สวนเบญจกิติ,Benchakitti Park

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (4)

Nudsikan Kaewjai on March 31, 2011

สวนเบญจกิติ (อังกฤษ - Benchakitti Park) เป็นสวน สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวาระพระชนมายุครบ 60 พรรษาเมื่อปี พ.ศ. 2535 ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรง งานยาสูบเดิม ข้างศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ถนน รัชดาภิเษกช่วงระหว่าง ถนน พระรามที่ 4กับ ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพ มหานคร สวนเบญจกิติ เป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ "บึงยาสูบ" ขนาด 200x800 เมตร ที่เกิดจากการขุดดินถมที่ บริเวณอาคารโรงงานยาสูบ โครงการสวนสาธารณะนี้เป็นส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ทดแทนโรงงานยาสูบระยะ ที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน ที่ให้ย้ายโรงงานยาสูบออกไปนอกกรุงเทพมหานคร ชื่อสวนเบญจกิติได้รับพระราชทานจากสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ มาทรงทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2547

liz98 on April 1, 2011

Fantastic shot! Amazing lights and colors! Like!

Greetings, Liz

Yu Liu on April 1, 2011

สวยงามมากๆ ครับ บึงกลางเมือง สีสันยามราตรีของโซนสุขุมวิท ภาพพาโนรูปนี้แจ่มจริงๆ เยี่ยมไปเลยครับ Greetings from Xiamen, China and Trang, Thailand

Erik Hjortstam on September 5, 2014

10 points of 10. liked and fav

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo taken in Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok, Thailand

Photo details

  • Uploaded on March 31, 2011
  • © All Rights Reserved
    by Nudsikan Kaewjai

Groups