Panoramio is closing. Learn how to back up your data.

Szent Katalin-plébániatemplom

Az Esterházy nemesi család egyik tagja építtette a jelenlegi templomot 1749 és 1751 között. A fő oltárt Alexandriai Szent Katalin, a templom pártfogójának képe díszíti. A festmény Felix Barazutti olasz festő alkotása. A templom barokk jellegét a négy mellékoltár emeli ki. A presbitérium alatt a kripta kapott helyet, ahol az Esterházy család néhány tagját helyezték örök nyugalomra. A templomban egy arany kelyhet is őriznek, amely Bánffy Kristóf várúr adománya az 1608-as évből. A lendvai plébánia 1777-ig szervezettségileg a zágrábi főpüspökséghez tartozott, a későbbiek során pedig a szombathelyi püspökséghez. Az I. világháború után a maribori, illetve a lavantini püspökséghez tartozott, jelenleg pedig a muraszombati püspökség hatáskörébe tartozik.

Show more
Show less

Photo details

  • Uploaded on June 15, 2011
  • © All Rights Reserved
    by György Janovics