วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ Bangkok Technical College

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (2)

Thaweesak Churasri on November 11, 2010

ยังจำกันได้มั้ยพี่น้องเทคนิครุงเทพ กับป้ายชื่ออันนี้

Thaweesak Churasri on November 12, 2010

วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เป็นวิทยาลัยเทคนิคแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยความร่วมมือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลไทย (THAI-AMERICAN) โดย พณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาภายในกรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการหลายครั้ง จนในปี พ.ศ. 2548 ได้รวมกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ (ก่อตั้งปี พ.ศ. 2521) และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ (ก่อตั้งปี พ.ศ. 2465) จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

แผนกวิชาที่เปิดสอนในอดีต

แผนกช่างสำรวจ แผนกช่างพิมพ์ แผนกช่างภาพ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน แผนกช่างไฟฟ้า แผนกช่างวิทยุ แผนกคหกรรม แผนกบริหารธุรกิจ แผนกเคมีสิ่งทอ แผนกท่องเที่ยว แผนกการโรงแรม แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม แผนกช่างเคหภัณฑ์ แผนกโลหะวิทยา แผนกเทคโนโลยีสิ่งทอ แผนกช่างโลหะ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ แผนกเทคนิคเคมี

หมายเหตุ มากกว่า 30 แผนกวิชา

พ.ศ. 2548 รวมกับ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ และวิทยาเขตพระนครใต้ จัดตั้งและเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ปัจจุบันไม่มีสถานะเป็นวิทยาเขตแล้ว)

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Thaweesak Churasri
ทางแคบ

Photo taken in Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

Photo details

  • Uploaded on November 11, 2010
  • Attribution
    by Thaweesak Churasri

Groups