วัดท้าวโคตร,โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร,เจดีย์สมัยอยุธยา – รัตนโกสินทร์ตอนต้น,ต.ในเมือง,อ.เมืองนครศรีธรรมราช,จ.นครศรีธรรมราช,ประเทศไทย, Nai Muang, Muang, Nakhon Si Thammarat, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Selected for Google Maps and Google Earth

Comments (4)

Nakhon224 Panoramio on August 24, 2011

วัดท้าวโคตร,โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร,เจดีย์สมัยอยุธยา – รัตนโกสินทร์ตอนต้น,ต.ในเมือง,อ.เมืองนครศรีธรรมราช,จ.นครศรีธรรมราช,ประเทศไทย, Nai Muang, Muang, Nakhon Si Thammarat, Nakhon Si Thammarat, Thailand

Nakhon224 Panoramio on August 24, 2011

วัดนี้สร้างแต่เมื่อใดไม่ปรากฏประวัติแน่ชัดเข้าใจว่าเดิมบริเวณนี้มีวัดตั้งอยู่หลายวัด คือ ๑. วัดประตูทอง
๒. วัดธาราวดี (วัดไฟไหม้) ๓. วัดวา
๔. วัดศพเดิม ๕. วัดท้าวโคตร

Nakhon224 Panoramio on August 24, 2011

มีผู้สันนิษฐานว่าในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ คงได้มีการรวบรวมวัดเหล่านี้เข้าด้วยกัน เรียกว่า วัดท้าวโคตร และทางราชการได้ออก สค. ๑ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ของการถือครอง คำว่า "วัดท้าวโคตร" สันนิษฐานว่าเป็นชื่อที่ประชาชนเรียกกันเองโดยเชื่อว่าพญาศรีธรรมโศกราชที่ ๑ กษัตริย์พระองค์แรกแห่งเมืองนครเป็นผู้สร้าง ส่วนชื่อ "วัดศพ" นั้นคงสืบเนื่องมากจากเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระศพของพญาศรีธรรมโศกราชที่ ๑ (ชื่อของพญาศรีธรรมโศกราชนั้นเป็นชื่อของกษัตริย์ที่สร้างเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งปรากฏอยู่ในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช และตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช)

Nakhon224 Panoramio on August 24, 2011

สำหรับ "วัดศพเดิม" นั้นจากตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช มีข้อความตำนานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช มีข้อความที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับชื่อนี้ว่า "…… อยู่มายังมีพระมหาเถรองค์หนึ่งชื่อ สัจจานุเทพอยู่เมืองนครป่าหมาก รื้อญาติโยมมาอยู่เมืองนครศรีธรรมราชด้วย พระยามหาเถรพรหมสุโทขอที่ตั้งเขตอาราม ปลูกพระศรีมหาโพธิ์ ก่อพระเจดีย์ก่อกำแพงไว้ให้ญาติโยมรักษาอยู่ตามพระญาอุทิศถวายไว้นั้นได้ชื่อว่า " วัดศพเดิม…." และอีกตอนหนึ่งว่า "….อยู่มาพระศรีมหาราชาถึงแก่กรรมศักราช ๑๘๖๑ ปี โปรดให้ข้าหลวงออกมาเป็นศรีมหาราชา แต่พระธรรมศาลา ทำเบียงล้อมพระธาตุ และก่อพระเจดีย์วัดศพมีพระบัณทูรให้พระศรีมหาราชาไปรับเมือง ลานตกา ศรีราชาถึงแก่กรรมเอาศพมาไว้ วัดศพ แล้วเอามาก่อเจดีย์ไว้ในพระเดิม ๙ ยอด"

ที่มา

Sign up to comment. Sign in if you already did it.

Photo taken in Nai Mueang, Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si Thammarat 80000, Thailand

Photo details

  • Uploaded on August 24, 2011
  • © All Rights Reserved
    by Nakhon224 Panoramio

Groups