Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Segowia - Roman aqueduct from the first century (akwedukt z I w.) - see below photo

The aqueduct in Segovia - is the best preserved relic of the Roman presence in the Iberian peninsula. Is also a symbol of Segovia on the coat of arms. Created in above first, and the early second century, when Emperor Vespasian or Nerva.

This aqueduct carries water from a mountain spring Fuenfría, distant from the city about 17 kilometers. At this point, the building presents itself in all its glory. In the highest part of the measured 28.5 m (at nearly 6-m foundations) and rests on anxiety supported by two rows of pillars. The entire structure is made up of 167 fears. Culminates in the attic, which runs a channel carrying water, a cross-section "U" and measuring 180 to 150 cm. The lower tier, eliminating uneven terrain, are drugs with a width of 4.50 m clearance supported on columns, tapering (dimensions at the top - 180 to 250 cm at the base dimensions - 240 to 300 cm. All is built of granite blocks, joined without mortar. was used to transport water for many centuries. Since 1985, the aqueduct is on the UNESCO World Heritage List.

Akwedukt w Segowii - jest najlepiej zachowanych reliktem rzymskiej obecności na półwyspie Iberyjskim. Jest też symbolem Segowii na herbie miasta. Powstał w w końcu I i początku II wieku, w czasach cesarza Wespazjana lub Nerwy.

Akwedukt ten transportuje wodę z górskiego źródła Fuenfría, odległego od miasta o 17 kilometrów. W tym miejscu budowla prezentuje się w całej swej okazałości. W najwyższej części mierzy 28,5 m (przy prawie 6-metrowych fundamentach) i spoczywa na dwóch rzędach łęków wspartych na filarach. Cała konstrukcja składa się ze 167 łęków. Zwieńczeniem jest attyka, w której biegnie kanał transportujący wodę, o przekroju litery "U" i wymiarach 180 na 150 cm. Dolna kondygnacja, niwelująca nierówności terenu, to łęki o szerokości prześwitu 4,50 m wsparte na kolumnach zwężających się ku górze (wymiary u szczytu – 180 na 250 cm; wymiary u podstawy – 240 na 300 cm. Całość zbudowana jest z granitowych bloków, połączonych bez zaprawy. Był wykorzystywany do transportu wody przez wiele wieków. Od 1985 roku akwedukt jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Show more
Show less

Photo details

 • Uploaded on April 6, 2011
 • © All Rights Reserved
  by Zygmunt Borowski
  • Camera: Panasonic DMC-FZ7
  • Taken on 2008/05/12 12:51:33
  • Exposure: 0.002s (1/500)
  • Focal Length: 6.00mm
  • F/Stop: f/8.000
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash