Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Solitary digger bee, Weiden-Sandbiene, Grijze zandbij (Andrena vaga)

Solitary digger bee, Weiden-Sandbiene, Grijze zandbij (Andrena vaga)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Grijze zandbij (Andrena vaga) is een bij uit het geslacht van de zandbijen (Andrena). De grijze zandbij wordt 11 tot 15 millimeter lang. Binnen de familie van de zandbijen staat hij bekend als een grote soort. De bij is zwart met een egaal lichtgrijze beharing over het gehele borststuk en kop. Het achterlijf is kaal en zwartglanzend. Het mannetje, dat duidelijk kleiner is dan het vrouwtje lijkt een wit snorretje te hebben. De bij heeft een vrij korte tong en bezit verzamelharen voor het stuifmeeltransport aan de achterpoten. De voorvleugels bezitten drie submarginale cellen en een zeer zwak gekromde basale ader die schuin van het midden tot aan de rand van de vleugel loopt. De soort vliegt van maart tot en met mei, met de piek halverwege april. Als voedsel worden wilgenkatjes gebruikt. De soort leeft in pioniersvegetaties. De nesten lopen 25 tot 50 centimeter loodrecht omlaag en vertakken dan in meerdere zijgangen waar aan het einde de verbrede broedcellen zich bevinden. Vaak zijn er veel nesten bij elkaar, die jarenlang gebruikt worden. De grijze zandbij is een soortspecifieke specialist die enkel stuifmeel verzamelt op wilgen. De wilgen die nodig zijn voor een nestplaats bevinden zich gemiddeld binnen een straal van 250 meter eromheen. Overwinteren doet de soort door een ei wat zich in het voorjaar inspint, in de zomer verpopt en als volwassen zandbij in de eigen cocon blijft overwinteren. De grijze zandbij komt voor in een groot deel van het Palearctisch gebied. In Nederland is hij vrij zeldzaam en vliegt wanneer de wilg uitloopt. De bij is een pioneer en in staat om snel een geschikte plek te bewonen. De populatie in Nederland is al jarenlang stabiel.

De Roodharige wespbij is bekend als nestparasiet van deze soort, waarschijnlijk is ook de pantserbloedbij dat. De wespbij zwerft gedurende de dag rond bij de nesten van de Grijze Zandbij en legt in een onbewaakt ogenblik de eitjes in het nest. Omdat deze eitjes iets eerder uitkomen dan die van de zandbij eet deze eerst de larve ervan op en daarna het voedsel.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on April 18, 2011
  • © All Rights Reserved
    by Erik van den Ham