FNsP Rastislavova 43_mapa areálu

Not selected for Google Earth or Google Maps [?]

Comments (1)

Jan Balaz on September 16, 2013

I.
Úsek riaditeľa (ÚR) - riaditeľ UNLP, Hovorca, Právny odbor - Právne a Personálne oddelenie, Odbor nákupu-Oddelenie verejného obstarávania-Referát zdravotníckej techniky, Úsek liečebno-preventívnej starostlivosti (ÚLPS), Úsek ošetrovateľstva (ÚOš), Ekonomický úsek (EÚ) - Odbor financovania, Odbor zdravotných poisťovní, Oddelenie práce a miezd, Oddelenie správy majetku, Referát – štátna pokladnica, Technicko-prevádzkový úsek (TPÚ) – Oddelenie informatiky, Podateľňa, Referát európskych programov a projektov, Referát investičných činností

II.
Klinika úrazovej chirurgie, Centrálny operačný trakt, Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny - CT pracovisko, Ortopedické ambulancie, Krvná banka

III.
Magnetická rezonancia

IV.
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Očné oddelenie

V.
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie

VI.
IV. Interná klinika, Centrálne prijímacie oddelenie, ŠUKL

VII.
Klinika dermatovenerológie-pracovisko Rastislavova, Ústav patológie, II. psychiatrická klinika, LABMED

VIII.
ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU (Patológia)

IX.
Technický odbor, Kotolňa, Prevádzkový odbor

X.
Oddelenie stravovania, Útvar krízového riadenia, Telefónna ústredňa, Referát sociálnej práce, Referát práčova,skladu prádla a šijáreň, Nemocničná lekáreň-pracovisko Rastislavova

XI.
Klinika pneumológie a ftizeológie

XII.
Oddelenie kontroly a sťažností, Oddelenie nákupu nezdravotnického materiálu, Oddelenie nákupu liekov a ZdP, Lekárska knižnica, Oddelenie revíznych činností, Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb UNLP

XlII.
-

XIV.
LEKÁREŇ L PASTEURA

XV. VÝCHODOSLOVENSKÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, INŠTITÚT NUKLEÁRNEJ A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY

XVI.
II. Psychiatrická klinika, AVILAB

XVII.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny

XVIII.
Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie, Neurologické oddelenie, Klinika RDG a NM, Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie-ambulancia a rehabilitačná časť, Ambulancia závodného praktického lekára - všeobecný lekár, stomatológ, OLM-Imunoalergologické ambulancie

XIX.
Monoblok : II. Chirurgická klinika, Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie, Neonatologické oddelenie, Oddelenie centrálnej sterilizácie, Urologické oddelenie, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny

XXII.
Drevený barák I. – Oddelenie dopravy a informačných služieb

XXIII.
Drevený barák II. - Šatne

XXIV.c
Klinika pneumológie a ftizeológie /nešpecifické ochorenia/

XXIV.d
-

XXV.
Kyslíková stanica

XXVII.
Náhradný zdroj elektrickej energie

XXVIII.
Pavilón zdravia : Referát prijímacia kancelária, Klinika fyziatrie balneológie a liečebnej rehabilitácie, ORTOPEDICKÁ PROTETIKA

XXX.
BUFET

XXXI.
Referát záhrady

XXXII.
Regulačná stanica plynu

INPACO
Odbor kvality a environmentu – Oddelenie kvality, Oddelenie životného prostredia, Referát BOZP a PO, Registratúrne stredisko, Oddelenie nezdravotníckej techniky

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo details

  • Uploaded on March 3, 2011
  • © All Rights Reserved
    by JankaKosicanka

Groups