lion Monument in Lucerne (Pomnik Gwardzistów - zobacz opis) - see description below the picture

Löwendenkmal - Lion Monument in Lucerne is cut in stone the memory of the Swiss guards, who being in the service of King Louis XVI of France were massacred in 1792 during the French Revolution.

Over the cave an inscription Helvetiorum Fidei ac Virtue (fidelity and valor Swiss). Lion's head rests on a shield with the lily - the emblem of the monarchy of the Bourbons, in addition to the Swiss cross shield and weapon. Below the sculpture was cut in the history of the event, which is dedicated to the monument.

Monument evokes poignant impression. A huge wall enhances them, directing our gaze towards the shelter, where he played out the drama. View mortally wounded lion tears the heart. Aptly expressed this feeling Mark Twain wrote " the most mournful and moving piece of stone in the World".

Monument was initiated by Karl Pfyffera, an officer of the Swiss Guard, who at the time the scene of the drama, he was on holiday in Switzerland. In 1818, gathered the money for this purpose. Monument was designed by Danish sculptor Bertel Thorvaldsen, and performed it in the years 1820 to 1821 Lucas Ahorn.

Löwendenkmal – Pomnik Lwa w Lucernie jest wykutym w kamieniu dowodem pamięci o szwajcarskich gwardzistach, którzy będąc w służbie króla Francji Ludwika XVI zostali zmasakrowani w 1792 r. w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Ponad jaskinią napis Helvetiorum Fidei ac Virtuti (wierność i męstwo Szwajcarów) . Głowa lwa spoczywa na tarczy z lilią – herbem monarchii Burbonów, obok tarcza z krzyżem szwajcarskim i broń. Poniżej rzeźby wykuto historię zdarzenia, któremu poświęcony jest pomnik.

Pomnik wywołuje przejmujące wrażenie. Ogromna ściana potęguje je, kierując nasz wzrok ku schronieniu, gdzie rozgrywa się dramat. Widok zranionego śmiertelnie lwa rozdziera serce. Uczucie takie celnie wyraził Mark Twain pisząc, iż "jest to najsmutniejszy i najbardziej wzruszający kamień świata" (the most mournful and moving piece of stone in the World).

Pomnik powstał z inicjatywy Karla Pfyffera, oficera gwardii szwajcarskiej, który w czasie, gdy rozgrywał się dramat, przebywał w Szwajcarii na urlopie. W 1818 roku zgromadził na ten cel pieniądze. Pomnik zaprojektował duński rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen, a wykonał go w latach 1820-21 Lucas Ahorn.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on August 19, 2010
 • © All Rights Reserved
  by Zygmunt Borowski
  • Camera: Panasonic DMC-FZ7
  • Taken on 2010/08/12 14:51:48
  • Exposure: 0.005s (1/200)
  • Focal Length: 9.50mm
  • F/Stop: f/5.600
  • ISO Speed: ISO200
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash