Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

วัดราชคีรีหิรัญญาราม,เขาสมอแครง, Wat Chaomae Kuan Im Yok Khao,เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว,Wang Thong,Phitsanulok,วังทอง,พิษณุโลก

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (3)

Nudsikan Kaewjai on June 4, 2011

เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว วัดราชคีรีหิรัญญาราม เขาสมอแครง วัดหลวงพ่อมานิต ตั้งอยู่ที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร จากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามสายพิษณุโลก - หล่มสัก

Christos Panagiotou on June 4, 2011

Beautiful picture LIKE! Many greetings, christos

Nudsikan Kaewjai on June 5, 2011

"พระพุทธเจ้าได้เสด็จบิณฑบาทไปถึงที่นั้น แล้วหยุดฉันที่ใต้ต้นสมอ ที่เขาสมอแครง ซึ่งเดิมเรียกว่าพนมสมอ ควรจะเป็นที่ตั้งพระพุทธสาสนา จึงมีรับสั่งให้จ่านกร้องและจ่าการบุญ คุมกำลังไพร่พลและเสบียงอาหารมาตรวจดูภูมิสถานแถบนั้น เมื่อจ่าทั้งสองได้ลงมาถึงที่ๆซึ่งกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้ไปบิณฑบาตเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่ดี เหมาะแก่การที่จะสร้างเมืองใหม่ จึงได้มีใบบอกขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกเจ้ากรุงเชียงแสนและเจ้ากรุงศรีสัชนาลัย พระเจ้าพสุจราช พระบิดาพระนางปทุมาวดี เอกอัครมเหสีของพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏก ทั้งสองพระองค์ได้ทรงร่วมกันสร้างเมืองขึ้นมาใหม่เมื่อปี พ.ศ.1496 ตรงเช้าวันศุกร์ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีฉลู เบญจศก จ.ศ.315 และให้ชื่อเริ่มแรกเมืองนั้นว่า เมืองพิษณุโลกโอฆบุรี นับได้ว่าเป็นชะตาดวงเมืองของพิษณุโลก ตั้งแต่นั้นมาจึงถึงปัจจุบัน โดยอาศัยเหตุดังกล่าวมา" มีนิทานเก่ากล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จบิณฑบาตไปถึงที่นั้นแล้วหยุดฉันที่ใต้ต้นสมอ ที่เขาสมอแครง ซึ่งเดิมเรียกว่า พนมสอ ควรจะเป็นที่ตั้งพระพุทธศาสนาและพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกพร้อมพระนางปทุมาวดี พระเอกอัครมเหสี พร้อมพระราชโอรสพระเจ้าไกรสรราช และพระเจ้าชาติสาคร ให้ประทับอยู่ ณ เมืองพิษณุโลกเป็นเวลานานไม่คิดจะเสด็จกลับกรุงเชียงแสน เพื่อที่บำเพ็ญพระราชกุศลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเริ่มแรกพระองค์ไดทรงสถาปณาสร้างพระมหาธาตุรูปปรางค์สูง 8 วา และสร้างพระวิหารทั้ง 4 ทิศแล้วเสร็จ ก็ทรงให้สร้างพระพุทธรูปสำคัญขึ้น 3 พระองค์ โดยองค์เริ่มแรกได้ให้ชื่อพระนามว่า พระพุทธชินราช 1 องค์ที่สองให้พระนามว่า พระพุทธชินสีห์ 1 และองค์ที่สามให้พระนามว่า พระศรีศาสดา 1 โดยครั้งแรกได้ทรงเททองหลังจากการปั้นหุ่นขึ้นแบบแล้วปรากฏว่าทองแผ่นบริบูรณ์เพียงสององค์คือ พระพุทธชินสีห์ และพระสาสดา ส่วนองค์เริ่มแรกที่ให้พระนามว่า พระพุทธชินราช นั้นทองไม่แล่นเต็มองค์ และพระเจ้าศรีธรรมไตรปิฏกก็ได้ทรงกระทำขึ้อีกสองครั้ง ทองก็ยังไม่แล่นเต็มองค์ จนทำให้พระองค์ทรงโทมนัสยิ่งนัก ต่อมาพระองค์พร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระนางปทุมาวดีพระราชเทวี ทั้งสองพระองค์ได้ทรงร่วมกันตั้งสัจกริยาธิษฐานเสี่ยงเอาบุญบารมี จึงได้จัดการปั้นหุ่นขึ้นแบบใหม่ โดยครั้งนี้ได้มีชีปะขาว (ตาปะขาว) คนหนึ่งอาสาเข้ามาช่วยปั้นหุ่นขึ้นแบบทำการด้วยความแข็งแรงมาก ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาหยุด ครั้นได้รูปหุ่นเสร็จ ก็ได้ทรงเททอง ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ (เป็นวันธรรมสวนะวันพระ) เดือน 6 ปีมะเส็ง นพศก จุลศักราช 319 พระพุทธศาสนกาลล่วงแล้ว 1500 ปหย่อนอยู่ 7 วัน และทรงดำรัสสั่งให้อาราธนาชุมนุมพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีโดยรอบใกล้เคียงเมืองนั้นทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสี มี"พระอุบาฬีและพระศิริมานนท์ อันอยู่วัดเขาสมอแครง เป็นประธาน ให้สวดปริตพุทธมนต์ มหามงคลทำสัจกริยาธิษฐานอาราธนาเทพยดาให้ช่วยในการนั้น ทองก็แล่นเต็มองค์บริบูรณ์ เป็นที่โสมนัสแก่ทั้งสองพระองค์ยิ่งนัก และชีปะขาวที่ได้มาช่วยทำการนั้น ก็ได้เดินออกจากที่นั้นหายออกไปทางประตูเมืองข้างเหนือ และได้ไปถึงยังตำบลหนึ่งก็ได้หายไปโดยไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลย ต่อมา ตำบลนั้นจึงได้ชื่อว่า ตำบลตาปะขาวตราบเท่าทุกวันนี้...ฯ ด้วยเหตุดังพระราชนิพนธ์ในราชกาลที่ 5 ได้ทรงกล่าวถึง วัดเขาสมอแครง อันมีพระเถรผู้ใหญ่ พระอุบาฬีและพระศิริมานนท์ได้รับอาราธนามาเป็นประธานการสวดพระปริตและพระพุทธมนต์ถึงสองครั้งย่อมแสดงให้เห็นว่า วัดเขาสมอแครงนั้นมีความสำคัญยิ่งในสมัยนั้น และกาลปรากฏต่อมาในปัจจุบัน วัดที่เป็นวัดถูกต้องตามหลักการก็ครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ก็มีอยู่เพียงวัดเดียวที่ตั้งอยู่บนเขาสมอแครง คือ วัดราชคีรีหิรัญยาราม มีเนื้อที่เขตวัดในปัจจุบันประมาณ 230 ไร่ 3งาน 80 ตารางวา โดยสภาพ ถูกกาลเวลากลืนกินไปตามกาลรวมทั้งคนใจบาปหยาบช้าได้ขึ้นมาขุดทำลายโบทสถ์, วิหาร, เจดีย์ต่างๆเสียหายสิ้นสภาพหมด เพียงเพื่อจะค้นหาวัตถุมงคลที่เรียกว่า "พระสมเด็จนางพญา"เท่านั้น ปัจจุบัน พระครูใบฎีกาวีระศักดิ์วีรานันโท จากสำนักวัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯได้มารักษาการในสมภารเจ้าวัด เพื่อการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์พุทธปฏิมากรณ์สถานขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ปัจจุบันการเดินทางไปยังวัดราชคีรีหิรัญยาราม(บนไหล่เขาสมอแครง) ตำบลวังทอง จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก วังทอง-หล่มสัก-เพชรบูรณ์ (บนเชิงลาดไหล่เขาสมอแครง เป็นทางลาดยาง รถยนต์ขึ้นถึงวัดได้โดยสะดวก มีสถานที่ราชการคือ) สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ช่อง 5 และสถานีวิทยุ อสมท. ตั้งอยู่เหนือเขตวัดขึ้นไปและมีบันไดทอดยาว 336 ชั้นขึ้นเขาถึงวัดได้สะดวกเช่นกัน ห่างจากสนามบินพิษณุโลกเพียง 11 กิโลเมตร และห่างจากวัดใหญ่พระศรีรัตนมหาธาตุ ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช 14 กิโลเมตร จนถึงวัดเป็นถนนแยกไปจังหวัดอุตรดิตถ์ - ศรีสัชนาลัยอุทยานประวัติศาสตร์ และเพียง 7 กิโลเมตรจากท่าขนส่ง บขส. จึงนับได้ว่าเป็นการสะดวกที่จะไปช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองดังในอดีต ประการสำคัญคือเป็นที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร พระบรมมหาโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 3 เมตร 5 เซนติเมตร น้ำหนัก 3 ตัน หรือ 3,000 กิโลกรัม นับได้ว่าเป็นหินทะเลหยกขาวองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และแกะสลักสำเร็จรูป วัดสำนักนางชี ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกไหล่เขาทะเลสาบเวสเลค ใกล้กับวัดหลิงหลินซื่อ วัดที่สำคัญของเมืองหังโจว เป็นวัดบ้านเกิดของพระสติเฟื่องของจีน คือพระอรหันต์จี้กง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

Sign in to comment.

Photo taken in Wang Thong, Wang Thong District, Phitsanulok 65130, Thailand

Photo details

 • Uploaded on June 4, 2011
 • © All Rights Reserved
  by Nudsikan Kaewjai
  • Camera: Canon EOS 600D
  • Taken on 2011/05/31 11:31:05
  • Exposure: 0.033s (1/30)
  • Focal Length: 18.00mm
  • F/Stop: f/11.000
  • ISO Speed: ISO100
  • Exposure Bias: 0.00 EV
  • No flash

Groups