Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Iran - Esfahan - Hasht Behesht Garden - (Information in page 1)

مارت هشت‌بهشت یکی از عمارت‌های تاریخی موجود در شهر اصفهان و به ساخت رسیده در دوران صفویان است. از کلیه کاخهای با صفا و کلاه‌فرنگی‌هائی که در این دوره در کنار چهارباغ احداث شده بود فقط کاخ هشت بهشت باقی مانده‌است. سبک معماری این بنا به شیوه اصفهانی است عمارت هشت‌بهشت - که روزگاری زیباترین کاخ عالم هم نامیده می‌شد - در سال ۱۰۸۰ هجری و به روزگار شاه سلیمان صفوی در نزدیکی باغ بلبل ساخته شد. باغ وسیعی که عمارت در آن واقع شده جزئی از باغ بزرگ نقش جهان بوده‌است که شاه اسماعیل اول احداث کرد و در زمان جانشینان او بخصوص شاه عباس اول به قطعات متعددی تقسیم شد. این بنای دو طبقه با طاقهای زیبا و تزئینات فراوان یکی از نمونه‌های درخشان معماری عصر صفویه به شمار می‌رود. این قصـر از همان ابتدای احداث «عمارت هشت‌بهشت» «هشت به هشت» و «هشت در بهشت» نامیده می‌شده‌است

بخش مرکزی کاخ به صورت چهار صفه ساخته شده و ایوان آن رو به شمال است. سقفی که بر فراز این بنای ۴ صفه استوار است پوشیده از مقرنس‌های گچی خوش رنگ و خوش طرح است. اتاقهای طبقه اول در چهار گوشه عمارت تزئیناتی از گچبری و نقاشی دارند. در طبقه دوم عمارت نیز مجموعه‌ای از رواق‌ها و اتاقها و طاقها و پنجره‌ها بر زیبائی آن می‌افزایند. این طبقه به راهروها و اتاقهای متعددی تقسیم شده که هر یک تزئینات خاصی دارند. در برخی حوض آب و در بعضی بخاری‌های دیواری تعبیه شده‌اند. دیوارها را نیز آینه‌های فراوان می‌پوشانیده‌اند. تمام سقف‌های کاخ را نیز موزائیک‌های بسیار عالی پوشانیده و دالانها و غلام‌گردش‌های بسیار زیبا و هماهنگ، آنها را احاطه کرده‌اند. آنچه در این عمارت حائز اهمیت است ارتباطی است که میان فضاها و قسمت‌های مختلف آن پدید آمده‌است. این ارتباط باعث شده تا این عمارت در عین تنوع و گوناگونی و تعدد فضا از وحدت و یکپارچگی و تزئینات قابل توجه برخوردار شود. تزئینات عمارت در دوران صفویه به حدی باشکوه و هنرمندانه بوده که سیاحان بسیاری زبان به تحسین آن گشوده‌اند. متأسفانه امروز از نرده‌های چوب زرنگار و قابها و جام‌های بلور و آلت‌های شیشه‌ای رنگارنگ ظریف اثری بر جای نمانده‌است چرا که در دوره‌های بعد از صفویه و بخصوص در عصر قاجاریان تغییرات بسیاری در آن داده شده‌است. این تغییرات به حدی است که برخی از سیاحان آن را از دوران قاجار به حساب آورده‌اند. در اواخر دوران قاجار عمارت هشت بهشت به مالکیت خصوصی اشخاص در آمد و از زیورهای نفیس و گرانبهای دوره صفویه عاری گردید بطوری که امروز از آن همه شکوه و فریبندگی داخل کاخ و آب نماها و جوی‌های آب روان اثری بر جای نمانده‌است. با همه دخل و تصرفات زیبایی صفوی این بنا برجای مانده‌است چنان که آندره گدار باستان‌شناس و ایران‌شناس می‌گوید: «... کاخ هشت‌بهشت با تالاری که از هر سو باز است و با چهار عمارت کلاه‌فرنگی در چهار گوشهٔ خود هنوز هم ترکیب اصلی و مختصری از لطف و ملاحت روزگاران گذشته را حفظ کرده‌است.» ذکر این نکته مناسبت دارد که تزئینات این کاخ هشت‌گوشه که نشانه روحیه معماری و تزئینات اواخر دوره صفوی است به همراه ساختمان آن که میان باغ واقع شده‌است بعدها به فراوانی مورد تقلید قرار گرفته‌است.


Hascht-Behescht auch Hasht Behesht (Acht Paradiese; persisch ‏هشت‌بهشت‎) ist ein Palast aus safawidischer Zeit in der iranischen Stadt Isfahan. 1669 wurde er unter Schāh Soleiman fertiggestellt und liegt inmitten eines persischen Gartens mit der ursprünglichen Bezeichnung Nachtigallengarten (Bāgh-e Bolbol). Der Palast gehörte einst zu den am reichhaltigsten verzierten Gebäuden der Stadt. Mit der Zeit wurden die Innendekorationen jedoch weitestgehend zerstört.[1] Architektonisch lebt der Bau von dem Zusammenspiel innerer und äußerer Räume.[2] Sehenswert sind unter anderem die zahlreichen kunstvoll verzierten Iwane im Inneren des Gebäudes. An der Außenfassade befinden sich mehrere Kachelarbeiten mit Darstellungen diverser Tierszenen (Vögel, Raubtiere und Reptilien).[3] 1977 wurde der Palast teilweise restauriert, was 1980 mit dem Aga Khan Award for Architecture ausgezeichnet wurde.[4] In den vergangenen Jahren wurde der Garten in einen für die Öffentlichkeit zugänglichen Park, den Schāhid Raja'ī Park, umgewandelt.


O Hasht Behesht ("Palácio Oito Paraísos"), é um palácio do Irão, datado da Era Safávida. Localiza-se na cidade de Isfahan. O palácio foi construído em 1669 e actualmente está protegido pela Organização do Património Cultural do Irão. Este palácio, que se ergue no centro do Bagh-e Bulbul (Jardim dos Rouxinóis), é um dos dois únicos pavilhões da era Safávida que resistem em Isfahan. Construído pelo Xá Sulaiman cerca de vinte anos depois do Chihil Sutun, é bastante diferente deste em estilo, apesar de mostrar a mesma preocupação no que diz respeito à interligação entre os espaços interior e exterior. Hasht Behesht pode traduzir-se como "Oito Paraísos" e refere-se a um edifício do tipo do palácio Timurid consistindo em dois andares de quatro salas de canto em volta dum espaço central abobadado. Neste palácio, as salas de canto são octogonais, formando sólidos pilares que definem quatro grandes aberturas conduzindo a largos pórticos a sul, leste e oeste e a um iwan a norte. A abóbada do espaço central é detalhada com muqarnas polícromas e tapado com uma lanterna. Gravuras oitocentistas revelam que, em tempos, o interior foi coberto por azulejos e pinturas de parede, que foram, entretanto, removidos. Alguns dos mosaicos espelhados originais ainda permanecem na abóbada. A abertura do pavilhão para o exterior, com uma grande arcada e um espaço abobadado iluminado a partir do too, é reforçada com uma fonte posicionada sob a abóbada. Juntamente com o Ali Qapu e o Chihil Sutun, o Hasht Behesht foi restaurado pelo IsMEO - Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Instituto Italiano para o Médio e Extremo Oriente) para o NOCHMI - Organização Nacional para Conservação de Monumentos Históricos do Irão. O projecto, concluido em 1977, recebeu um Prémio Aga Khan por Arquitectura em 1980.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on December 3, 2010
  • Attribution
    by alireza javaheri